Villaks.Ill.foto: Arne Fenstad
Villaks.Ill.foto: Arne Fenstad

Fornuftig å legge villaksen på fiskeridepartementets bord

Leder
10. februar 2018 08:00

Sjølaksefiskerne mener det er på tide å legge villaksforvaltningen inn under Nærings- og fiskeridepartementet. Dette har deler av havbruksnæringen lenge kjempet for, og kravet er fornuftig å diskutere. Forvaltningen av havbrukssektoren og villaksen er for fragmentert. Å flytte villaksforvaltningen til Næringsdepartementet kan være et riktig skritt på veien mot en mer enhetlig forvaltning av alle våre fiskebestander.

LES OGSÅ: Fiskere ønsker at Sandberg tar over villaksen

Kravet om å flytte forvaltningen bort fra Klima- og miljødepartementet er ikke nytt. Når temaet nå tas opp igjen dreier det seg om nærmest likelydende krav fra to hold der man ellers slett ikke er like enig om alt: Nordland Fylkes Fiskarlag og Fjordfiskenemnda. Hovedpoenget fra begge de to organisasjonene er at yrkesfiskere over lang tid er presset ut av et sjølaksefiske, som for mange har vært en viktig del av inntektsgrunnlaget. Samtidig er det fritidsfiskerne og elveeierne som har høstet fordelene. Spørsmålet er om det er riktig?

LES OGSÅ: Villaksen høyrer heime i Klima- og miljødepartementet

I dag er det Klima- og miljøvernministeren som får den villfiskrelaterte tematikken på sitt bord. Det betyr at i saker som for eksempel omhandler villaks og oppdrett må både fiskeri- og klimaministeren jobbe sammen for å oppnå en felles enighet. Dette er en forvaltning spesielt villaks-interessene har kjempet for å opprettholde på grunn av at de er redd for at villaksen vil bli overkjørt av andre interesser i Fiskeri- og Næringsdepartementet. Argumentasjonen er at villaksen lever og vokser det meste av livet i ferskvannselver og etter en næringsvandring i havet så returnerer den for å gyte. Derfor er det stor forskjell på det å skulle forvalte en sildestamme og en villaksstamme, mener villaksinteressene.

Å flytte villaksen til Fiskeri- departementet er riktig skritt på veien til mer helhetlig forvaltning 

Det er ikke lenge siden OECD kom med en rapport som mente det norske offentlige forvaltning burde strømlinjeformes mer. OECD slo da fast at norsk forvaltning var for fragmentert, og foreslo en sammenslåing av alle de næringsrettede departementene i ett. I praksis betydde det at olje, energi, landbruk og fisk skulle samles under samme tak. Begge de to største regjeringspartiene Høyre og Frp var positivt til dette, og har samtidig uttalt at det ville være naturlig å legge villaksforvaltningen under Fiskeridepartementet. Likevel har ingenting skjedd.

Av hensynet til villaksens og sjøørretens posisjon når det gjelder våre ambisjoner på oppdrett bør dette vurderes. Også for sjølaksefiskerne bør dette være et mål, siden rigide reguleringsbestemmelser i mange år nærmest har presset yrkesfiskerne ut av villaksefisket. Det kan blant annet underbygges med tall fra SSB, som viser at yrkesfiskerne nesten er presset ut. Tiden er derfor overmoden for en total gjennomgang av fiskeforvaltningen.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00