Kvotesammenslåing: Skribentene i Kysten tankesmie kritiserer regelendringene som har gjort det mulig å slå sammen stadig flere kvoter på hvert fartøy, slik Rolf Bjørnar Tøllefsen (H) har benyttet seg av. De går i rette med Tøllefsens angrep på SV i sakens anledning.Foto: Dag Erlandsen
Kvotesammenslåing: Skribentene i Kysten tankesmie kritiserer regelendringene som har gjort det mulig å slå sammen stadig flere kvoter på hvert fartøy, slik Rolf Bjørnar Tøllefsen (H) har benyttet seg av. De går i rette med Tøllefsens angrep på SV i sakens anledning.Foto: Dag Erlandsen

Vil du bli millionær på fiskekvoter?

Kystens tankesmie minner Rolf-Bjørnar Tøllefsen (H) om at kvotene opphører av seg selv ved utgangen av hvert år.

Rolf-Bjørnar Tøllefsen Husøy i Senja som kritiserer SVs Torgeir Fylkesnes spør om han er villig til å gi fra seg kvotene den dagen han går ut av yrket (Nordnorsk debatt 4.9.17). Våkn opp, Tøllefsen! Lov og rett gjelder fortsatt i landet her. Kvotene opphører av seg selv ved utgangen av hvert år. Konsesjoner og deltakerrettigheter opphører ved salg av fartøy, og kan ikke overføres. Gjøres det er det straffbart brudd på deltakerloven.

Les Tøllefsens innlegg: SV og Fylkesnes troverdighet

Det interessante i denne saken er at staten tildeler gratis kvoterettigheter én gang i året til å høste på fellesskapets ressurser. Tøllefsen har gjennom sitt selskap Senjen Invest AS kjøpt og solgt kvoterettigheter de siste fem årene med en gevinst på 39 millioner kroner, hvorav 20 millioner i 2016. Dette er fremkommet slik: Senjen Invest AS eier 52 prosent av aksjene i Husøy fiskeriselskap AS sammen med Ervik Havfiske (48 prosent). Selskapet er registrert i Lenvik og eier linefartøyene Vestfisk (T-3LK, 39 meter) og Rolv Asbjørn (T-2-LK, 34 meter) registrert på hvert sitt aksjeselskap med adresse i Sogn og Fjordane. 

Tøllefsens eierskap er kommet i stand gjennom statlige regelendringer som har gjort det mulig å kjøpe opp og slå sammen kystfiskekvoter med kvoter på havfiskefartøyer over 28 meter. 9 kystfiskekvoter er slått sammen på linebåtrederiene Vestfisk AS og 5 kystfiskekvoter på Rolv Asbjørn AS. Disse transaksjonene har gjort det mulig å overføre kystfiskekvoter fra nord til fartøy som driftes fra sør, men med fortsatt nordnorske registreringsnummer. Samlet sett har de to fartøyselskapene bokført kvoterettigheter på til sammen 108 millioner kroner som i realiteten er politisk garanterte panterettigheter som bankene legger til grunn for finansiering av slike transaksjoner.

Med en opparbeidet egenkapital på 45 millioner kroner og gjeld på vel 6 millioner kroner i Senjen Invest AS, høres det nokså rart ut når Tøllefsen beskylder Fylkesnes «å totalt overse at jeg driver en virksomhet med gjeld og forpliktelser som skal dekkes inn dersom man velger å avslutte». Faktum er at det er de siste fiskeriministrenes regelendringer som har gjort det mulig å slå sammen stadig flere kvoter på hvert fartøy samtidig med økende totalkvoter og en sterk prisoppgang på fisk i markedet, som har gjort det mulig for at Tøllefsen å bygge opp sin formue. Det er jo dette som er grunnlaget for tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsens utsagn i et leserinnlegg nylig, om at det går som det suser på kysten. Det er jo derfor helt forståelig at Tøllefsen vil beholde fiskeriministrene som fortsatt gjør dette mulig for han. Noen og hver kan jo bli høyremann når man kan motta slike politisk garanterte kvoterettigheter gratis. Regjeringsskifte som fører til endringer i fiskeriministrenes kvotetildeling kan fort bli meget risikabelt for de som i strid med alt som heter lover og regler, har rigget seg for fortsatt handel med kvoter.

Tøllefsen etterlyser også hvordan Fylkesnes kan påstå at det kan skapes 3248 nye arbeidsplasser ved å overføre de leveringspliktige trålkvotene til kystfiskeflåten. Vi kjenner ikke Fylkesnes sitt regnestykke. Men ved gjennomgang av Fiskeridirektoratets tall over antall årsverk i de forskjellige fartøygruppene og opplysninger om sysselsetting av landet råstoff, er vi kommet til de 100.000 tonn fisk som i dag fiskes av de leveringspliktige frysetrålerne kan gi grunnlag for en direkte økning av 1170 arbeidsplasser ved kvoteoverføring til kystfartøy 11-15 meter. Tar man også hensyn til ringvirkninger av inntekter i fiske og bedrifter på land, er det ikke urimelig å anta at sysselsettingsvirkningen kan være over 3000 på kysten. Sintef antydet for øvrig nylig i en rapport at hver arbeidsplass i fiskerinæringen faktisk gir 5 arbeidsplasser i andre næringer. Vårt regnestykke er basert på at de leveringspliktige kvotene kan gi driftsgrunnlag for 381 kystfiskefartøy som kan sysselsette 630 flere fiskere enn trålerne. I tillegg kommer en netto vekst i 540 årsverk i mottaksindustrien.

Tøllefsen er for øvrig eier av to sjarker som er rigget for betydelige gevinster ved strukturering med andre fartøy. Sånn går nu dagan på Senja, så lenge det er fartøy med kvoterettigheter som i klar strid med loven kan selges ut av distriktet og landsdelen. Noen kaller det å pisse i buksa for å holde seg varm en stakkars stund! Godt valg!

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Mulighetene finnes i havet

Kommentar
28. juni 2020 11:02

Debatt: - Hev U-864

Leserinnlegg
27. juni 2020 19:08

Grumsete vann i RAS-produksjon av fisk

Kronikk
27. juni 2020 10:29
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.