UTFORDRING: Storbritannia skal ut av EU, men landet er vårt fjernde største marked. Vi står dermed foran forhandlinger med et av våre viktigste markeder, skriver Kristin Alnes.Foto: Per Thrana/DN
UTFORDRING: Storbritannia skal ut av EU, men landet er vårt fjernde største marked. Vi står dermed foran forhandlinger med et av våre viktigste markeder, skriver Kristin Alnes.Foto: Per Thrana/DN

- Vi står foran viktige frihandelsavtaler

Kina, Storbritannia, Brasil - det er lenge siden vi har stått foran så viktige forhandlinger som vi gjør nå.

Kommentar
Skrevet av12. juli 2017 21:13

I skyggen av større nasjonale og internasjonale begivenheter har EFTA og Norge jevnt og trutt forhandlet fram nye frihandelsavtaler. De siste årene har EFTA inngått handelsavtaler med land som Georgia, Filippinene og Bosnia-Hercegovina. Både forhandlinger og inngåelse av avtalene har gått ganske upåaktet hen.

Av flere grunner er det nå grunn til å skjerpe oppmerksomheten.

zoomBilde
Kristin Alnes,Sjømat Norge

I slutten av august starter, eller rettere sagt gjenopptas, forhandlingene mellom Kina og Norge. Etter at våre første samtaler strandet i 2010 var det Island som fikk æren av å være første europeiske land som inngikk en frihandelsavtale med Kina. Denne avtalen trådte i kraft i 2014. Og islendingene var som vanlig gode på forhandlinger. Fra tollsatser på 10-12 prosent på import av fisk til Kina, forhandlet Island seg til betydelige forbedringer i markedsadgangen. Allerede fra da avtalen trådte i kraft forpliktet Kina seg til å fjerne all toll på ei rekke varer, blant annet fryste produkter av sild, makrell, blåkveite og kolmule. For fryst torsk, hyse, lever og rogn er det null toll etter fem års nedtrappingstid. Tre av disse årene har alt gått.

Selv om vi må håpe på at Norge etter hvert får normalisert handelen med Kina, har vi fortsatt rundt 10-12 prosent toll på alt vi eksporterer. Dette er en av grunnene til at forhandlingene som blir tatt opp igjen i august blir viktige for oss.

29. mars 2017 sendte Storbritannia sin formelle søknad om utmelding av EU, og dermed også av EØS. Storbritannia er vårt 4. største marked. Vi står dermed foran forhandlinger med et av våre viktigste markeder. Skal vi klare å opprettholde våre markedsandeler, og framover ha grunnlag for å styrke vår posisjon i det britiske markedet, må vi få på plass en ny avtale som gir oss gode handelsbetingelser. Vi må ha minst like gode betingelser som viktige konkurrenter. Vi kan ikke la Island få det samme fortrinnet og forspranget i markedsadgang til Storbritannia som tilfellet er med Kina. Dette vil bli krevende og norske forhandlere står foran en stor jobb.

Vi kan ikke la Island få fortrinnet og forspranget i markedsadgang til Storbritannia .

EFTA og dermed Norge har også startet opp frihandelsforhandlinger med Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay). For norsk sjømatnæring er det åpenbart at en frihandelsavtale og et nærmere samarbeid med spesielt Brasil er velkomment. For andre deler av norsk næringsliv representerer landene i Mercosur derimot en trussel. Følgende tekst på NFDs hjemmesider er beskrivende for den virkeligheten disse forhandlingen vil gi oss; «På vareområdet er det klart at Mercosurs eksportinteresser i hovedsak ligger innenfor landbruksområdet, og man må derfor forberede seg på vanskelige forhandlinger etter hvert. Norges offensive interesser ligger innen industrivarer og tjenestesektoren, men det er også viktig å etablere et godt og forutsigbart regelverk for handelen.»

Frihandel og handelsavtaler har de siste årene møtt retorisk og politisk motvind både her hjemme og internasjonalt. Internasjonal handel og globalisering er blitt forsøkt gjort til syndebukk for nasjonale problemer og mangelfull omstilling. Dette kan gjøre de kommende forhandlingene ekstra krevende, men for den norske sjømatnæringen er bedre markedsadgang og lavere tollsatser helt avgjørende.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Barentshavet: Vårt arvesølv eller oljesøl?

Kommentar
23. februar 2020 19:05

Bærekraftig transport bør skje sjøveien

Leserinnlegg
23. februar 2020 10:05

Sjømatnæringen må bli mer synlig

Kommentar
22. februar 2020 16:55
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00