HAR TROEN: Geir Iversen (Sp) har de beste ønsker for kysten, men mener det betinger en ny fiskeripolitikk som Senterpartiet har. Det vil skape fortsatt liv langs kysten, mener han. Her leverer Stian Furøy fisk på Sørvær. Foto: Arne Fenstad
HAR TROEN: Geir Iversen (Sp) har de beste ønsker for kysten, men mener det betinger en ny fiskeripolitikk som Senterpartiet har. Det vil skape fortsatt liv langs kysten, mener han. Her leverer Stian Furøy fisk på Sørvær. Foto: Arne Fenstad

Fiskeripolitikken har feilet totalt

Hasvik-ordfører Eva Husby (Ap) mener Senterpartiets Geir Iversen snakker ned kommunen hennes med uriktige påstander. Her svarer Iversen på kritikken.

Hei Eva!

zoomBilde
Geir Iversen er førstekandidate for Sp i Hasvik.

Jeg er blitt gjort oppmerksom på at du skriver om meg på Facebook og forteller at jeg har dommedagsprofetier overfor Hasvik-samfunnet. 

Bakgrunnen for mitt intervju i NRK var at Frp har en tanke om å kjøpe fri trålerne etter modell fra Hasvik kommune som er forbilledlig i denne sammenheng. Mens rederne har «Frp-Per» er «Svarte-Per» alt som tilbys kystfolket.

Svarte-Per

Kvotene som de leveringspliktige trålerne fikk tildelt også Riston/Sørvær, ble tatt fra kystflåten for at fiskeindustrien skulle sikres helkontinuerlige tilførsler av råstoff. Etter smarte manøvrer fra rederne sitter landanlegg, kommuner og kystfolket igjen med «Svarte-Per»; det vil si null leveranser av den fisken som de var tiltenkt gjennom kvotene.

Dette forhold taler i utgangspunktet for at kvotene må tilbakeføres til kystflåten - der kvotene opprinnelig ble hentet fra.

Her er Facebook-innlegget:

Omfordeling av kvoter er det klar hjemmel for i havressurslova (2008). Iht. flere avgjørelser i høyesterett er omfordeling verken i strid med grunnloven eller menneskerettighetene. Likevel opptrer fiskeristatsråd Per Sandberg som mikrofonstativ for en liten krets av fiskebåtredere som har tapt sak etter sak i høyesterett, noe den godeste statsråd glatt overser.

Dette betyr at fiskeriministeren har virkemidler slik at omfordeling kan gjennomføres, bare det er politisk vilje. Dessverre - konstaterer vi i Senterpartiet - er den politiske vilje til omfordeling er mangelvare hos nåværende regjering. Statsråd Sandberg viser til klart uholdbare rettslige påstander for å unnlate å gjøre noe som helst når leveringspliktige trålredere stikke av med trålkvotene, selge folkets rett til fiske og putte folkets penger i egen lomme.

Ivareta bosetning

Med Senterpartiet ved roret, vil det settes sluttstrek for sviket mot kystfolket.

Det overordna målet i fiskeripolitikken er at fiskeflåten skal ha en struktur som ivaretar kystbosetning, arbeidsplasser og fiskeindustrien på land, samt forutsigbarhet og god inntjening for fiskerne.

Jeg konstaterer at Ap og Frp nå ut fra det du sier om utvikling i Hasvik kommune, er fornøyde med utviklinga for kystsamfunnene . Frp roser jo Arbeiderpartiets løsning her i Hasvik og ønsker å videreføre ordningen.

Jeg er såpass gammel at jeg har opplevd helt andre tider i Hasvik kommune og Finnmark og da jeg kom til Sørvær i 1974 var det en fiskekjøper som skapte arbeid til over 100 ansatte. Vi hadde mange båter og ikke bare i Sørvær, men i hele kommunen. Det var masse aktivitet på alle plassene..

For vår del var det alle konkursene på slutten av 90-tallet som var ødeleggende. Du kjenner mye bedre enn meg historien da du sto nært som varaordfører sammen med daværende ordfører Odd-Egil Simonsen.

Dette som skjer nå i Hasvik kommune skjer også andre steder. I f.eks. Måsøy kommune, som er en typisk fiskeriavhengig kystkommune er bosetninger og folketallet de siste årene sunket med 16,4 prosent i perioden 2001 - 2011. Antall fiskebåter er halvert siden år 2000 og antall heltidsfiskere er halvert siden 1999. Kommunen har mistet kvoterettigheter. Vi ser en klar sammenheng mellom bortfallet av den minste fartøygruppen og nedgangen i folketallet.

Dette som skjer nå i Hasvik kommune skjer også andre steder. I f.eks. Måsøy kommune, som er en typisk fiskeriavhengig kystkommune er bosetninger og folketallet de siste årene sunket med 16,4 prosent i perioden 2001 - 2011

Geir Iversen, ordfører Hasvik

Privatisering

Det systemet som fiskeriene i dag styres etter er forfeilet og ivaretar ikke målsetningen. Det mest vanvittige i dette er at vi har privatisert felleskapets eiendom.

Når det gjelder andre forhold som du tar opp Eva så vil jeg nok en gang opplyse at du faktisk var varaordfører i regimet som var før meg. Hvordan økonomien var i 2003 kan du kanskje være så redelig å opplyse om?

Frp roste deg og din ordførergjerning i det samme programmet som jeg var en del av. Det er jo bra for deg. Jeg klargjorde at jeg hadde vært i mot salget av leveringsplikten.

44 båter totalt

En slik debatt er styrt av en programleder og han sa at han hadde vært i Hasvik kommune og møtt deg. Da hadde alt vært så bra. Du er bestandig positiv og det er bra, men alt er ikke bare rosenrødt. Jeg sa også at da jeg gikk av som ordfører, hadde vi cirka 90 båter og der husket jeg feil. Tallet da jeg begynte som ordfører var kanskje rundt der, men det tallet som vi har etter siste telling er gjort ved utgangen av 2016 er slik: 25 sjarker under 10 meter. 18 sjarker mellom 10 og 15 meter. Vi hadde 1 båt over 15 meter. Jeg vet at «Stormhav» er flyttet til Sørvær og det er bra! 44 båter totalt.

Når det gjelder kvotegrunnlaget i Hasvik kommune, har også det vært negativt med en prosent på minus 36 i 2015.

I rapport til Finnmark Fylkeskommune fra 24. februar 2005 (av Trondsen og Jørgensen) om «Fangst- og landingsmøster for trålere med leveringsbetingelser i Finnmark» fremgår:

F 63HV RISTON (F 136HV 1996-2000 

  • Kvoterettigheter: 1,0 Torskefisk nord, Sei sør, Reke
  • Registrerte landinger; 1999-2004

KONSESJONSBETINGELSER: All fangst av reker, torsk m.m. og bifangst leveres til Br. Johnsen-Alvestad AS, Sørvær. Selskapet forblir hjemmehørende i Finnmark fylke.

  • 1 trålerkvote i 2017 utgjør følgende:
  • Torsk nord for 62°N: 1480 tonn
  • Hyse nord for 62°N: 846 tonn
  • Sei nord for 62°N: 543,2 tonn
  • Sei sør for 62°N: 900 tonn
  • Samlet 3769,2 tonn
  • I tillegg kommer reker som ikke er kvotebelagt.

I henhold til Fiskeridirektoratet var gjennomsnittsfangsten i 2015 for et fartøy 11-15 meter i 2015 82 tonn torsk, hyse og sei. For fartøy 15-21 meter var gjennomsnittsfangsten 261 tonn. Dette betyr at om Ristonkvota 2017 hadde blitt overført til Hasvik, ville den alene gitt kvotegrunnlag for 14 fartøy 11-15 meter eller 5-6 fartøy 15-21 meter (etter 2015 fangstgrunnlaget)

Fiskeridirektoratet opplyser også at gjennomsnittlig sysselsetter et fartøy 11-15 meter 2,5 årsverk , mens et fartøy 15-21 meter sysselsetter 4,5 årsverk. Ristonkvota ville da gitt grunnlag for mellom 25-35 årsverk i fiske om den var omfordelt til fartøy 11-21 meter + anslagsvis 38 arbeidsplasser på mottaksanleggene (beregnet ut fra 10 ansatte per 1000 tonn ifølge Steinar Eliassen i Norfra). I tillegg kommer arbeid med lineegning .

I Hasvik kommune var det i 2016 registrert 56 helårsfiskere. Det var en økning fra 49 i 2011, men en nedgang fra 67 i 2006 og 113 i 1996.

Jeg har de beste ønsker for Hasvik kommune og kysten for øvrig, det betinger en ny fiskeripolitikk som Senterpartiet har trua på vil skape fortsatt liv langs kysten

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Takk til hverdagsheltene!

Leserinnlegg
2. april 2020 11:06

Når sverting forkles som debatt

Leserinnlegg
1. april 2020 20:33

Selfangst uten inspektører må stoppes

Leserinnlegg
1. april 2020 11:43

Fisken må komme Nord-Norge til gode

Leserinnlegg
31. mars 2020 12:08

LoVe Lofoten

Kommentar
29. mars 2020 10:12
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00