HAVDELING: Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, mener det er nå det egentlige arbeidet med å utforme reglene for havdelingen skal gjøres.Foto: Ole Morten Melgård
HAVDELING: Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, mener det er nå det egentlige arbeidet med å utforme reglene for havdelingen skal gjøres.Foto: Ole Morten Melgård

Fiskarlaget ber forskningsfondet utrede konkurranse mellom store og små i kystfiskeflåten

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen sier det ikke er noe bundet mandat i høringsrunden de nå skal ha med medlemsorganisasjonene i Fiskarlaget om havdeling.

Fangst
Nils Torsvik
Telefon 55 21 33 21
Mobil 932 56 325
15. september 2020 17:04

- Jeg kjenner medlemsorganisasjonene så godt at jeg vet det ikke nytter å binde mandatet de har i behandlingen av havdelingsutvalgets innstilling, sier Ingebrigtsen.

Ingen grenser i sjøen

Utvalget konkluderte med at de ikke vil sette noe «grenser i sjøen», noe som medførte at utvalget ikke tok stilling til om noen fartøygrupper skal utelukkes fra områder i konkurranse med mindre båter i kystfisket. 

Dette forholdet ønsker landsstyret skal utredes nærmere av et forskningsorgan utenfor Fiskarlaget. Samtidig som landsstyret i Norges Fiskarlag vedtok å sende havdelingsutvalgets innstilling på høring hos medlemslagene, vedtok de også at de skal få laget en utredning om kapasitetsutvikling og konkurranseforhold i fiskeflåten. 

- Disse vedtakene synliggjør at den egentlige jobben skal gjøres i medlemslagene, sier Ingebrigtsen som tror landsstyret vil få innspill fra medlemslagene om både å «sette grenser i sjøen» og andre forhold de ser som viktige å få spilt inn til landsstyret.

FHF-initiativ

I sitt vedtak viser landsstyret til at de mener det er naturlig at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) tar initiativ på vegne av hele næringen å få utredet konkurransen mellom flåtegruppene.

Vedtaket peker på at utredningen bør få i oppgave å lage en omfattende dokumentasjon av kapasitetsutvikling, driftsøkonomi og pris på kvoterettigheter for en rekke fartøygrupper i lukket gruppe i kystfiskeriene.

Landsstyret peker også på at utredningen bør omfatte kystfartøy i pelagiske fiskerier og i torskefiskeriene, kystrekeflåten, fartøy med fangstrettigheter i fisket etter kongekrabbe, fisket etter leppefisk og kombinasjonsfartøyer.

- Det bør vurderes hvordan flåteutviklingen og utviklingen i rammebetingelser har påvirket konkurransesituasjonen mellom fartøygruppene og i forhold til andre grupper i norske fiskerier, heter det i vedtaket fra landsstyret.

Adgangen til feltene

Forholdene som bør vurderes, mener landsstyret, er alt fra adgang til og orden på fangstfelt, til vilkår for tilgang til markedene. De vil at utredningen skal se på utvikling i eierskap, utvikling i kvotekjøp og kvotepriser, tilgang til teknologi, driftsøkonomi og alderen på fartøyene.

- Det bør gjøres en analyse av hva som har vært driverne for denne utviklingen, sier de og peker på konsekvensene av bortfall av fiskeriavtalen, utforming av politikken beskrevet i stortingsmeldinger og knyttet til løpende endringer. 

Utredningen bør også se på strukturutvikling og spesielle ordninger i fiskerireguleringene tilbake til begynnelsen av strukturtiltakene for fiskeflåten. Landsstyret vil også at dataene skal splittes på geografi og ønsker at prosjektet skal ha en bredt sammensatt styringsgruppe med representanter fra flåte og industri.

Godt redskap

- Mine forventninger til utredningen er at den skal bli et godt redskap for både landsstyret og for myndighetene, sier fiskarlagslederen.

Han viser til at fiskere diskuterer hele tiden bruken av, og tilgangen til, sjøarealene. 

- Situasjonen på havet forandrer seg imidlertid hele tiden, noe vi så på innersiden av Lofoten da torsken i mange år var borte, for deretter å komme tilbake, sier han og viser til at med slike endringer oppstår det konflikter mellom fartøyer og redskaper.

Med økende bruk av snurrevad her det også blitt et helt annet trøkk i fiske, slik at fisket i dag er ganske annerledes enn det var for bare ti år siden.

- Men vi må huske at alle skal leve, slik en god fiskerkollega stadig sier til meg, sier Ingebrigtsen som mener det å ta hensyn til hverandre er viktig også i dagens fiskerier.

Kan ta tid

På spørsmål om når han tror en utredning om konkurranseforholdene kan være ferdig, sier Ingebrigtsen at han håper jo før jo heller, men at han tror at det kan ta litt tid, siden dette skal settes ut til et forskningsmiljø.

- Vi har ikke satt noe tidsperspektiv på arbeidet. Det må hentes inn en ekstern kompetanse, noe som vil ta tid, sier han og viser til at en utredning også skal besluttes i FHFs organer.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.