FRONTER: Konflikten mellom hav og kyst førte til steile fronter i Breivikfjorden ved Sørøya i Finnmark i vår. Rederen til den 51 meter store garn- og autolinebåten «Loran» følte seg da uthengt som årsak til problemene. Konflikten resulterte i nedsetting av Norges Fiskarlags havdelingsutvalg.Foto: Frode Adolfsen
FRONTER: Konflikten mellom hav og kyst førte til steile fronter i Breivikfjorden ved Sørøya i Finnmark i vår. Rederen til den 51 meter store garn- og autolinebåten «Loran» følte seg da uthengt som årsak til problemene. Konflikten resulterte i nedsetting av Norges Fiskarlags havdelingsutvalg.Foto: Frode Adolfsen

Enstemmig innstilling om havdeling til Fiskarlagets Landsstyre

Henstillinger, aktsomhetsområder og rapportering av hvor redskapene settes, er det havdelingsutvalget kommer med av anbefalinger.

Fangst
Nils Torsvik
Telefon 55 21 33 21
Mobil 932 56 325
14. september 2020 19:00Oppdatert:
15. september 2020 13:12

Som Fiskeribladet omtalte i går, leverte utvalget som ble nedsatt av Fiskarlaget for å se på havdelingen mellom de ulike fartøystørrelsene, sin innstilling til Landsstyret i Norges Fiskarlag, i dag tirsdag.

Fiskeribladet viste mandag til at det, etter hva vi erfarte, var lite nytt i det utvalget nå foreslår. Innstillingen som nå er publisert på Fiskarlagets nettsider, bekrefter dette.

Enstemmig

Det er et enstemmig utvalg som har levert sin innstilling til Landsstyret.

I innstillingen står det blant annet:

«Utvalget har etter en helhetsvurdering konkludert med at det i denne omgang ikke er hensiktsmessig å foreslå endringer i gjeldende områdebegrensninger. Utvalget mener derimot at konfliktnivået bør kunne reduseres gjennom andre og mindre inngripende endringer.

Utvalget mener at større aktsomhet, hensyntagen og etterlevelse av de til enhver tid gjeldende regler ville kunne redusere konfliktene ved utøvelsen av fisket. Det har alltid vært en målsetting å ha en allsidig og differensiert fiskeflåte, både hva angår størrelse og driftskombinasjoner. Dette har vært og er en styrke for norsk fiskerinæring.»

Videre trekker utvalget frem følgende, som forslag for å løse konfliktnivået:

 •  Norges Fiskarlag bør rette fokus på aktsomhetsplikten, og anmode de største fartøyene om å utvise aktsomhet og hensyn når de fisker i områder samtidig med den minste kystflåten.
 • At fartøy gjør seg kjent med hvilke retninger og mønstre faststående redskaper plasseres i på fiskefelt hvor det er stor aktivitet - slik at en unngår brukskonflikter
 • Rapportering av fastående redskaper til Kystvaktsentralen også innenfor fjordlinjene
 • At fartøyene følger opp krav til rapportering
 • Utvalget mener videre at henstillingsområder kan være et effektivt og treffsikkert tiltak, men vil ikke foreslå konkrete henstillingsområder. Utvalget understreker at bruk av henstillingsområder bør forbeholdes situasjoner hvor det er nødvendig for å sikre at alle redskapsgrupper får utøve sitt fiske
 • Utvalget fraråder en tilnærming der det opprettes henstillingsområder basert på fartøystørrelse, og tilrår at ordningen fortsatt knyttes til redskaper.
 • Utvalget legger til at de ikke vil utelukke at dette kan bli et aktuelt tiltak på sikt, dersom fiskemønsteret i de kystnære fiskeriene utvikler seg i en retning hvor det blir nødvendig for å skjerme de aller minste fartøyene.
  Her kan du lese havdelingutvalgets innstilling:
LAST NED FILInnstilling fra Havdelingsutvalget (pdf)

Behandler innstillingen

Utvalget ble nedsatt av Landsstyret i Norges Fiskarlag den 7. mai 2020, etter et innspill fra Fiskarlaget Nord. Innstillingen til utvalget behandles på landsstyremøtet i Fiskarlaget som startet i dag. Denne skal i neste omgang sendes på høring i organisasjonen.

Utvalget består av følgende personer

 • Utvalget ble satt med ned med representanter fra:
 • Samarbeidsrådet Nord og Sør, samt Fiskebåt og har bestått av Jan Fredriksen, Stig Atle Sivertsen, Bjørn Morvik, August Fjeldskår, Geir Magne Røys, Sigvald Berntsen og Trond Olav Dyb. 
 • Utvalget har blitt ledet av Gunnar Trulssen.
 • Fiskarlaget Nord trakk seg fra deltagelse i utvalget.

Utvalget peker på løsninger som allerede er innført for å unngå konflikter mellom ulike redskaper og fartøyer, som henstillinger i fiske, aktsomhetsområder og rapportering av hvor redskapene settes.

I tillegg viser utvalget også til Fiskeridirektoratets forslag om AIS-sporingen av alle fartøy under 15 meter, der disse pålegges rapportering av aktivitets- og posisjonsdata. Et forslag som nå er til høring, og som det er stor skepsis til fra næringen. 

Nordland Fylkes Fiskarlag gir i en uttalelse uttrykk for at de har lite til overs for det omfattende forslaget Fiskeridirektoratet har hatt ute til høring.

Forfalskning

Fiskeribladet har tidligere omtalt at Fiskarlaget Nord har trukket seg fra havdelingsutvalget for å unngå å bli tatt til inntekt for, og å støtte konklusjonene i innstillingen. I utvalget skal det også ha kommet reaksjoner på at det opprinnelige forslaget fra Fiskarlaget Nord ble omskrevet på en slik måte at de mer eller mindre ble tatt til inntekt for mandatet utvalget fikk.

- En omskriving som grenser til dokumentforfalskning, hevder kilder til Fiskeribladet.

Videre blir det reagert på at utvalget har en sammensetning som ikke gjenspeiler en bredde som bør være for å belyse en så viktig sak for Fiskarlaget.

Forhåndskonkludert

Sammensetningen av utvalget og mandatet var årsaken til at Fiskarlaget Nord trakk seg fra utvalget. I vedtaket som arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord fattet da de trakk seg heter det at;

«Norges Fiskarlag og Landsstyret kan oppfattes å ha forhåndskonkludert i forhold til vesentlige utfordringer Fiskarlaget Nord har tatt opp. Arbeidsutvalget mener det kan fremstå uheldig at Fiskarlaget Nord skal bidra til å legitimere et havdelingsutvalg som oppfattes å ha til mandat å underbygge og sikre en kystnær konkurransesituasjon som laget tvert imot har bedt om en kritisk analyse av.

Arbeidsutvalget mener Fiskarlaget Nord bør unngå å bli tatt til inntekt for å støtte konklusjoner som bygger på et tilpasset mandat og faktagrunnlag. Arbeidsutvalget mener situasjonen tilsier at Fiskarlaget Nord trekker seg fra havdelingsutvalget.»

Ikke svart

Fiskeribladet forsøkte mandag å få en kommentar fra leder Kjell Ingebrigtsen angående innholdet i innstillingen til havdelingsutvalget, og til omskrivningen av det opprinnelige forslaget til Fiskarlaget Nord. 

Ingebrigtsen sa i den forbindelse at han vil kommentere saken når landsstyremøtet har fått gjennomgått innstillingen tirsdag.  Han har i et tidligere intervju med Fiskeribladet sagt at saken skal få en grundig organisatorisk behandling. Han har også sagt at han vil sette i gang et forskningsarbeid som skal utrede kapasitetsutvikling og konkurranseforhold i fiskeflåten.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.