BREXIT: Leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad, frykter ikke utfallet av brexit. Torsdag hadde møtte han flere næringer på Sunnmøre.Foto: Einar Lindbæk
BREXIT: Leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad, frykter ikke utfallet av brexit. Torsdag hadde møtte han flere næringer på Sunnmøre.Foto: Einar Lindbæk

Pollestad tror på god fiskeriløsning med Storbritannia uansett hvordan de skilles fra EU

Hard brexit eller ikke, lederen i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad, tror Norge står stødig på at vi ikke har noe fisk å gi i skilsmisseoppgjøret mellom EU og britene.

Politikk
Einar Lindbæk
Telefon 70 15 57 69
Mobil 932 56 323
14. september 2020 09:07

Heller ikke opplysninger om dagens ubalanserte bytteforhold mellom Storbritannia og Norge til Norges fordel i den eksisterende fiskeriavtalen med EU gjør Pollestad bekymret.

- Svært viktig 

Sammen med næringskomiteen på Stortinget har han møtt fiskeriutvalget i det britiske parlamentet uten å ha blitt uroet.

- Det er åpenbart at fiskerispørsmål er blitt svært viktig i brexit, men vi kan lett også overvurdere viktigheten av dette. Inntrykket er at fiskerispørsmålet handler mer om britens selvbilde enn økonomi, sier Pollestad som ser på Storbritannia som et like tett og viktig naboland som Sverige. 

Unødvendig politisk forakt

- Det er blitt mye politisk forakt for Storbritannias utmarsj av EU. Det er viktig å minne om at vi må ta stilling til den situasjonen med de utfordringer som kommer med brexit, ikke Storbritannias valg om å forlate EU, sier Pollestad.

Den største bekymringen Pollestad har nå, er at en så stor og viktig sak som brexit og forholdet til EU og Storbritannia, ikke får nok tid til en god behandling i Stortinget.

- En så stor og viktig sak krever minst 1,5 måneders behandlingstid, men det kan holde hardt å få satt av så mye tid, sier Pollestad.

Inntrykket er at fiskerispørsmålet handler mer om britens selvbilde enn økonomi

Geir Pollestad, leder i næringskomiteen på Stortinget

Mål om fri markedsadgang

Pollestad er klar på at tollkvoteordninger med EU og Norges markedsadgang til EU ikke må påvirkes av brexit, og at målet er fri markedsadgang for fisk til Storbritannia.

- Det må være et viktig felles politisk mål for Norge å bygge relasjoner til Storbritannia, sier Sp-politikeren, som selv skal møte den britiske ambassadøren i Norge neste uke.

Pollestad er innforstått at det kan bli utfordrende å få på plass en god og balansert fiskeriavtale med både Storbritannia og EU etter brexit.

Bytteavtalemelding blir viktig

- Den årlige stortingsmeldingen om bytteavtaler for fisk mellom Norge og andre land, blir som regel banket igjennom i Stortinget uten debatt. Det kan bli en endring på dette når Storbritannia kommer inn på banen som en tredjelandspart i spørsmål om fordeling av fiskeressursene, sier Pollestad. 

 - Hvor lurt er det for Norge å fortsette å fiske vår makrellkvote i EU-sonen hvis det også i år blir utfordringer med å fiske makrellen i norsk sone? 

 - Det er ikke tvil om at det over tid kan påvirke holdningene hos andre land og partnere hvis vi ikke fisker storparten av makrellen i norsk sone. Samtidig er fiske i hverandres soner en god og anerkjent ordning mellom partene som inngår avtaler, sier Pollestad.

I møte med islandske fiskeriinteresser har Pollestad fått et klart inntrykk av at Norge ikke står høyt i kurs i fiskerispørsmål og spørsmål om fordeling av vandrende fiskeressurser.

- Det står mye på spill innen fiskeri og forhandlinger. Da er det også viktig med et politisk engasjement omkring dette, sier han.

Lengden kan ikke overstyre alt

Geir Pollestad er klar på at dagens ordning med at båtlengder overstyrer alt i spørsmålet om inndeling av fiskebåter i grupper, ikke fungerer godt og må revurderes.

- Målet om et mangfold av fiskebåter ligger fast, men vi må se på hvor hensiktsmessig det er at båtlengder skal styre alt. Dette kan utfordre både sikkerheten og hvor miljøvennlig båter vi bygger er. Å kun legger meter til grunn er feil, uten at jeg har noe godt svar på hva alternativet kan være.

- Vi må ikke stille oss i en situasjon hvor dagens regime med grenser for båtlengder i grupper som trumfer alt, blir en så dårlig løsning at det fører til en tvungen avvikling av ordningen, sier Pollestad som mener dette er et viktig tema for næringen å finne frem til løsning på.

Styring skaper usikkerhet

Pollestad synes det har vært stigende interesse for fiskeri på politisk topplan. Han peker på at næringen står foran viktige valg om antall fartøy, kvoter og bruk av kysten, blant annet. Han synes regjeringen har styrt seg slik at det er skapt stor usikkerhet i stedet for avklaringer, blant annet med kvotemeldingen.

- Det viktigste er at fiskere, uansett størrelser på båter og hvor de kommer fra i landet, må stå samlet. Primærleddet settes lett under press. Den politiske styringen med utspill av flere brannfakler, har skapt splid og usikkerhet i næringen. Det må ryddes opp i, sier lederen i næringskomiteen de siste seks årene. 

 - Jeg forventer fiskeri kommer veldig klart på dagsordenen når riksrevisjonens rapport skal behandles i Stortinget i høst, sier Pollestad.

Geir Pollestad hadde møter med Maritim Forum og Fiskebåt under sitt besøk i Ålesund torsdag før han møtte reiselivsnæringen i Stranda.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.