GJØR SITT YTTERSTE: Daglig leder i Pelagisk Forening, Mariann Frantsen, sier deres erfaring er at fiskerne gjør sitt ytterste for å unngå innblanding av hyse i fangstene under tobisfisket. Foto: privat
GJØR SITT YTTERSTE: Daglig leder i Pelagisk Forening, Mariann Frantsen, sier deres erfaring er at fiskerne gjør sitt ytterste for å unngå innblanding av hyse i fangstene under tobisfisket. Foto: privat

- Vi erfarer at fiskerne gjør sitt ytterste for å unngå bifangst av hyse

Tobisflåtens interesseorganisasjoner sier mengden innblanding av hyse i årets fiske var ekstraordinært og uvanlig. De ønsker å diskutere løsninger for å unngå lignende situasjoner i fremtida.

Fiskeri
Silje Helene Nilsen
Mobil 45275020
10. september 2020 12:31

- Vi erfarer at fiskerne gjør sitt ytterste for å unngå bifangst av hyse ved at de blant annet bytter felt, sier daglig leder i Pelagisk Forening, Mariann Frantsen. 

Gikk til oppmaling

Fiskerioffiser Jonny Høgset i Kystvakten sier i et intervju med Fiskeribladet denne uken at årets tobisfiske hadde flere problematiske sider, blant annet ved innblanding av det Kystvakten hevder var store mengder undermålshyse, som i strid med oppmalingsforbudet på hvitfisk ble levert til mel- og oljeproduksjon.

Rederiene Fiskeribladet har vært i kontakt med om denne saken har ikke ønsket å kommentere forholdene, og har henvist til interesseorganisasjonene sine, som i dette tilfellet er Fiskebåt og Pelagisk Forening. 

Nina Rasmussen i Fiskebåt Sør sa til Fiskeribladet mandag at tobisfisket tradisjonelt har vært et rent fiskeri med lite innblanding. Fra flere hold er det sagt at mengden hyse i fangstene kom overraskende på fiskerne.

Ansvar

Det er noe også fiskerioffiser Jonny Høgset i Kystvakten bekrefter.

- Men det fritar fiskerne likevel ikke fra ansvaret for å gå til andre felt når det blir snakk om slike mengder bifangst, sier han. 

Det har ikke alle, ifølge Høgset, nødvendigvis gjort. Som eksempel nevner han et fartøy som under årets fiske skal ha rapportert inn 3,4 tonn hyse og hvitting i fangsten før landing. På sluttseddelen var tallet oppjustert til 81 tonn.

- Deretter gikk fartøyet tilbake til samme område, for i neste omgang å levere 87 tonn med hyse og hvitting, sier Høgset.

Ifølge Elin Svanes Hjørungnes i Fiskeridirektoratet knytter det nevnte tilfellet seg til en landing gjort av et norsk fartøy i utlandet. Saken er ikke ferdig saksbehandlet fra direktoratets side, og eventuelle regelbrudd vil bli fulgt opp, opplyser hun.

zoomFiskebåts Nina Rasmussen. Her sammen med forsker Leif Nøttestad ved en tidligere anledning. 
Fiskebåts Nina Rasmussen. Her sammen med forsker Leif Nøttestad ved en tidligere anledning. 

- Høyst uvanlig

Fiskeribladet har forelagt Fiskebåt og Pelagisk Forening kommentarene fra Høgset i Kystvakten, og stilt dem flere spørsmål via epost. Fiskebåts Nina Rasmussen svarer ikke direkte på spørsmålene, men har sendt et samlet svar. Der viser hun igjen til at årets situasjon med innblanding av hyse var ekstraordinær. 

- Hysebestanden kjennetegnes med å ha veldig stor dynamikk i årsklassestyrke. Det vil si at i noen år kan det bli rekruttert mye hyse som sprer seg ut over store deler av Nordsjøen. Forskningsresultat indikerer at nettopp 2019-årsklassen er en slik stor årsklasse og sterkeste årsklasse siden 1999. Dette tyder på at det vi opplevde under årets tobisfiske er høyst uvanlig, skriver Rasmussen.

Adresserer utfordringen 

Hun legger til at det er positivt med en sterk hyseårsklasse, men at når slike store mengder hyse forekommer, kan det skape store utfordringer i utøvelsen av andre fiskerier, og det blir vanskelig å unngå bifangst. 

- Tobisfisket foregår på et svært avgrenset område i Nordsjøen, slik at bifangsten av hyse utgjør en liten andel av en sterk årsklasse, skriver Rasmussen i en epost til Fiskeribladet. 

Hun viser til at det i slutten av mai ble gjennomført et felles møte mellom næringen, direktoratet og Kystvakten for å diskutere utfordringene. Ifølge Rasmussen ble de da enige om at omfanget av bifangst var veldig variabel, og at det derfor var vanskelig å treffe med gode reguleringstiltak.

- Det er ønskelig at partene setter seg rundt bordet i god tid før neste sesong for å diskutere hva en skal gjøre dersom en igjen skulle oppleve en situasjon der mengden bifangst blir større enn normalt, skriver Ramussen. 

- Gjorde sitt ytterste

Ifølge Rasmussen oppfordret Fiskebåt sine medlemmer om å ta nødvendige forholdsregler for å minimere bifangsten mest mulig. 

- Det var viktig at fiskeflåten delte informasjon dersom en fikk større mengder med bifangst på feltet. Fiskebåt oppfordret medlemmene til å unngå lange tauinger og at en gjennomførte prøvehal på nye felt/områder eller hvis det så ut som forholdene på feltet endret seg. Vårt inntrykk er at fartøyene etter beste evne prøvde å unngå bifangst og byttet felt dersom innblandingen var for stor, skriver Rasmussen. 

- Noen ganger uunngåelig

Daglig leder i Pelagisk Forening, Mariann Frantsen, deler dette inntrykket. 

- Det er ikke ønskelig å få andre arter når en fisker tobis, men noen ganger er det uunngåelig. Kystvakten var også på feltet og fulgte fisket tett, påpeker Frantsen.

Hun viser til at mengden hyse som er registrert på sluttsedlene, totalt 2100 tonn, utgjør en svært liten del av de 246.000 tonn med tobis som flåten tok under årets sesong.

- Fartøyene har holdt seg innenfor gjeldende regelverk, som også Høgset bekrefter. Legges Fiskeridirektoratet sine tall til grunn utgjør dette cirka 0,85 prosent. Så må fiskerne, Kystvakten og Fiskeridirektoratet evaluere om hva som ev. bør gjøres annerledes til neste sesong, legger Frantsen til.

Evalueres

Til Høgsets påstand om at det er grunn til å tro at det er tatt større mengder hyse enn hva som er oppgitt på sluttsedlene, sier Frantsen at de er ikke kjent med andre tall enn de Fiskeridirektoratet har oppgitt. Fiskebåt har ikke besvart dette spørsmålet. 

- Ifølge Kystvakten er flere av fartøyene rigget for å skille ut konsumfisk. Hva oppgir deres medlemmer som årsak til at hysa likevel gikk til oppmaling og ikke til humant konsum?

- De fleste fartøy er ikke rigget for å skille ut og ta vare på konsumfisk i tobissesongen. Normalt sett er det ikke mye bifangst, så derfor er det andre rutiner, sier Frantsen.

På spørsmål om hvordan rederiene stiller seg til direktoratets varsel om inndragning av hyseverdiene, på grunn av brudd på oppmalingsforbudet, sier Frantsen:

- Vi erfarer at flere utover rederiene stiller spørsmål ved inndragningen.

( VILKÅR )

DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.