RENT FISKE: Tobis er vanligvis kjent for å være et «rent» fiske med lite bifangst. I år var det imidlertid mye innblanding av hyse på særlig ett av tobisfeltene hvor den norske flåten var i aktivitet. Kystvakten reagerer på at fartøy ikke byttet felt.Ill.foto: Åse Husebø, Havforskningsinstituttet
RENT FISKE: Tobis er vanligvis kjent for å være et «rent» fiske med lite bifangst. I år var det imidlertid mye innblanding av hyse på særlig ett av tobisfeltene hvor den norske flåten var i aktivitet. Kystvakten reagerer på at fartøy ikke byttet felt.Ill.foto: Åse Husebø, Havforskningsinstituttet

Kystvakten refser tobisflåten for bifangst av store mengder undermålshyse

Fiskerioffiser i Kystvakten, Jonny Høgset, mener bifangsten av hyse og hvitting under årets tobisfiske var problematisk. Nå kan det bli endringer i regelverket.

Fiskeri
Silje Helene Nilsen
Mobil 45275020
10. september 2020 12:31Oppdatert:
11. september 2020 13:17

Årets rekordsesong for tobisflåten, med et sluttkvantum på 246.000 tonn tobis til en verdi av nesten 880 millioner kroner, var som Fiskeribladet skrev mandag, ikke helt fri for utfordringer.

I strid med lovverket

- Hvis du går i land med 1500 tonn tobis, vil mengdene tillatt bifangst være betydelig. Vi så hal på 120 tonn, der 11 tonn var hyse. Selv om bifangstprosenten høres lav ut, vil det med så store fangster utgjøre ganske mye, sier fiskerioffiser i Kystvakten, Jonny Høgset. 

zoomPROBLEMATISK BIFANGST: Jonny Høgset, fiskerioffiser i Kystvakten, mener regelverket må gjennomgås etter at flere tusen tonn hyse og hvitting ble tatt som bifangst under årets tobisfiske.
PROBLEMATISK BIFANGST: Jonny Høgset, fiskerioffiser i Kystvakten, mener regelverket må gjennomgås etter at flere tusen tonn hyse og hvitting ble tatt som bifangst under årets tobisfiske.

Ifølge Fiskeridirektoratet ble det landet «store mengder» bifangst av hyse, som i strid med oppmalingsforbudet på hvitfisk, gikk til mel- og oljeproduksjon sammen med resten av tobisfangstene. På spørsmål fra Fiskeribladet opplyste direktoratet at det var snakk om 2100 tonn hyse.

Under minstemål

Kystvakten fulgte tobisflåten ute på feltene i Nordsjøen under deler av sesongen i vår, først med KV «Sortland», deretter med KV «Bergen». Ifølge fiskerioffiser Jonny Høgset var det i enkelte områder, særlig på feltet Engelsk Klondyke i slutten av mai, at det dukket opp en del hyse i fangstene da de utførte sine kontroller.

zoomKart etter tidligere tokt i regi av HI. Viser tobisfelt i Nordsjøen.
Kart etter tidligere tokt i regi av HI. Viser tobisfelt i Nordsjøen.

Fiskeridirektoratet har ikke ønsket å uttale seg om størrelsen på hysa som er landet, dette begrunner de med at de ikke har hatt nok størrelsesprøver til å ville si noe om saken. Kystvakten hevder derimot at det de registrerte på sine kontroller var hyse under gjeldende minstemål, som sør for 62 grader nord er 31 centimeter.

- Hysa var under gjeldende minstemål. Den lå på rundt 20 centimeter, hevder Høgset.

Les interesseorganisasjonenes tilsvar til Kystvaktens utspill her: - Vi erfarer at fiskerne gjør sitt ytterste for å unngå bifangst av hyse

Større mengder

Ut fra Kystvaktens erfaringer på feltet, mener Høgset at det også er grunn til å tro at mengdene hyse som ble tatt av tobisflåten, var større enn det Fiskeribladet har fått oppgitt fra direktoratet.

- 2100 tonn er det som er registrert i sluttseddelsystemet ved landing. Ut fra det vi så er det grunn til å tro at tallet er høyere, sier Høgset. 

Han sier tendensen var at det ble registrert mer hyse og hvitting på landingene som ble kontrollert, enn det som ble rapportert. Høgset mener også at det ikke blir gjennomført tilfredstillende prøvetaking for føring av sluttsedler av fangst levert til industriformål.  

Fiskerioffiseren forteller at det ikke bare var snakk om hyse, men at det også var en del hvitting på feltet. Det skal ifølge Høgset være snakk om rundt 1000 tonn hvitting registrert på sluttsedlene. 

Elin Svanes Hjørungnes i Fiskeridirektoratet sier til Fiskeribladet at de ikke har satt opp en oversikt over mengden hvitting på nåværende tidspunkt, men at dette vil bli gjort i forbindelse med reguleringene for 2021.

zoomKONTROLL: Kystvakten fulgte tobisflåten gjennom deler av sesongen i vår med KV «Bergen» (bildet) og KV «Sortland». 
KONTROLL: Kystvakten fulgte tobisflåten gjennom deler av sesongen i vår med KV «Bergen» (bildet) og KV «Sortland». 

Ikke grunnlag for å stenge

I tobisfisket er det tillatt med inntil 10 prosent bifangst - også av undermålshyse. Bifangst av hvitting begrenser seg derimot til to prosent. Bare enkelte fangster som Kystvakten kontrollerte lå ifølge Høgset over grensen når det gjelder hyse.

- Vurderte dere å iverksette tiltak?

- Det gjorde vi hele tida. Vi kan opprette et aktsomhetsområde, men det krever at du har flere kontroller som dokumenterer over lovlige verdier. Det var vanskelig å få til. På de fleste kontrollene var bifangsten under 10 prosent, sier han. 

Selv om fisket pågikk innenfor regelverket, og de dermed ikke hadde noen hjemmel for å stenge felt, mener Høgset at fisket likevel ikke var uproblematisk. Med så store kvoter og fangster som tas av flåten under tobisfisket, vil 10 prosent bifangst kunne utgjøre store volum, påpeker han.

- For det første tar de hyse langt under minstemål, som kunne vokst seg større og formert seg. For det andre gjør dette et betydelig innhugg i kvotene, noe som går ut over andre grupper.

Innhugg i kvotene

Høgset viser til at hysekvoten for norske fartøy i Nordsjøen er på 7900 tonn, mens hvittingkvoten er på i overkant av 1200 tonn.

- Dermed ble det under tobisfisket tatt 26 prosent av hysekvoten og 87 prosent av hvittingkvoten. Sistnevnte fiske ble stoppet 17. juli fordi kvoten var oppfisket, sier Høgset som snakket om disse utfordringene knyttet til årets tobisfiske under Pelagisk Fagdag, i regi av Pelagisk Forening, i forrige uke.

Høgset sier Kystvakten ønsker å belyse disse utfordringene for å få gjort noe med dem i forkant av neste tobissesong. De er i dialog med Fiskeridirektoratet om saken.

Varsel om inndragning

- Vi må se på regelverket og hvilke verdier vi tillater i slike fiskerier for å unngå situasjoner som dette. Hvis vi skal ha anledning til å stenge felt når slike utfordringer dukker opp, må kriteriene for å kunne stenge justeres, sier Høgset.

Fiskeridirektoratet har sendt ut varsel om administrativ inndragning av fangstverdiene av hyse til 26 fartøy, som under tobisfisket sendte hvitfisken til mel- og oljeproduksjon.

Høgset sier at flere av de aktuelle fartøyene er rigget for å skille ut konsumfisk.

- Alt er mulig hvis en vil, sier Høgset, som legger til at hysa uansett var så liten at den trolig var dårlig egnet til humant konsum.

Ikke tilstrekkelig grunnlag

Sjef for kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratets region Sør, Elin Svanes Hjørungnes, sier at direktoratet gjennomført fullkontroller på «en del» av årets tobislandinger, der det ble tatt ut prøver for å stadfeste mengden bifangst av hyse og makrell.

zoomElin Svanes Hjørungnes, sjef for kontrollseksjonen i region Sør i Fiskeridirektoratet.
Elin Svanes Hjørungnes, sjef for kontrollseksjonen i region Sør i Fiskeridirektoratet.

- På grunn av corona ble det ikke gjennomført fysiske kontroller på anleggene før etter 15. mai. Alle anlegg som har tatt imot tobis har hatt fysiske kontroller, skriver Hjørungnes i en epost.

Hun forteller at hyse-kvantumet som er oppgitt til Fiskeribladet er sluttseddelført kvantum.

- Når vi har utført kontroll er det tatt ut representative prøver som stadfester mengde hovedfangst og bifangst, sier hun og viser til landingsforskriften som sier at lander og mottaker plikter å oppgi blant annet art, størrelsessammensetning og nøyaktig kvantum i kilo.

- Ut fra de kontrollene vi har gjennomført på land, så har Fiskeridirektoratet ikke grunnlag for å stadfeste eller avkrefte de observasjonene KV har gjort på havet, skriver hun i en e-post til Fiskeribladet.

Utelukker ikke endringer

Trond Ottemo, sjef for Fiskeridirektoratets reguleringsseksjon, sier til Fiskeribladet at erfaringene fra årets tobisfiske nå gjennomgås i forbindelse med forberedelser til neste års regulering.   

zoomTrond Ottemo, seksjonssjef for Fiskeridirektoratets reguleringsseksjon.
Trond Ottemo, seksjonssjef for Fiskeridirektoratets reguleringsseksjon.

- Vi vil i den sammenheng vurdere hvordan vi skal følge opp utfordringene med bifangst av hvitfisk, som ble tydelig gjennom sesongen, blant annet i dialog med Kystvakten. Det er for tidlig å være konkret på hvilke tiltak som skal iverksettes, men det kan være aktuelt med endringer i regelverket, sier Ottemo til Fiskeribladet.   

Les interesseorganisasjonenes tilsvar her: - Vi erfarer at fiskerne gjør sitt ytterste for å unngå bifangst av hyse

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.