VINDKRAFT: KrF er opptatt av fiskeripolitikk. Vindkraft til havs er en av mange viktige satker. Illustrasjon av Hywind Tampen-prosjektet.Foto: Equinor
VINDKRAFT: KrF er opptatt av fiskeripolitikk. Vindkraft til havs er en av mange viktige satker. Illustrasjon av Hywind Tampen-prosjektet.Foto: Equinor

Fiskeriene er viktigere enn noensinne for KrF

Det er med en viss forundring jeg registrerer at Mariann Frantsen, daglig leder i Pelagisk Forening, mener at fiskerne og deres organisasjoner stadig oftere blir oversett og overhørt i rikspolitikken.

Leserinnlegg
Skrevet av8. september 2020 09:58

I en lengre kronikk i Fiskeribladet den 7. september, etterlyser Frantsen politikere som er lydhøre for synspunkter fra fiskerne i saker som angår dem. 

Som daglig leder i Pelagisk forening har Frantsen markert seg som en tydelig og uredd talsperson for denne viktige næringen og sine medlemmer. Det har hun også vært i de møtene jeg har hatt med henne og andre representanter fra Pelagisk forening i denne stortingsperioden.

zoomStortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF)
Stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF)

Bruker mye tid

Det siste året har jeg som næringspolitisk talsperson for KrF brukt svært mye tid på dialog med fiskere, både på møter i fiskerorganisasjonene og gjennom besøk om bord på fiskefartøyer i de fleste fartøygruppene. 

Det har sin naturlige årsak i at regjeringen la fram den såkalte kvotemeldingen i juni 2019, og at det i månedene som fulgte ble meget høy temperatur i debatten om innholdet i meldingen. De innspillene jeg fikk gjennom dialogen med fiskere og deres organisasjoner, har vi i KrF tatt på aller største alvor. 

Vi la disse tilbakemeldingene til grunn for vårt arbeid med kvotemeldingen i vår, som en viktig del av beslutningsgrunnlaget. Gjennom god dialog med våre regjeringspartnere og Frp oppnådde vi derfor enighet om at regjeringens forslag om å opprette en statlig kvotebank gjennom inndragning av kvoteandeler ved strukturering, ble lagt bort.

Innspill til kvotemeldingen

Videre skrev regjeringspartiene og Frp felles merknader i komitéinnstillingen om at kvotetak opprettholdes på dagens nivå, at tidsbegrensningen i strukturkvoteordningene beholdes som i dag, og at kondemneringskravet fjernes. Så vidt jeg kan erindre, var alle disse beslutningene fra stortingsflertallet i tråd med de krav og innspill som også er kommet fra Pelagisk forening. 

På vegne av KrF kan jeg forsikre om at de synspunktene og innspillene vi har fått i dialogprosessen med fiskerinæringen, er brakt videre til våre regjeringspartnere på en tydelig måte. Det har vi blant annet kunne gjøre ut fra de viktige fiskeripolitiske gjennomslagene som KrF oppnådde i forhandlingene om Granavolden-plattformen. 

Slik vi ser det, har dette utvilsomt bidratt til viktige gjennomslag for fiskerne i Stortingets behandling av det viktigste fiskeripolitiske dokumentet på lang tid.

Næringen blir lyttet til

Samtidig skal det understrekes at også våre regjeringspartnere har hatt en omfattende dialog med fiskerne og deres organisasjoner det siste året. 

Det vil derfor ikke være riktig å hevde at KrF alene har bidratt til viktige gjennomslag for fiskerinæringen i Stortingets arbeid med kvotemeldingen. Også i de andre regjeringspartiene er innspill og tilbakemeldinger fra næringen tillagt stor vekt. 

Det er her særlig grunn til å nevne fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, som la til rette for en god dialog mellom regjeringen og Stortinget i en avgjørende fase av beslutningsprosessen.

Vindkraft til havs

Mariann Frantsen trekker i sin kronikk fram en annen viktig sak som vil få stor oppmerksomhet de neste månedene og årene. Det gjelder utbygging av vindkraft til havs. 

Både oljeselskaper og representanter for rederier og verkstedindustri lanserer dette som en ny stor vekstnæring for Norge som en del av det grønne skiftet. 

Samtidig gjør innbitt motstand mot vindkraftprosjekter på land at mange synes å tenke at storstilt vindkraftutbygging bør skje til havs. Det bør i så fall helst realiseres i form av flytende vindkraftparker så langt fra kysten at vindturbinene ikke forstyrrer visuelt.

Det mange glemmer, eller ikke vil innse, er at slike flytende vindkraftturbiner legger beslag på enorme kystnære sjøarealer. 

Høyt konfliktnivå

Det vil uunngåelig føre til et høyt konfliktnivå med fiskerinæringen, som allerede driver bærekraftig verdiskaping på fornybare ressurser i disse havområdene. 

Hywind Tampen-prosjektet er et eksempel på hvor galt det kan gå når dette konfliktpotensialet ikke tillegges tilstrekkelig vekt av utbygger. Vi i KrF har allerede formuleringer i vårt partiprogram som klart og utvetydig slår fast at fiskeriene skal prioriteres der det oppstår konflikt med petroleumsaktivitet. 

Min klare anbefaling til KrFs programkomité vil være at det samme prinsippet legges til grunn når nye havvind-prosjekter skal realiseres.

Steinar Reiten

Stortingsrepresentant, KrF

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Digitalisering øker kvaliteten på forsøk

Kommentar
19. september 2020 10:33

Kjære delegat, pust med magen

Leserinnlegg
18. september 2020 08:36

Det marine økosystemet i nord er i endring

Kommentar
17. september 2020 19:22
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.