REGULERINGER: Det er problematisk når det vedtas så omfattende unntak at hovedbestemmelsen i forskriften undergraves.Illustrasjonsfoto: Per Thrana
REGULERINGER: Det er problematisk når det vedtas så omfattende unntak at hovedbestemmelsen i forskriften undergraves.Illustrasjonsfoto: Per Thrana

Det må tas grep for å hindre konflikt

Fjordfiskenemnda har på de to siste møtene diskutert det økende konfliktnivået mellom store og små fartøy langs deler av kysten og mener det er hensiktsmessig med en ny gjennomgang av fjordlinjene.

Leserinnlegg
Skrevet av7. september 2020 13:55

I mandatet til fjordfiskenemnda heter det at nemnda skal vurdere plassering av fjordlinjene som angir hvor det er forbudt å fiske for fartøy over 15 meter samt hvilke unntak som er hensiktsmessige. 

Fjordfiskenemnda mener det er hensiktsmessig med en ny gjennomgang av fjordlinjene, og vil i første omgang prioritere Varangerfjorden, Breivikfjorden, Kvænangen og Reinefjorden. 

Hindre fangst av småhyse

Vi har gitt vårt sekretariat i Fiskeridirektoratet i oppdrag hente inn nødvendig dokumentasjon for å kunne vurdere endringer i fjordlinjene og andre reguleringstiltak som kan sikre at den minste kystflåten ikke blir utkonkurrert av større fartøy. 

Som en del av gjennomgangen må det også vurderes tiltak for å hindre direktefiske på småhyse, som på ulike måter har preget den fiskeripolitiske samtalen de siste ukene. Vi tar sikte på at dette arbeidet skal gjøres innen sommeren 2021.

Det er viktig å ha et godt regelverk som sikrer den minste flåtens betingelser i de kystnære områdene. Like viktig er det at regelverket praktiseres etter hensikten.

Må ta hensyn

Utøvelsesforskriften slår fast at det er forbudt for fartøy på eller over 15 meter å fiske innenfor fjordlinjene. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet i særlige tilfeller når det vurderes å være nødvendig for praktisk gjennomføring av fisket og det er vurdert forsvarlig ut fra biologiske og økosystembaserte betraktninger. 

Fjordfiskenemnda er i utgangspunktet positiv til at det skal utøves en viss fleksibilitet, men mener at unntaksbestemmelsene i dag praktiseres altfor liberalt. Fjordfiskenemnda mener at forskrift og praksis må strammes betydelig inn. En grunnleggende forutsetning er at alt fiske i fjordene må ta hensyn til alle lokale fiskebestander.

For mange unntak

Fjordfiskenemnda er tilfreds med at utgangspunktet i den årlige reguleringsforskriften er vern av kysttorsken og at flåten over 21 meter skal fiske utenfor grunnlinja. 

Det er imidlertid problematisk når man i den samme forskriften vedtar så omfattende unntak at hovedbestemmelsen i realiteten undergraves. Vårens mye omtalte brukskonflikter blant annet i Breivikfjorden er etter nemndas mening et resultat av denne dobbeltheten i reguleringsforskriften. Fjordfiskenemnda mener at dette må unngås for framtiden. 

Basert på den veldige effektiviseringen på fartøy- og redskapssida og av hensyn til kysttorskevernet, tilrår fjordfiskenemnda at unntaksbestemmelsene fjernes for framtida.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Digitalisering øker kvaliteten på forsøk

Kommentar
19. september 2020 10:33

Kjære delegat, pust med magen

Leserinnlegg
18. september 2020 08:36

Det marine økosystemet i nord er i endring

Kommentar
17. september 2020 19:22
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.