VINNER: Pelagisk fisk fortsetter å være en av vinnerne under pandemien fordi det er en økonomisk tilgjengelig proteinkilde som foredles til produkter med lang holdbarhet og har dagligvarehandelen som den viktigste salgskanalen.Foto: Leif Nøttestad, HI
VINNER: Pelagisk fisk fortsetter å være en av vinnerne under pandemien fordi det er en økonomisk tilgjengelig proteinkilde som foredles til produkter med lang holdbarhet og har dagligvarehandelen som den viktigste salgskanalen.Foto: Leif Nøttestad, HI

Pandemien påvirker eksportverdien

Pandemien fortsetter å prege sjømatmarkedet, samtidig som aksjemarkedet reagerer positivt på vaksinenyheter.

Kronikk

En vaksine vil på sikt øke etterspørselen etter sjømat fordi det åpner for økt omsetning i hotell, restaurant og cateringsegmentet.

Tall fra Norges Sjømatråd viser at det ble eksportert sjømat for 7,3 milliarder norske kroner i august, det var en nedgang på 14 prosent sammenlignet med august i fjor og den laveste eksportverdien i august siden 2016. Verdifallet kan i stor grad forklares med et svakere hotell, restaurant og cateringsegment. Parallelt får sjømatnæring stadig mindre drahjelp fra krona.

Makro

Etter den største nedgangen i økonomien på flere tiår, har verden begynt innhentingen. I Storbritannia og Spania falt bruttonasjonalprodukt med en femtedel i andre kvartal. Selv om farten i økonomien øker, er viruset fortsatt en trussel og mange land har utfordringer relatert til smitteoppblussing. Veksten i økonomien er primært drevet av rentefall, støttepakker og lavere arbeidsledighet.

Her hjemme har gjeninnhentingen av økonomien gått raskere enn først ventet. Rentekutt, samt bruk av både ferie- og oljepenger har løftet etterspørselen nasjonalt, samtidig som boligmarkedet har snudd fra nedgang til oppgang. Høyere oljepriser og «oljeskattepakken» gjør at oljeinvesteringer blir en mindre brems enn først antatt. Koronakrisen er imidlertid ikke over og den videre gjeninnhentingen vil gå saktere. Likevel er det grunn til å tro at Norges Bank blir den første sentralbanken som hever renta.

zoomFinn-Arne Egeness, bransjeanalytiker sjømat i Nordea Bank
Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker sjømat i Nordea Bank

Valuta

Siden mars har krona styrket seg 7 prosent mot euro. Sammenlignet med august i fjor var kronen 6 prosent svakere mot euro enn i august i år. Eksportverdien får dermed stadig mindre hjelp fra en svakere krone. Kronekursutviklingen vil i stor grad være avhengig av oljeprisen. Forbruket av olje falt fra 100 millioner fat om dagen til under 85 millioner under «the great lock down». Nå er det igjen «balanse» i oljemarkedet med et forbruk på over 90 millioner fat per dag. De siste månedene har prisen vært stabil på 45 dollar fatet. Hvis etterspørselen øker, har imidlertid Saudi-Arabia, Irak og Russland ledig produksjonskapasitet.

Laks

I januar og februar hadde vi rekordhøye laksepriser. Pandemien senket imidlertid prisen og prispremien på den største laksen forvitret fordi flyrutene til både Asia og USA forsvant, samtidig som mange restauranter stengte ned. Hittil i år er det eksportert laks for 45,7 milliarder kroner, mot 46,4 milliarder i samme periode i fjor. Snittprisen på fersk laks var 50,69 kroner per kilo i august, mot 54,48 kroner per kilo i august i fjor. Tall fra Kontali viser at prisene i spotmarkedet varierte mellom 44 og 48 kroner fra uke 32 til 35, sammenlignet med august u fjor var det en nedgang i spot-prisene på 4,5 prosent.

Pelagisk fisk fortsetter å være en av vinnerne under pandemien

Torsk

Eksportverdien av torsk falt med hele 36 prosent i august. Dermed må vi tilbake til perioden under finans- og gjeldskrisen for å finne en tilsvarende nedgang. Utviklingen for klippfisk av torsk er mest dramatisk. Til tross for volumnedgangen på 58 prosent falt eksportprisen med 6 prosent. Nedgangen i eksporten til det portugisiske markedet er mest dramatisk, fordi det er det viktigste markedet for norsk torsk. Lyspunktene er en eksport på 192 tonn klippfisk av torsk til Brasil, samtidig som en prisnedgang løftet eksporten av saltet torsk til Portugal.

I en krevende periode for konvensjonelle produkter, er tinte filetprodukter basert på eksport av fryste torskeprodukter et viktig produkt. Et marginalt fiske av torsk er med på å holde prisene oppe i førstehåndsmarkedet. I august var eksportprisen på fryst torsk 33,31 kroner per kilo, mens prisen på fryst torsk (over 2,5 kilo) i Norge Råfisklag var 34,62 kroner per kilo.

Hysa viser fortsatt en negativ prisutvikling. Prisen på fryst hyse til Kina var 32 prosent lavere i august enn i januar. Det var en betydelig økning i eksporten av fryst hyse til Polen i august. I Polen blir hysa foredlet og eksportert til andre europeiske markeder i konkurranse med kinesiske produsenter.

Pelagisk fisk

Pelagisk fisk fortsetter å være en av vinnerne under pandemien fordi det er en økonomisk tilgjengelig proteinkilde som foredles til produkter med lang holdbarhet og har dagligvarehandelen som den viktigste salgskanalen. Likeledes er det positivt at mye pelagisk fisk går til fiskemel og olje, fordi det reduserer tilbudet i konsummarkedet.

Høstens makrellfiske står for døren. Eksportprisen for fryst makrell var 16,33 kroner per kilo i august. Hittil i år er det eksportert makrell for 2,3 milliarder kroner, en økning på 37 prosent. Våre analyser antyder rekordhøye fangstinntekter fra årets makrellfiske, men pandemi, valuta og kvoteøkning skaper noe usikkerhet om prisutviklingen i høst.

Kvotenedgang har hatt en positiv effekt på sildeprisen og både fryst sild og fryst sildefilet viser en positiv utvikling. EU og Egypt er de største markedene for fryst sild, mens EU er det viktigste markedet for sildefilet, hvor veksten i eksporten til Hviterussland og Frankrike er betydelig.

Til tross for at gjeninnhentingen av økonomien har begynt, er sjømatnæringen avhengig av vekst i hotell, restaurant og cateringsegmentet før pilene for alvor kan peke oppover igjen. Mye tyder på at en vaksine må på plass først

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Digitalisering øker kvaliteten på forsøk

Kommentar
19. september 2020 10:33

Kjære delegat, pust med magen

Leserinnlegg
18. september 2020 08:36

Det marine økosystemet i nord er i endring

Kommentar
17. september 2020 19:22
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.