VIKTIG INNSPILL: Masterstudent Ingeborg Breistein Høydal? mener det er på tide å innføre begrensninger i hvor mye fisk fisketuristene skal få fiske. Det er mer bærekraftig enn regler på utførsel, mener hun. Her fisker turister kveite i Nappstraumen, Lofoten. Foto: Edmar Schaug-Pettersen
VIKTIG INNSPILL: Masterstudent Ingeborg Breistein Høydal? mener det er på tide å innføre begrensninger i hvor mye fisk fisketuristene skal få fiske. Det er mer bærekraftig enn regler på utførsel, mener hun. Her fisker turister kveite i Nappstraumen, Lofoten. Foto: Edmar Schaug-Pettersen

Fiskeribladet mener: Kloke innspill om å innføre fiskeregler for turister

Leder
9. august 2020 11:48

Sommeren har vært preget av koronakrisen, noe som ikke minst har slått negativt ut for landets turistfiskebedrifter. De har opplevd en dramatisk nedgang i antall besøkende, noe som er negativt for bedriftene, men trolig positivt for smuglertallene. Koronakrisen har også ført til at myndighetene ikke har fått sjekket ut om de nye turistfiskereglene virkelig vil utgjør en forskjell. 

Etter fjorårets avsløring i turistfiskenæringen om omfattende juks, ulovlig drift og smugling, strammet myndighetene ytterligere inn for turistfiskebedriftene virksomhet. Nå får turister kun ta med seg fisk ut av landet dersom de kan dokumentere at de har fisket i regi av en registrert virksomhet. 

Utførselskvoten ble samtidig redusert fra 20 til 18 kilo filet. Det kom også et krav om at turistfiskevirksomheter løpende skal rapportere gjestenes fangster til Fiskeridirektoratet. Men så kom koronaen, og det ble stopp på det meste.

Dermed vet vi ikke om dette er riktig medisin på en næring som har vært preget av ulovligheter og cowboyvirksomhet. Spørsmålet er likevel om innstramningen er nok til å endre på situasjonen.

I en helt fersk masteroppgave fra Universitetet i Oslo, har jusstudent Ingeborg Breistein Høydal? gjort noen interessante betraktninger rundt hvordan næringen drives. Hun har tatt for seg de juridiske sidene ved bransjen, og sammenlignet både med næringen på Island og sett på situasjonen opp mot EØS-avtalen.

Det bør innføres begrensninger på hvor mye den enkelte turist kan få fiske.

Hennes betraktninger er verdt å lese. Hun mener det trengs bedre løsninger for å bevare fiskebestandene og for å gjøre fisketurismen mer bærekraftig. «På tross av innstramningene i regelverket som har skjedd de siste årene, og forslagene til innstramninger som ligger på bordet, er det usikkert om disse endringene vil være tilstrekkelige», er hennes konklusjon.

Videre påpeker hun med at den gamle oppfatningen om at havet er fritt for alle, bør modifiseres for å sikre en bærekraftig forvaltning av fisket i sjø. Dette kan tilsi at konsesjonsordninger, slik som innføringen av fiskekort, bør etableres.

Høydal viser videre til at dagens regler ikke er bærekraftige, ved at det er fritt frem for å fiske så mye fisk en vil. I dagens reglement er det nemlig kun satt begrensninger på uttaket av fisk fra Norge, noe hun mener er problematisk. Hun mener det bør innføres begrensninger på hvor mye den enkelte turist kan få fiske. Det er bærekraft i praksis, er hennes konklusjon.

Analysen er svært relevant for dagens regulerende myndigheter, og vi håper de tar seg bryet verdt med å lese oppgaven. Det kan gi dem gode innspill for å regulere turistfiskenæringen på en bedre og mer fremtidsrettet måte.

DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.