Endra strafferamme for ulovleg fiske

Fritidsfiske
3. juli 2020 13:51

Klima- og miljødepartementet melder om at endringar i lakse- og innlandsfisklova trer i kraft frå 1. juli. Føremålet med endringane er å styrkje innsatsen mot ulovleg fiske, skriv dei i ei pressemelding.

Kvart år blir det avdekka mange tilfelle av ulovleg fiske etter anadrom laksefisk. Det ulovlege fisket gjer at talet på gytefisk i elvene blir redusert. Ulovleg fiske kan òg føre til at det lovlege fisket må regulerast strengare for å nå målet for forvaltning av bestandane.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er fornøgd med at lovendringa no trer i kraft.

- Ulovleg fiske etter laksefisk er ei alvorleg form for miljøkriminalitet som har store konsekvensar for sårbare stammer av anadrome laksefisk, seier han.

Forslaget går mellom anna ut på å auke strafferamma frå inntil to til inntil fem års fengsel ved grove brot på føresegnene i lova. Dette gjev eit tydeleg signal om kor alvorleg ulovleg fiske etter laksefisk er. 

Det kjem óg nye administrative reaksjonar, som beslag i reiskap for å stoppe det ulovlege fisket og gebyr ved brot, som alternativ til strafferettsleg bot.

Vidare vert det føreslått ei utviding av høvet til å gjere inndraging av reiskap, og til mellombels å kunne nekte registrering av reiskap i inntil to år.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.