Lakselus på liten fisk.Foto: Havforskningsinstituttet
Lakselus på liten fisk.Foto: Havforskningsinstituttet

Nye lusetall: Noe høyere smittepress i Rogaland og Hardanger

De foreløpige tallene fra årets luseovervåking visere økning i smittepress i Rogaland og Hardanger sammenlignet med tidligere år.

Marthe Njåstad
2. juli 2020 11:34

De foreløpige resultatene viser at smolten fanget i Boknafjorden hadde moderat med lus, mens det er mindre lus på trålfanget laks lengre nord, skriver Havforskningsinstituttet (HI) i en melding.

Tallene for hele landet er ikke klare enda.

- Vi tilpasser oppstarten av overvåkingen til utvandringen av laksesmolt. Utvandringen til laksesmolten skjer senere til lenger nord en kommer, derfor er overvåkingen bare så vidt er i gang i Nord-Norge. Resultatene fra denne landsdelen kommer i den endelige rapporten som kommer i høst, sier Rune Nilsen som leder den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill laksefisk (NALO) i meldingen.

 Utvandrende laksesmolt av villfisk ble trolig negativt påvirket av lakselus i Boknafjorden og Hardangerfjorden. For sjøørret har lakselus trolig negativ effekt i deler av de undersøkte områdene opp til sør i Trøndelag.

Smitte hos sjøørret

Om overvåkingen

  • Den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill laksefisk gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet. 
  • Målet er å skaffe robuste data på hvor mye lakselus både utvandrende postsmolt av laks samt sjøørret og sjørøye smittes med. 
  • Overvåkingen gjennomføres langs hele kysten hvor det drives oppdrett og gjennomføres av Havforskningsinstituttet i samarbeid med NINA og NORCE.
  • Kilde: Havforskningsinstituttet.

Også sjøørret er en laksefisk, og også utsatt for lakselus. Denne arten oppholder seg i utgangspunktet i fjordene og langs kysten hele sommeren, men dersom den får mye lus, er det observert at den kan svømme tilbake til elvene tidligere enn normalt for å avluse seg, skriver HI.

- For sjøørret ser vi at smittepresset tidvis er ganske høyt, og det er på vei opp i en del områder. Alt nå er smittepress på sjøørret i de ytre delene av Hardangerfjorden høyt, sier Ørjan Karlsen som er prosjektleder for Overvåking av lakselus.

Kort oppsummering av resultatene:

  • Foreløpige data fra laks og sjøørret i 2020 indikerer et generelt lavt smittepress på Sørlandet, men med en økning i området rundt Flekkefjord.
  • I Rogaland indikerer de foreløpige data høyere smittepress på utvandrende laks enn foregående år, og en negativ effekt på sjøørret.
  • I Hardanger indikerer de foreløpige data noe høyere smittepress på utvandrende laks enn i fjor, mens det samtidig observeres et høyt smittepress på sjøørret i de ytre delene.
  • I Sognefjorden, Romsdalsfjorden og Trondheimsfjorden indikerer de foreløpige data et relativt lavt smittepress på utvandrende laksesmolt i perioden prøvefisket ble gjennomført, mens det i samme kystområde observeres varierende mengder lakselus på sjøørret.

Les også: 

Ny HI-rapport: Mulig å redusere lakselussmitte med 50 prosent i PO3

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.