3,6 milliarder til grønn omstilling

Teknologi
Torhild Måkestad Martinussen
Telefon 55 30 22 34
Mobil 98404287
29. mai 2020 14:02

Fredag ble det kjent at regjeringen foreslår å bevilge 3,6 milliarder kroner til ulike tiltak for en grønn omstilling av ulike sektorer i næringslivet. Blant annet foreslår regjeringen penger til forskning, teknologiutvikling, sirkulærøkonomi og grønn skipsfart.

- Når vi nå setter fart igjen i norsk økonomi, må det skje samtidig som vi stimulerer til grønn vekst, som får utslippene ned og som sikrer grønne arbeidsplasser, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Grønnere næringsliv

1 milliard fordelt over perioden 2020-2022 skal gå til grønn fornyelse av næringslivet.

Alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, kan søke om støtte.

Aktuelle satsingsområder kan være sirkulær økonomi, hydrogen, batteriteknologi, havvind, bioøkonomi, omstilling i leverandørindustri, marin sektor, fôr og nye arter, viser departementet til.

2 milliarder til Enova

Videre foreslår regjeringen en bevilgning på 2 milliarder til Enova, for å forsterke satsingen på teknologiutvikling innenfor for eksempel leverandørindustrien, maritim næring og fornybar energi.  

Regjeringen foreslår å bevilge 75 millioner kroner til Norges Forskningsråd for å styrke arbeidet med lavtslippsforskning.

Tildelingen skal fremme forskning, utvikling og innovasjon av nye løsninger som kan føre til at Norge reduserer utslipp av klimagasser samtidig som det stimulerer til næringsutvikling.

Videre skal 100 millioner kroner gå til tiltak som skal fremme en mer sirkulær økonomi og bedre utnyttelse av ressursene.

Styrke Klimasats

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Klimasats med 50 millioner kroner.

Gjennom Klimasats kan kommuner og fylkeskommuner søke om støtte til prosjekter som kutter klimagassutslipp og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Regjeringen foreslår videre å opprette en egen låneordning under Innovasjon Norge for skip i nærskipsfart og fiskefartøy. Låneordningen vil ha en tapsavsetning på 150 millioner kroner og ramme på 300 millioner kroner, opplyser departementet. Videre foreslås det å øke rammen til Maroff-programmet i Norges forskningsråd med 65 millioner kroner, hvor grønn skipsfart er et prioritert område, samt 20 millioner kroner til utviklingskontrakter for grønne hurtigbåter under Klimasats.

Nytt forskningssenter

15 millioner kroner vil regjeringen bruke på å etablere et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).

I tillegg vil Olje- og energidepartementet tildele 10 millioner kroner til et prosjekt knyttet til utviklingen av leverandørkjeder og leveransemodeller for vindkraft til havs. Totalt blir det brukt 25 millioner til dette.

Til ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd for å fremme innovasjon og omstilling i norsk næringsliv, foreslår regjeringen 120 millioner kroner. 

Det statlige tilskuddet til NORWEP for 2020 foreslås økt med 20 millioner kroner, til 54 millioner kroner.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.