All fisk som levendelagres i sjø skal veies?og telles før utsetting i merd.?Foto: Fiskeriparken Egga Utvikling
All fisk som levendelagres i sjø skal veies?og telles før utsetting i merd.?Foto: Fiskeriparken Egga Utvikling

Fiskeridirektoratet har hatt 48 kontroller av levendelagret torsk

Sju av kontrollene har ført til rapport om avvik, først og fremst om mangelfull oppfølging av død fisk og dyrevelferd.

Fiskeri
Camilla Aadland
20. mai 2020 16:02Oppdatert:
20. mai 2020 16:11

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har sett særlig på dyrevelferd, i tillegg til å veilede og kontrollere etterlevelse av gjeldende regelverk, heter det i en pressemelding.

Endringer i forskriften

Anleggene som oppbevarer fisk skal føre journal over all fisk som mottas, opptak av død og døende fiskog fisk som slaktes ut. Kontroll og oppfølging har også dreid seg om endringene i landingsforskriften som trådte i kraft i mars i år.

- Det er nå krav om at all fisk som levendelagres i sjø skal veies og telles før utsetting i merd. Opplysningene skal føres på en landingsseddel som fartøyene fyller ut selv ved utsetting. Totalt antall fisk og kvantum fisk i kilo skal oppgis både på landings- og sluttseddelen. Det vil si at antall fisk følges gjennom hele leveringsprosessen, sier førsteinspektør Trond Blom i Fiskeridirektoratet region Nordland i meldingen. 

Noen slurver

Kontrollene utført av Sjøtjenesten har vist at det er litt for stor variasjon på det enkelte fartøy og det enkelte anlegg når det gjelder å følge forskriften, men det eren forbedring i år sammenlignet med 2019, ifølge meldingen.

Fiskeridirektoratet ser også at anlegg som ble veiledet i fjor på forskriften som gjaldt da, har bedret rutinene sine, og noen har fulgt opp regelverket meget bra.

- Også i år ser en at anleggene følger opp veiledning med å gjøre det som blir påpekt, men det er fortsatt forbedringspotensiale, og noen anlegg slurver fremdeles med føring av journal, og at død fisk ikke blir sluttseddelført umiddelbart ved opptak fra merd. Samtidig som det er viktig at næringen og Fiskeridirektoratet fortsetter med tett og god dialog. Næringen må regne med at Fiskeridirektoratet vil håndheve brudd på regelverket knyttet til levendelagring, sier Blom.

Dispensasjon fra veiekravet

Ettersom det ikke er egnede vekter eller målesystemer for fastsetting av kvantum levende fisk er det i denne sesongen gitt midlertidige dispensasjoner fra veiekravetv ed landing av levende fisk til merd.

- Vi har opplyst om at Fiskeridirektoratet for neste sesong forventer at det tas i bruk egnede vekter eller målesystemer for kvantifisering ved landing av levende fisk. Det forutsettes at aktuelle aktører i næringen tar initiativ for å utvikle og ferdigstille egnede vekt eller målesystemer som kan tas i bruk innen rimelig tid, sier Blom i meldingen.

Fiskeridirektoratet har også sett på bruk av?arbeidsbåter til å frakte fisk. Fartøy som frakter fisk skal ha elektronisk sporingssystem (ERS). For 2020 er det på visse vilkår gitt noen dispensasjoner fra kravet om ERS for å kunne frakte fisk med arbeidsbåt over korte avstander.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...