Rolf -Bjørnar Tøllefsens båt «Rolf Asbjørn» Foto: Jørn Mikael Hagen
Rolf -Bjørnar Tøllefsens båt «Rolf Asbjørn» Foto: Jørn Mikael Hagen

Tøllefsen får valget mellom å miste 50 eller 75 prosent av torskekvoten på «Rolf Asbjørn»

Hvis «Rolf Asbjørn» blir værende i stor kyst-gruppen, får båten beholde dobbelt så stor torskekvote etter 2028 som hvis den flytter til gruppen under 15 meter. Men uansett blir kvoten mindre enn i dag.

Politikk
Nils Torsvik
Telefon 55 21 33 21
Mobil 932 56 325
18. mai 2020 05:00Oppdatert:
18. mai 2020 11:00

Fiskeribladet har beregnet hvordan flyttingen av båter til en ny inndeling etter faktisk lengde vil slå ut på kvotene til fartøyene i de nye flåtegruppene. Tallene er hentet fra Fiskeridirektoratets oversikt over fordelingen av kvotefaktorer per oktober i fjor og satt opp etter vedtaket flertallet på Stortinget har fattet.

zoomMÅ DELE: Rolf-Bjørnar Tøllefsen har samlet sett fem 11-15 meters kvoter på den 42 meter store «Rolf Bjørnar». Etter 2028 må han dele strukturkvotene med andre i samme flåtegruppe. Han kan velge om han vil dele kvotene med 150 båter eller 550 båter.
MÅ DELE: Rolf-Bjørnar Tøllefsen har samlet sett fem 11-15 meters kvoter på den 42 meter store «Rolf Bjørnar». Etter 2028 må han dele strukturkvotene med andre i samme flåtegruppe. Han kan velge om han vil dele kvotene med 150 båter eller 550 båter.

Dramatiske utslag

Tallene viser at det blir flere båter i fartøygruppen mellom 11 og 15 meter og i stor kyst-gruppen, og færre i flåtegruppene under 11 meter og mellom 15 og 21 meter. Mens de som strømmer til 11-15 metergruppen ikke har med seg strukturkvoter, er de som er kommet opp i stor kyst lastet opp med et stort antall strukturkvoter. 

Dersom overgangen fra hjemmelslengde til faktisk lengde skjer i 2021, vil ikke det føre til store endringer for den enkelte båt. Båtene i alle flåtegruppene beholder sine kvotefaktorer og får kvoter stort sett som i år. Det er først når tilbakefallet av kvoter skjer etter 2028 at de store utslagene kommer, viser Fiskeribladets beregninger.

De mest dramatiske utslagene kommer i flåtegruppen 11-15 meter, der den gjenværende strukturgevinsten skal fordeles på langt flere båter. De mest strukturerte i denne hjemmelsgruppen er flyttet opp i ny flåtegruppe etter faktisk lengde. 

For båtene i gruppen 15-21 meter, fører flyttingen av kvoter opp i stor kyst også til en kraftig reduksjon i gjennomsnittlige kvoter etter 2028, selv om antallet i denne gruppen reduseres kraftig.

Grunnkvote avgjør

Stortinget har vedtatt at strukturgevinsten skal tilfalle fartøygruppen fartøyet tilhører når tidsbegrensningen inntrer, og fordeles relativt etter grunnkvote. Saksordfører for kvotemeldingen Tom-Christer Nilsen sier dette skal tolkes som at kvotene skal fordeles etter andelen av kvotefaktorer totalt i de nye gruppene, og at de beholde disse andelene etter 2028. 

En slik fordeling vil gi stor kyst en andel på 41,2 prosent av torskekvoten til kystflåten (se tabell), mens en fordeling etter grunnkvotene ville gitt stor kyst 23,9 prosent av torskekvoten.  

Tabell: Fordelingen av grunnkvoter og strukturkvoter på faktisk lengde i oktober

zoom

Tabell: Kvoter i 2020 og antall båter per oktober 2019 i kystflåten fordelt på hjemmelslengde og faktisk lengde.

zoom

Den nye fordelingen vil særlig gi seg store utslag etter tilbakefallet av strukturkvoter etter 2028, og særlig for en båt som «Rolf Asbjørn» fra Lenvik, nå Senja kommune, som er 42 meter lang og har en grunnkvote på 5,23, og en hjemmelslengde på 14,5 meter. Den vil nok få en større reduksjon i sitt kvotegrunnlag etter 2028 enn andre godt strukturerte båter i stor kyst med større grunnkvote, men har mer å hente i stor kyst gruppen enn i 11-15 meters gruppen.

Den har i dag 26,14 kvotefaktorer. Med en grunnkvote på bare 5,23 vil den få 42,6 prosent mindre driftsgrunnlag etter 2028 i stor kyst.

zoom

Hadde den blitt værende i sin opprinnelige flåtegruppe, ville «Rolf Asbjørn» kommet enda dårligere ut. Da måtte den delt sin strukturgevinst med 550 andre båter, mot 149 i stor kyst, noe som ville ført til at de satt igjen med bare halvparten av det de står i utsikt å få beholde etter 2028 i stor kyst.

Fiskeribladet har kontaktet eier av «Rolf Asbjørn», Rolf-Bjørnar Tøllefsen fra Husøy, og spurt ham om han velger å bli i stor kyst, eller flytte ned til 11-15 meter gruppen igjen. Tøllefsen ønsker ikke å svare på spørsmålene fra Fiskeribladet.

Mister mindre

«Asbjørn Selsbane», som er 55 meter og hjemmehørende i nabokommunen Tromsø, mister også noe av kvotegrunnlaget de har i dag, etter 2028, men ikke så mye som «Rolf Asbjørn». Den har en grunnkvote på 12,284, ut fra en hjemmelslengde på 27,4 meter. 

Denne båten har i dag 47,69 kvotefaktorer, og vil få redusert sitt kvotegrunnlag med 26,5 prosent etter at strukturgevinsten er fordelt på alle 149 båtene i stor kyst etter 2028.

Tilstrømming nedenfra

Beregningene for «Rolf Asbjørn» er gjort med den forutsetning at denne båten forblir i stor kyst, og ikke i hjemmelsgruppen 11-15 meter der den nå hører hjemme. For «Rolf Asbjørn» er det ikke noe å hente på å gå tilbake til sin opprinnelige hjemmelsgruppe, da denne flåtegruppen angripes fra to fronter.

Hadde «Rolf Asbjørn» flyttet ned i gruppen 11-15 meter ville den beholdt kvotene sine i årene fra 2021-2028, etter våre beregninger, mens den etter 2028 altså bare ville fått litt over en fjerdedel av kvoten sin etter tilbakefallet av kvoter. Dette fordi den da ville vært i en gruppe som har langt færre strukturkvoter å fordele enn stor kyst har, og der det er langt flere båter å dele på.

270 nye båter

For hjemmelsgruppen 11-15 meter vil tilstrømmingen av 270 båter fra sjarkflåten under 11 meter, som nå har en faktisk lengde på over 11 meter, bety at de får tilført flere båter, men ikke noe større kvotegrunnlag. Antall båter vil gå opp fra 361 med hjemmelslengde 11-15 meter i dag, til 550 med faktisk lengde 11-15 meter. 

Kvoten gruppen får til fordeling er den samme som følge av at det de får tilført fra flåtegruppen under 11 meter renner ut med båtene fra denne hjemmelsgruppen som kan flytte til større lengdegrupper.

Mange flyttes

60 mer eller mindre fullstrukturerte båter fra hjemmelsgruppen 11-15 meter vil flytte til større flåtegrupper som følge av inndelingen etter faktisk lengde, mens 40 kan bli flyttet ned i gruppen under 11 meter. De som flytter ned beholder trolig bare sine grunnkvoter, da det ikke er noe strukturordning for gruppen under 11 meter, mens de som er flyttet oppover vil måtte dele sine strukturkvoter med andre båter med samme faktisk lengde. 46 av de 96 båtene med faktisk lengde mellom 15 og 21 meter har hjemmelslengde under 15 meter.

I dag fordeles 40.622 tonn torsk på 361 båter i gruppen 11-15 meter, noe som gir i snitt hver båt en kvote på 112,5 tonn. Med 550 båter som skal fordele omtrent den samme kvoten, vil hver i snitt ha et kvotegrunnlag på 72,15 tonn fra 2021.

zoomBilde
zoom

Kvoter reduseres

Kvotegrunnlaget per fartøy som blir tilbake i gruppen 15-21 meter reduseres fra 319 tonn i snitt i dag, med inndeling av flåtegruppene etter hjemmelslengde, til 180 tonn med inndeling etter faktisk lengde, dersom den gjøres gjeldende fra 2021.

For de 96 båtene som blir igjen i 15-21 metergruppen har dette ingen betydning for størrelsen på kvotene de har i år og til neste år. På lengre sikt vil det imidlertid få store konsekvenser. De 96 båtene som blir værende i denne flåtegruppen får minimal andel av strukturkvotene som skal fordeles etter 2028.

Denne flåtegruppen har bidratt med over 40 prosent av struktureringen i kystfiskeflåten. Bare 13 prosent vil ligge igjen til fordeling i denne gruppen etter 2028, etter endringen til faktisk lengde. Opprinnelig lå 27,3 prosent av kvotefaktorene i kystflåten i denne flåtegruppen. Etter omleggingen vil bare 11,5 prosent av kvotefaktorene ligge i denne gruppen.

Opp til stor kyst

Det meste av strukturkvotene er flyttet opp i stor kyst-gruppen, over 21 meter. Denne gruppen vil sitte med 41,2 prosent av kvotefaktorene etter omleggingen til faktisk lengde, dersom ikke båter med hjemmelslengde under 21 meter velger å gå tilbake til sin opprinnelige gruppe. 

Det er satt en frist til ut 2023 for dem som har en båt med faktisk lengde større eller mindre enn sin hjemmelslengde, til å skifte ut båt for å komme i riktig lengdegruppe. Så lenge strukturkvoteordningene varer vil det ikke ha så stor betydning hvilke fartøygrupper båtene blir liggende i. I årene etter 2028, når tilbakefallet av strukturkvoter skjer, vil det kunne få vesentlig større betydning.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.