LEDELSEN: Ervik Havfiske er igjen anmeldt til politiet for brudd på deltagerloven. Fra venstre:  Arild Aarvik som frem til 29. november i fjor var aksjonær i Ervik Havfiske, styreleder Kåre Furnes, aksjonær og styremedlem Stig Tore Ervik og administrerende direktør Geir SolvågFoto: Sindre Blålid Kvalheim/Fjorden Tidende
LEDELSEN: Ervik Havfiske er igjen anmeldt til politiet for brudd på deltagerloven. Fra venstre:  Arild Aarvik som frem til 29. november i fjor var aksjonær i Ervik Havfiske, styreleder Kåre Furnes, aksjonær og styremedlem Stig Tore Ervik og administrerende direktør Geir SolvågFoto: Sindre Blålid Kvalheim/Fjorden Tidende

Ervik Havfiske politianmeldt for alvorlige lovbrudd om bord i fiskefartøy

Fiskeridirektoratet har politianmeldt Ervik Havfiske for brudd på deltagerloven. Linebåtene skal ha hatt for mange utlendinger om bord.

Krim
Ole Erik Klokeide
Telefon 55 21 33 09
Mobil 478 09 837
14. mai 2020 18:10Oppdatert:
14. mai 2020 19:25

Anmeldelsen bygger blant annet på en kontrollrapport om seks fiskebåter.

Politiadvokat John Lode Roscoe i Vest politidistrikt bekrefter at Ervik Havfiske er under etterforskning, etter at Fiskeridirektoratet leverte en anmeldelse datert 7. april.

Storaksjonær Stig Tore Ervik sier han ikke har kjennskap til at selskapet er anmeldt.

Krav om bosted

Det er brudd på deltagerlovens paragraf 5 a som er bakgrunnen for anmeldelsen.

- Deltagerlovens paragraf 5 a er et krav om at minst 50 prosent av mannskapet skal ha bosted i en kystkommune eller nabokommunen til en kystkommune. Målet er å holde aktiviteten i kystkommunene, sier Roscoe til Fiskeribladet. 

Deltagerloven paragraf 5a

§ 5 a. Krav til bosted

Det er forbudt å nytte fartøy til ervervsmessig fiske eller fangst dersom ikke minst halvparten av mannskapet og lottfiskerne samt fartøyføreren er bosatt i en kystkommune eller i en nabokommune til en kystkommune. Kravet til fartøyførers bosted gjelder ikke hvis fartøyfører også er fartøyeier. Det kan etter søknad gis dispensasjon fra bostedskravet for fartøyfører med bosted annet sted i Norge, eller i Norden eller EØS-området for øvrig.

Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra forbudet i første ledd for fartøy som nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst i farvann som er utenfor norsk eller annen stats nasjonale jurisdiksjon, og som er regulert av internasjonale organisasjoner eller avtaler som Norge er part i og som gir Norge adgang til fiske og fangst.

Kravet i første ledd gjelder ikke i den utstrekning det er gitt tillatelse som unntar fra første ledd i medhold av lov 17. juni 1966 nr. 19?1 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann § 4.

- Så det betyr at Fiskeridirektoratet mener Ervik Havfiske har hatt for mange utlendinger om bord i sine fartøy?

- Ja,  vi gjør våre egne undersøkelser av hvor mange utlendinger som har vært om bord. Jeg kan ikke si hvor mange, sier Roscoe.

Han vil heller ikke svare på om det har vært ulovlige utlendinger i styrhuset på Ervik-båtene, noe myndighetene ser på som svært alvorlig.

Strenge straffer og inndragning

- Hva er strafferammen for brudd på deltagerlovens paragraf 5 a?

- Det følger av paragraf 31, bøter eller fengselsstraff opp til ett år. Det er fartøyføreren og rederiet som er ansvarlig. I grove tilfeller er strafferammen inntil seks år. Om det er aktuelt her kan jeg ikke svare på, sier politiadvokaten.

- Hva med inndragning av fangstverdi?

- Har man hatt en vinning ved kriminell handling kan fangst inndras hvis det er grunnlag for straff, sier han.

§ 31 a. Straffeprosessuell inndragning

Ved overtredelse av bestemmelser nevnt i § 31 første ledd, kan fangst inndras. Det samme gjelder redskap, gjenstander eller fartøy som er benyttet ved lovovertredelsen. Dette gjelder uten hensyn til hvem som er eier. I stedet for tingen kan verdien helt eller delvis inndras hos den skyldige eller den det er handlet på vegne av, eller hos eieren.

Det kan fastsettes at panterett og andre rettigheter i ting som blir inndratt, helt eller delvis faller bort. Bestemmelsene i straffeloven § 74 gjelder tilsvarende.

Når lovlig og ulovlig fangst er blandet sammen, kan hele fangsten inndras.

Fersk anmeldelse

Roscoe sier at politiet har startet etterforskningen av Ervik Havfiske, men vil ikke si hvilke båter det gjelder, eller hvor mange.

- Det er litt for tidlig å si noe om. Vi gjør nå de grunnleggende undersøkelser, sier han.

- Hvor lang tid regner du med etterforskningen tar?

- Det kommer an på hva etterforskningen viser underveis, sier han.

Vi gjør våre egne undersøkelser av hvor mange utlendinger som har vært om bord. Jeg kan ikke si hvor mange

John Lode Roscoe, politiadvokat i Vest politidistrikt

Flere anmeldelser

Politiadvokaten vil ikke kommentere om det er mistanke om lønnsdiskriminering av utenlandsk arbeidskraft, såkalt sosial dumping, eller om andre etater er involvert, som Skatteetaten, Nav eller Sjøfartsdirektoratet for eksempel.

Ervik-selskapet Vestkapp Fiskeriselskap AS, som eide linebåten «Kamaro» er fra tidligere anmeldt av Kystvakten for ulovlig utkast og for mange utlendinger om bord.

zoomSOLGT: «Kamaro» blesolgt til rederieriet Eskøy AS før jul.
SOLGT: «Kamaro» ble solgt til rederieriet Eskøy AS før jul.

- Settes denne saken i forbindelse med den nye anmeldelsen?

- Jeg vil ikke svare noe konkret på historikken og om andre saker er aktuelle i forbindelse med denne saken, sier Roscoe.

Kjenner ikke til anmeldelse

Reder Stig Tore Ervik sendte følgende epost til Fiskeribladet forrige uke: 

«Vi kan ikkje kommentere noe som vi ikkje kjenner til, så du må opplyse om kvar du har informasjon om at Ervik Havfiske AS er anmeldt, det er helt ukjent for oss», skrev han.

Fiskeribladet snakket tirsdag denne uken med Ervik på telefon for å få ytterligere kommentarer til politianmeldelsen.

- Dere har hatt for mange utlendinger om bord, og det skal foreligge en kontrollrapport om seks fartøy fra Fiskeridirektoratet? 

- Jeg kan ikke kommentere noe om dette siden vi ikke har fått noen anmeldelse. Ingenting er mottatt fra Fiskeridirektoratet eller Vest politidistrikt. At seks båter skal være kontrollert er ikke noe vi har sett noe til, sier Ervik til Fiskeribladet.

Sentrale personer som leder Ervik Havfiske er foruten Stig Tore Ervik styreleder Kåre Furnes og administrerende direktør Geir Solvåg.

Ervik Havfiske Gruppen

  • Ervik havfiske ble etablert 18. desember i 1987, og holder til på Stadlandet i Sogn og Fjordane.
  • Rederiet regnes for å være et ledende linebåtrederi og er blant de største når det gjelder fangstverdi. Hovedproduktet er sjøfrossen linefanget fisk
  • Gruppen består av over 30 selskap som i samarbeid drifter og betjener den store linebåtflåten. Flåten består av 18 fartøy, derav 12 autolinefartøy. Gruppen fisker også etter tannfisk i Antarktisk. Rederiet er også engasjert i vaktfartøy innen offshore, verksted og forsyning. To autolinefartøy er under bygging i Tyrkia.
  • Fisker om lag 33.000 tonn rund vekt i året. 30.000 tonn hvitfisk i nord og 3000 tonn tannfisk i sør. Fangstverdien er på om lag en milliard kroner, over 500 millioner i nord og under 500 millioner i sør.
  • Av de 500 ansatte i Ervik-selskapene kommer hundre fra hjemkommunen Selje.

Tidligere aksjonær og styremedlem Arild Aarvik, solgte sine knapt 21 prosent av selskapet til Ervik 29. november i fjor, ifølge Stig Tore Ervik. Nå er det Ervik Havfiske Holding som eier alle aksjene.

Seks båter i rapport

Det er sannsynligvis seks båter som er omtalt i kontrollrapporten, datert 2. oktober 2019. Fiskeribladet har ikke fått innsyn i rapporten, men avslaget på innsyn viser til båtene «Frøyanes», «Kamaro», «Stattegg», «Vestfisk», «Vestliner» og «Bergholm». 

- Ingen kommentar, sier Ervik.

- Dere har ikke alle de båtene lenger?

- Ikke «Kamaro», den er solgt før jul, sier Ervik

- Det virker litt rart at dere ikke har hørt om anmeldelsen?

- Ja, jeg synes det er rart. Vi har ingen bekreftelse fra politiet og kan ikke kommentere noe som helst, sier Ervik.

- Ikke naturlig å kommentere

Fiskeribladet var i kontakt med fiskeridirektør Liv Holmefjord om politianmeldelsen. Hun sa at det ikke er naturlig for Fiskeridirektoratet å kommentere anmeldelser, og henviste til regiondirektør Vidar Ulriksen i region vest i Måløy.

- Hva kan du si om anmeldelsen av Ervik Havfiske?

- Ingenting. Vi har levert en anmeldelse av Ervik Havfiske, så blir det opp til politiet å kommentere, sier Ulriksen.

- Men når dere bruker deltagerlovens paragraf 5 a, hva innebærer det?

- Det er krav til bosted i en kystkommune eller nabokommunen til en kystkommune, for mannskap om bord i fiskefartøy.

zoomBEKREFTER: - Vi har levert en anmeldelse av Ervik Havfiske, så blir det opp til politiet å kommentere, sier Vidar Ulriksen, regiondirektør vest i Fiskeridirektoratet.
BEKREFTER: - Vi har levert en anmeldelse av Ervik Havfiske, så blir det opp til politiet å kommentere, sier Vidar Ulriksen, regiondirektør vest i Fiskeridirektoratet.

- Ikke noe mystisk

- Så her har det vært for mange utlendinger om bord i Ervik-båter, er det riktig å anta?

- Ja, det er ikke noen mystisk rundt det. Men jeg vil ikke kommentere mer, sier han.

- Har dere jobbet lenge med denne saken?

- Nei, vi har ikke jobbet lenge med dette.

- Snakker vi om en eller flere båter siden dere har valgt Ervik Havfiske som eier en rekke datterselskaper med fartøy?

- Jeg vil ikke kommentere det. Jeg må henvise deg til Vest politidistrikt, sier regiondirektøren.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.