FÅR IKKE FULL LØNN: Produksjonsarbeider Hanne Rydeng ved rekefabrikken Stella Polaris as kan se langt etter 100 prosent lønn i 18 dager, slik resten av de permitterte i Norge fårFoto: Are Kvistad
FÅR IKKE FULL LØNN: Produksjonsarbeider Hanne Rydeng ved rekefabrikken Stella Polaris as kan se langt etter 100 prosent lønn i 18 dager, slik resten av de permitterte i Norge fårFoto: Are Kvistad

Hanne og kollegene nektes full lønn under permittering

Industriarbeiderne Randi og Hanne ønsker full lønn i permitteringsperioden. Det kan de bare glemme, er tilbakemeldingen fra Stortinget og regjeringen.

Industri
Øystein Hage
Telefon 55 21 33 13
Mobil 932 56 317
10. mai 2020 17:04

- Fiskeindustrien kan ikke plukke fordeler fra andre ordninger uten å være villige til å ta ulempene. Dersom de vil skrote særordningen og likebehandles med alle andre industrier, så er vi veldig åpne for å diskutere det, sier Heidi Lunde Nordby (H) i arbeids- og sosialkomiteen.

Vil likebehandles

Sjømat Norge og NNN, har sammen med fiskeindustribedriftene på kysten, kjempet for ansatte som blir permitterte får full lønn i de første 18 dagene tilsvarende resten av permitterte i Norge under koronakrisen. 

- Jeg synes det er blodig urettferdig. Vi ble permittert på grunn av korona. En stor del av dette var smitterelatert. Vi var livredde for at noen ble smittet og at alle måtte i karantene. Vi kunne ikke ha alle på jobb samtidig, sier hovedtillitsvalgt Randi Bjelland i Bremnes Seashore.

Hun får støtte av industrikollegene i rekefabrikken Stella Polaris.

- De må ta alle under en kam, og kan ikke drive og splitte sånn basert på hvilke jobber folk har. Når man er berørt av korona, må det være likt for alle, sier Hanne Rydeng. Hun er tillitsvalgt ved Stella Polaris og en av dem som ble permittert fra 20. april. Hun sier de har fått beskjed om at de skulle få full kompensasjon.

zoomINTENT HÅP: Statssekretær Vegard Einan (H) er fornøyd med de ordningene de ansatte i fiskeindustrien har.
INTENT HÅP: Statssekretær Vegard Einan (H) er fornøyd med de ordningene de ansatte i fiskeindustrien har.

Ingen respons

Hverken statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) eller Stortinget vil endre reglene. Fiskeribladet får opplyst fra statssekretær Vegard Einan (H) at vedtaket står ved lag.

- I forbindelse med koronakrisen er det gjort midlertidige endringer i deler av regelverket som også gjelder for fiskeindustrien. Dette gjelder både redusert minsteinntektskrav ned til 0,75G og høyere dagpengesats for de første 3G av inntektsgrunnlaget sier han.

Han påpeker at de lempingene som ellers er gjort, om oppheving av karensdager og et lavere krav til redusert arbeidstid for å få dagpenger, gjaldt allerede ved permitteringer i fiskeindustrien.

- Lønnskompensasjonsordningen er ment å kompensere for at arbeidsgivernes lønnsplikt ble vesentlig redusert, men ikke fjernet helt. Siden fiskeindustrien ikke har noen lønnsplikt, er det vanskelig å se at det er grunnlag for at permitterte herfra skulle omfattes av ordningen, legger han til og påpeker:

- Det er selvsagt uheldig dersom det blir gitt uriktige opplysninger til bedrifter om hvilke regler som gjelder. Jeg kjenner ikke saken og vet ikke hva som er bakgrunnen for det som har skjedd, sier han.

zoomINGEN HJELP: Heidi Nordby Lunde (H) vil ikke hjelpe industriarbeiderne.
INGEN HJELP: Heidi Nordby Lunde (H) vil ikke hjelpe industriarbeiderne.

Kan ikke få alt

Lunde Nordby (H) er kritisk til kravet fra bransjen, og påpeker at industrien har valgt en særordning med fordeler som ingen andre industrier har, uten ulempen av lønnsplikt for arbeidsgiver eller karensdager for arbeidstager. 

- Da skal ikke fiskeindustrien ha kompensasjon for at de har valgt en annen ordning. Deres arbeidstagere får dagpenger fra dag én, uten karensdager og lønnsplikt for arbeidsgivere. Det staten har gjort var å overta lønnsplikten for arbeidsgiverne da arbeidsgiverperioden ble kortet ned, legger hun til.

Uheldig Nav-praksis

Rigmor Aasrud (Ap) mener det er svært uheldig at mange bedrifter har fått feil informasjon fra Nav.

- Selv om det var en svært hektisk periode da regelendringene ble gjort, er det viktig at det gis riktig informasjon. Dersom Nav har feilinformert regner jeg med at dette ryddes opp i, sier hun til Fiskeribladet.

Aaserud påpeker at det i utgangspunktet ikke eksisterer en lønnsplikt ved permittering i fiskeindustrien. Fiskeindustrien er omfattet av eget regelverk ved permitteringer, poengterer også hun.

zoomMÅ ORDE OPP: Aps Rigmor Aaserud (t.h) mener Nav må ordne opp overfor de selskapene som er feilinformert. Her er hun fotografert sammen med Anniken Huitfeldt (t.v.)
MÅ ORDE OPP: Aps Rigmor Aaserud (t.h) mener Nav må ordne opp overfor de selskapene som er feilinformert. Her er hun fotografert sammen med Anniken Huitfeldt (t.v.)

- Dette regelverket er ment å gi fleksibilitet i en næring der tilgangen til råstoffer kan variere stort. I tillegg til å kompensere noe av bortfallet av inntekt mellom to til 15 dager, er Arbeiderpartiet fornøyd med at dagpengesatsen for inntekt opp til 3G til 80 prosent samt å redusere inntektskravene for å kunne motta dagpenger fikk flertall i Stortinget. Disse endringene gjøres også gjeldende for ansatte i fiskeindustrien, sier hun. 

Saken er ukjent for KrFs Torill Selsvold Nyborg.

- Jeg har ikke hørt om denne saken før nå. I alle fall er regjeringen interessert i å tette urimelige «hull» i ordningen selv om utgangspunktet for de 18 dagene med full lønn, var bedrifter som regjeringen stengte ned, sier hun.

Forstår ikke

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund forstår at ikke at det ikke er mulig å få på plass en tiltakspakke for permitterte i fiskeindustrien når årsaken til permitteringen er den samme. 

- Det synes jeg er ubegripelig, og jeg fastholder at jeg mener det er mildt sagt urimelig at ansatte i fiskeindustrien ikke kommer innunder denne ordningen, sier bransjeansvarlig for fiskeindustrien i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Ann-Solveig Sørensen.

Hun mener det er tydelig at Lunde Høiby ikke kjenner til utfordringene i fiskerinæringen. - - Det er en årsak at fiskeindustrien har en del særordninger ved permittering. Det er sesongsvingninger, værmessige utfordringer, og en uforutsigbar råstofftilgang. Dette gjør at det er nødvendig med en del særordninger i denne næringen, sier hun og påpeker:

- Jeg må innrømme at jeg ikke forstår argumentasjonen til politikerne, og jeg er meget skuffet at det ikke er politisk vilje til å ordne opp i dette.

Er oppgitt

Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge mener den ulike håndteringen mellom fiskeindustrien og resten av næringslivet i første omgang ikke går utover bedriftene.

- Det er de ansatte i fiskeindustrien som får mindre utbetalt i permisjonstiden enn andre i tilsvarende situasjon. Mange NAV-kontor har ikke fått med seg dette, og det er dermed også utbetalinger som er samordnet med corona-ordningen for resten av næringslivet. De ansatte i fiskeindustrien risikerer dermed å få krav fra NAV om tilbakebetaling, sier han.

- Vårt engasjement i denne saken skyldes at vil se til at ansatte i fiskeindustrien ikke skal komme dårligere ut enn andre. Det mener jeg er rett og rimelig.

Lønnskompensasjon

  • Lønnskompensasjon for dag 3-20 permitteringsperioden gjelder for permitterte som ikke har fått forskuttert lønn fra arbeidsgiveren sin. Lønnskompensasjon gis for de første 18 ukedagene etter at arbeidsgiverperioden er avviklet.
  • Ordningen gjelder fullt ut for arbeidstagere som ble permittert 20. mars 2020 eller senere. 
  • Ordningen med lønnskompensasjon gjelder uavhengig om man har rett til dagpenger eller ikke. Ordningen gjelder ikke for ansatte i fiskeindustrien.
  • De to første dagene etter permittering har alle krav på lønn fra arbeidsgiveren din. Dag 3-20 etter permittering kan en ha krav på å få dekket full lønn inntil 6G fra Nav.
( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.