FÅR IKKE KOMPENSASJON: Bremnes Seashore har betalt full lønnskompensasjon til sine ansatte i 18 dager, men vil ikke får kompensert fra Nav. De nye prioriteringsreglene gjelder ikke for fiskeindustrien.Foto: Johannes Worsøe Berg
FÅR IKKE KOMPENSASJON: Bremnes Seashore har betalt full lønnskompensasjon til sine ansatte i 18 dager, men vil ikke får kompensert fra Nav. De nye prioriteringsreglene gjelder ikke for fiskeindustrien.Foto: Johannes Worsøe Berg

Fiskeindustrien taper kampen om koronastøtten. Permitterte får ikke full lønn i starten.

Mens alle ansatte i Norge er sikret full lønn i 18 dager dersom de permitteres i koronakrisen, får fiskeindustriarbeiderne langt mindre. - Urettferdig, mener Hanne Rydeng i Stella Polaris og Randi Bjelland i Bremnes Seashore.

Industri
Øystein Hage , Marthe Njåstad
6. mai 2020 17:00

- Jeg skjønner ikke hvorfor fiskeindustrien er unntatt ordningen resten av næringslivet får benytte seg av. Vi er også hardt rammet av koronakrisen, sier Arnfinn Semmingsen, administrerende direktør i rekfabrikken Stella Polaris på Finnsnes i Troms. Han får støtte av kollega og toppsjef Einar Eide i Bremnes Seashore. Også de ansatte reagerer.

Blodig urettferdig

- Jeg synes det er blodig urettferdig. Vi ble permittert på grunn av korona. En stor del av dette var smitterelatert. Vi var livredde for at noen ble smittet og at alle måtte i karantene. Vi kunne ikke ha alle på jobb samtidig, sier hovedtillitsvalgt Randi Bjelland i Bremnes Seashore.

Også LO og NHO krever at fiskeindustrien må bli likebehandlet med resten av norsk sjømatnæring.

- De må ta alle under en kam, og kan ikke drive og splitte sånn basert på hvilke jobber folk har. Når man er berørt av korona, må det være likt for alle, sier Hanne Rydeng. Hun er tillitsvalgt ved Stella Polaris og en av dem som ble permittert fra 20. april. Hun sier de har fått beskjed om at de skulle få full kompensasjon.

zoomRekefabrikken Stella Polaris as (tidligere Lenvik fiskeindustri) i Kårvikhamn. 
Rekefabrikken Stella Polaris as (tidligere Lenvik fiskeindustri) i Kårvikhamn. 

Forskjellsbehandling

Da koronakrisen smalt i Norge i mars, endret regjeringen permitteringsreglene for bedrifter som måtte nedbemanne midlertidig. De nye stønadsreglene sikret alle permitterte full lønnskompensasjon fra folketrygden i 18 dager. Samtidig hadde bedriftene kun to dager med lønnsforpliktelser.

 Nå viser det seg at norsk fiskeindustri ikke dekkes av samme ordning. Dette tross for at en rekke bedrifter har fått beskjed fra Nav om at reglene gjaldt for dem også.

- Etter det vi erfarer, har flere av fiskeindustribedriftene som har vært nødt til å permittere vært i kontakt med Nav, og fått opplyst at stønaden på 18 dager også gis til fiskeindustrien. Dette er blitt gjort i forkant av permitteringene, og det er kommunisert til arbeidstagerne at dette er gjeldende vilkår, sier Geir Ove Ystmark, adm. direktør i Sjømat Norge.

- Når det offentlige først har gått inn for å lette konsekvensen av koronasituasjonen, ikke bare for bedriftene, men også for de ansatte, finner vi det urimelig at ikke ansatte i fiskeindustrien omfattes av dette, legger han til.

zoomAdministrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.
Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Hardt rammet

Rekebedriften Stella Polaris på Finnsnes i Troms er en av bedriftene som er hardt rammet av koronakrisen. Alle deres rekeprodukter går til eksport. Siden restauranter og hotellene er deres hovedmarked, førte det til bom stopp i eksporten. Bedriften har derfor 25 personer permittert 100 prosent.

- Alle ansatte i produksjonen ble permittert den 20. april, etter at vi blant annet hadde snakket med Nav. Vi var i kontakt med Nav den 16. april, der det ble påpekt at loven gjaldt også for fiskeindustrien, sier Semmingsen videre.

Direktøren forteller at selskapet har betalt lønn for april, og at det er viktig å få avklart hva som gjelder. Han påpekerat det viktig for selskapet å sikre at de ansatte har noe å leve for.

- Forvirrende og fortvilende, sier Semmingsen.

Ba om avklaring

Både Sjømat Norge og NNN i LO har vært i kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet for å få avklart hva som egentlig er fakta. Avdelingsdirektør Odd Wålengen i Arbeids- og sosialdepartementet bekrefter overfor Fiskeribladet/IntraFish at industrien ikke får benytte seg reglene om full lønn i 18 dager og kun to dagers lønnsplikt for bedriftene.

- Arbeidstagere som permitteres fra fiskeindustrien, er som kjent unntatt fra permitteringslønns-loven, slik at arbeidsgivere ikke har lønnsplikt under permittering. På denne bakgrunn vil permitterte i fiskeindustrien ikke omfattes av den nye, midlertidige ordningen med lønnskompensasjon, sier Wålengen til Fiskeribladet.

Han er ikke kjent med at Nav opplyser om andre regler, men vil ta dette videre for å få Nav til å følge reglene gitt av departementet

- Vi i departementet har i alle fall ikke gitt noen andre signaler, legger han til.

På Nav sine hjemmesider ble det den 29. og 30. april påpekt følgende: «Ordningen med lønnskompensasjon gjelder uavhengig om man har rett til dagpenger eller ikke. Ordningen gjelder ikke for ansatte i fiskeindustrien, som følger andre regler».

Oppgitt industri

Sjømat Norge er oppgitt over departementets svar og påpeker også at bedrifter har forskuttert lønn i den tro at de skal få tilbake utgiftene fra Nav. En av dem er lakseforedlingsbedriften Bremnes Seashore på Bømlo i Hordaland.

- Den første meldingen var at de ansatte var omfattet av ordningen og at vi kunne forskuttere lønnen deres. Det har vi forholdt oss til. Nå er det kommet kontrabeskjed og Nav har beklaget at de har gitt feil opplysninger, sier leder for Bremnes Seashore, Einar Eide.

Han legger til at de fikk klar beskjed fra Nav om at de også gikk inn under ordningen.

Så langt har selskapet altså ikke fått refusjon fra Nav for lønnen som er forskuttert til de ansatte.

Informert på nytt

- Vi er informert om de nye opplysningene som innebærer at våre ansatte i fiskeindustrien ikke er omfattet av ordningen, men vi ser ingen gode grunner for at de skal unntas fra ordningen. Vi synes det er sterkt beklagelig at et offentlig organ feilinformere det på den måten. Det vil bli fulgt opp videre, sier Eide

- Hva skjer med pengene som er utbetalt til de ansatte?

- Situasjonen er enda ikke avklart for vår del, så det må vi komme tilbake til.

Bakgrunnen for unntaket er at fiskeriindustrien fra før er omfattet av et fritak for arbeidsgiverperioden, og at bedriftene ikke har lønnsplikt i arbeidsgiverperioden. Regelverket gjør at de derfor får dagpengesats fra dag tre, og ikke full lønn i 18 dager som resten av arbeidsstokken i Norge som blir permittert. 

Denne gangen betalte bedriften likevel ut full lønn i perioden, fordi de fikk beskjed om at det ville bli refundert.

zoomFORTVILER: Randi Bjelland i Bremnes Seashore fortviler over ikke å få full lønnskompensasjon i permitteringstiden. - Urettferdig, sier hun.
FORTVILER: Randi Bjelland i Bremnes Seashore fortviler over ikke å få full lønnskompensasjon i permitteringstiden. - Urettferdig, sier hun.

Blodig urettferdig

Randi Bjelland er tillitsvalgt ved Bremnes Seashore og en av de ansatte på foredlingsdelen av fabrikken som ble permittert i cirka fem uker til sammen. Sammen med ledelsen hadde de tro på at de ville få full lønn de 20 første dagene av permitteringsperioden fra Nav.

- Folk her går fortsatt og håper på at det ordner seg. De har allerede fått full lønn utbetalt, men spørsmålet er om vi blir trukket i lønn. Bedriften har ikke lov til å kompensere oss når vi får dagpenger, og bedriften forskutterte lønnen i god tro på at de ville få refusjon av Nav, sier Bjelland.

- Vi finner det urimelig at ansatte i fiskeindustrien ikke skal gå inn under de samme stønadsreglene som øvrig næringsliv, når årsaken til permittering er koronarelatert. Dette er en helt særegen situasjon som må kunne ses adskilt fra de ordinære 

Hanne Rydeng i Stella Polaris mener siste ord ikke er sagt i saken. Det er de ansatte som taper på dette, påpeker hun.

- Vi har hatt god tro på at vi skulle få full lønn de første 20 dagene. Ledelsen har hatt dialog med Nav som har sagt at dette også gjelder for fiskeindustrien. Når korona er årsaken til at vi blir permittert, så kan jeg ikke forstå at vi ikke kan få de samme ordningene som alle andre som blir permittert i norsk arbeidsliv, sier hun.

Ber om nytt svar

Sjømat Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har sendt flere brev til departementet for å få en avklaring. Foreløpig har de ikke fått det svaret de ønsker. 

- Vi finner det svært vanskelig å forstå at tilgangen på full lønnskompensasjon ser ut til å hvile på en formalitet i permitteringslønns-loven, og vi er tvilende til om dette er i tråd med intensjonene i Stortingets vedtak om å lage en midlertidig ordning som sikrer permitterte en ytelse på nivå med full lønn i 18 dager etter utløpet av arbeidsgiverperioden.

Ystmark mener det er urimelig at ikke ansatte i fiskeindustrien omfattes av dette.

zoomROT: Ann-Solveig Sørensen, bransjeansvarlig for fiskeindustrien i NNN, mener det er altfor dårlig kommunikasjon mellom de ulike etatene.
ROT: Ann-Solveig Sørensen, bransjeansvarlig for fiskeindustrien i NNN, mener det er altfor dårlig kommunikasjon mellom de ulike etatene.

Dårlig kommunikasjon

Bransjeansvarlig for fiskeindustrien i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Ann-Solveig Sørensen, sier de har jobbet med å få en avklaring fra myndighetene.

- Et av problemene har vært kommunikasjonen mellom etatene. Det er flere som har kontaktet Nav og fått beskjed om at ordningen også gjelder ansatte i fiskeindustrien. Noen arbeidsgivere har forskuttert lønn for perioden. Forvirringen er ganske stor.

Hun mener det er svært merkelig at det ikke omfatter ansatte i fiskeindustrien.

- Jeg tenker at dette er urettferdig og ikke likebehandling. Det er bare en arbeidsgruppe med arbeidstagere som ikke får være med i ordningen, sier hun.

- Vi kan ikke begripe dette. Selv om man er fritatt fra lønnsplikten, skulle man ikke behøve å endre lover for å få dette til. Man kunne laget en ordning hvor også de ansatte i fiskeindustrien kunne fått det samme som de andre får.

Sørensen forteller at det ikke har vært et stort antall permitteringer i fiskeindustrien. Men det kan endre seg.

- Det er ikke så veldig mange som er direkte permittert på grunn av koronavirus, det er mye sesongvariasjoner i industrien. Så lagt har det gått greit - men vi vet jo i markedet det ute at det har begynt å stramme seg til.

Skulle gjelde for alle

Regionsleder i NAV Sunnhordland, Astrid Østerlid, sier at utgangspunktet deres var informasjonen som kom om at lønnskompensasjonen skulle gjelde for de aller fleste.

- Da endringene ble annonsert, oppfordret regjeringen og NAV bedrifter som hadde likviditet til å forskuttere lønn til permitterte de første 20 dagene av permitteringsperioden. Lønnskompensasjon skulle gjelde for de fleste uavhengig om en hadde rettigheter til dagpenger, som for eksempel studenter, sier hun.

- Her burde vi sett en kobling og stilt spørsmål om endringene også ville gjelde for fiskeindustrien. De har flere særregler ved permittering. Det var ikke presisert i annonseringen av lønnskompensasjonen om dette gjaldt fiskeindustrien eller ikke. Det ble avklart at ordningen ikke gjelder for fiskeindustrien i midten av april, fortsetter Østerlid.

Lønnskompensasjon

  • Lønnskompensasjon for dag 3-20 permitteringsperioden gjelder for permitterte som ikke har fått forskuttert lønn fra arbeidsgiveren sin. Lønnskompensasjon gis for de første 18 ukedagene etter at arbeidsgiverperioden er avviklet.
  • Ordningen gjelder fullt ut for arbeidstagere som ble permittert 20. mars 2020 eller senere. 
  • Ordningen med lønnskompensasjon gjelder uavhengig om man har rett til dagpenger eller ikke. Ordningen gjelder ikke for ansatte i fiskeindustrien.
  • De to første dagene etter permittering har alle krav på lønn fra arbeidsgiveren din. Dag 3-20 etter permittering kan en ha krav på å få dekket full lønn inntil 6G fra Nav.
( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.