Torskehau til tørk i Vesterålen. Disse er ment for det afrikanske markedet.Arkivfoto: Jørn Mikael Hagen
Torskehau til tørk i Vesterålen. Disse er ment for det afrikanske markedet.Arkivfoto: Jørn Mikael Hagen

Krevende for sjømaten til Afrika

Kronapandemien, oljeprisfall og valutautfordringer kan bli et kritisk kinderegg for sjømateksporten til Afrika.

Leserinnlegg

Afrika er allerede hardt rammet av tiltakene for å stanse koronaviruset, samtidig som lavere oljepriser reduserer inntektene til oljeeksporterende land. Verdensdelen må derfor møte pandemien med små ressurser. Det vil påvirke den norske sjømateksporten til Afrika som har økt med tusen prosent siden årtusenskiftet.

Norsk eksport

Tall fra Sjømatrådet viser at det ble eksportert 150.000 tonn sjømat fra Norge til Afrika i fjor med en verdi på 2,2 milliarder norske kroner. Det er den høyeste eksportverdien som er registrert og høyere enn rekordårene 2014 og 2015, hvor særlig vestafrikanske land som Nigeria og Angola profitterte på høye inntekter og store ringvirkninger fra oljeindustrien.

Den norske eksporten til Afrika har vært dominert av hvitfisk som i snitt har stått for halvparten av eksportverdien fra 1988 til 2019, mens pelagisk fisk har stått for en tredjedel. Laksen har blitt stadig viktigere og utgjorde i fjor 23 prosent av eksportverdien, mot 10 prosent i hele perioden.

Afrikanske særtrekk

I afrikanske markeder er det større etterspørsel etter fisk av mindre størrelser enn i andre markeder fordi importørene betaler per kilo fisk, men selger den i stykkpris til forbruker. 

Begrenset kjøpekraft medfører at fortjenesten faller hvis fisken blir for stor. Et annet særtrekk er at flere markeder kan ta unna enorme volum på lave priser. Til tross for at eksporten typisk stuper når øker igjen, er slike marked viktig siden de absorberer store mengder i perioder med tilbudsoverskudd.

Koronaviruset

I følge det internasjonale pengefondet (IMF) vil koronapandemien ramme alle afrikanske land og føre til en økonomisk nedtur som vil kunne påvirke kjøpekraften i flere år. 

Den siste IMF-rapporten antyder en nedgang i den afrikanske økonomien på 1,6 prosent i år. Det er en nedjustering på 5,2 prosent fra forrige rapport for seks måneder siden. 

I tillegg opplever oljeeksporterende land som Nigeria, ett av de største prosentvise fallene i oljeprisen på flere tiår. Det er grunn til å tro at de lave oljeprisene vil bi langvarige. Inntektsbortfallet er særlig dramatisk fordi helseutgiftene vil øke under pandemien og redningspakkene til næringslivet er kostbare.

I midten av april er det registrert rundt 20.000 tilfeller av COVID-19 i 52 av 54 land i Afrika, men mørketallene er store. Foreløpig er Sør-Afrika, Kamerun og Burkina Faso hardest rammet. I følge beregninger fra FN kan 300.000 mennesker miste livet på kontinentet. En rask smitte i befolkningen kan medføre at et allerede overbelastet helsevesen kollapser, hvor mangelen på eksempelvis respiratorer er betydelig.

Dagens situasjon

En rekke land i Afrika har stengt ned og innført portforbud. Forbudene har vart i tre uker og er forventet å vare i minst to uker til. Ifølge IMF har det tatt fra mange levebrødet og det er meldt om sosiale uro og økt kriminalitet i både Nigeria og Sør-Afrika. 

I Sør-Afrika kan myndighetene sette inn ytterligere 73.000 soldater fram mot sommeren for å kontrollere situasjonen. I en slik ekstrem situasjon er det problematisk at en stor andel av befolkningen ikke har kjøpekraft til å fylle opp kjøleskapet, men lever fra hånd til munn. Mange har heller ikke noe sosialt sikkerhetsnett og «lockdown» er ensbetydende med sult.

Rapporter fra Sjømatrådet antyder at noen av de mindre markedene fortsatt er åpne og enkelte større markeder har begrenset åpningstid. Likeledes skaper redusert kollektivtilbud og fallende kjøpekraft utfordringer.

Implikasjoner

Det har vært en enorm vekst i sjømateksporten til Afrika siden år 2000. Fallende oljepriser og koronaviruset vil gi større utfordringer enn etter forrige oljeprisfall, hvor eksportverdien falt med 26 prosent. Den pelagiske fisken er allerede lavt priset og har bedre forutsetninger enn mange andre proteinkilder. Likeledes vil fiskemel og -oljeindustrien fungere som en buffer for pelagisk fisk og ta unna noe av fisken som ellers ville gått hit.

Laksen klart seg igjennom oljenedturen og eksportverdien av laks økte med 19 prosent som følge av høyere priser. Målt i mengde var det en nedgang i lakseeksporten på 13 prosent etter oljenedturen. Mye av laksen som eksporteres til Afrika konsumeres av de rikeste, samt turister. Omfattende reiserestriksjoner vil føre til en kraftig konsumnedgang blant turistene. Frykten er derfor at nedgangen i lakseeksporten blir større enn etter oljenedturen, fordi prisen per kilo også vil falle.

Reversert vekst

For hvitfisken førte oljenedturen til turbulente tider. Eksportverdien falt med over 40 prosent, mens et prisfall i norske kroner gjorde at nedgang i mengde ble på cirka 30 prosent. 

Det er ikke utenkelig at vi får en lignende situasjon nå. For tørrfiskprodusentene er det kritisk når vi vet hvor hardt rammet Italia er av pandemien. Omfattende hamstring blant de med størst kjøpekraft har gjort at det trolig er begrenset med tørkede hvitfiskprodukter på lager i Nigeria. Mattilsynets generelle dispensasjon for rundfrysing av notsei er positivt for fisker.

Kombinasjonen av pandemi og oljenedtur er dramatisk for mange afrikanske land. Utfordringene vil øke fordi det foreløpig er tiltakene for å stanse smitte som skaper de største utfordringene. Likeledes er det grunn til å tro at valutasituasjonen, særlig for Nigeria, vil bli svært krevende. Mye tyder derfor på at veksten i sjømateksporten til Afrika blir reversert.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Bli slank, smart og lev lenge

Kommentar
19. september 2020 12:59

Digitalisering øker kvaliteten på forsøk

Kommentar
19. september 2020 10:33

Kjære delegat, pust med magen

Leserinnlegg
18. september 2020 08:36

Det marine økosystemet i nord er i endring

Kommentar
17. september 2020 19:22
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.