BØR INNFRIS: 2021 siste sjanse for å innfri tidligere løfter fra regjering og storting mener styringsgruppen for Stad skipstunnel, her representert ved Rolf Domstein og Randi Paulsen Humborstad. I midten tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale.Foto: Måløy Vekst
BØR INNFRIS: 2021 siste sjanse for å innfri tidligere løfter fra regjering og storting mener styringsgruppen for Stad skipstunnel, her representert ved Rolf Domstein og Randi Paulsen Humborstad. I midten tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale.Foto: Måløy Vekst

Stad skipstunnel- «gryteklart» motkonjunkturtiltak

Styringsgruppen for Stad skipstunnel ber regjeringen om å fremskynde det «gryteklare» Stad skipstunnel prosjektet, og bevilge oppstartsmidler til prosjektet i revidert statsbudsjett.

Leserinnlegg

Bygging av Stad skipstunnel vil, i disse krisetider, være et motkonjunkturtiltak for å skape sysselsetting og verdiskaping i bygg- og anleggsbransjen, og skape positive ringvirkninger for næringslivet på Vestlandet.

«Gryteklart» prosjekt

Stad skipstunnel er fullfinansiert i gjeldende Nasjonal transportplan (2,9 mrd. kroner), og Stortinget har vedtatt byggestart for Stad skipstunnel i inneværende stortingsperiode (2017-2021). Dermed er statsbudsjettet for 2021 siste sjanse for å innfri tidligere løfter fra regjering og storting. 

Stad skipstunnel prosjektet er «gryteklart». Kystverket venter kun på endelig klarsignal og oppstartsbevilgning fra regjeringen. Stad skipstunnel er grundig utredet, reguleringsplanen er vedtatt og kostnadene er godt innenfor rammen i Nasjonal transportplan. 

Etter bestilling fra Samferdsledepartementet har Kystverket fått ned kostnadene i prosjektet til ca. 2,7 mrd. kr, noe som er nærmere 300 mill. kr under kostnadsrammen i NTP. Kystverket har foreslått en fremdriftsplan med byggestart i 2021, og åpning av verdens første skipstunnel i 2025.

zoomRolf Domstein, styreleder i Styringsgruppen for Stad skipstunnel
Rolf Domstein, styreleder i Styringsgruppen for Stad skipstunnel

Endelig klarsignal

Kystverket har utarbeidet forprosjekt, reguleringsplan og konsekvensutredning (KU) for Stad skipstunnel. Kystverket har for inneværende år bestilt arkeologiske utgravninger og er i kontraheringsfasen for anskaffelse av konsulent for utarbeidelse av forslag til grunnervervsavtaler. 

Kystverket har planleggingsmidler til å gjennomføre begge disse aktivitetene, men trenger nå et endelig klarsignal om bygging og oppstartsbevilgning for å komme videre med prosjektet.

Kystverket har bedt om 60 millioner kroner i oppstartsmidler på statsbudsjettet for 2021. Med en oppstartsfullmakt og midler i revidert statsbudsjett vil Kystverket kunne starte prosessen med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og komme i gang med kontraheringsfasen. 

En slik forsering vil kunne muliggjøre anleggsstart og gi sysselsettingseffekter fra og med 2021. Ved full drift vil 80-90 ansatte fra entreprenøren være direkte involvert, og i forbindelse med anleggsstart vil det åpne seg også store muligheter for lokalt næringsliv. Med oppstartsbevilgning i revidert statsbudsjett vil bygging av Stad skipstunnel kunne starte allerede i 2021, og bidra til stor sysselsetting og verdiskaping i bygg- og anleggsbransjen.

Investering i det Norge skal leve av 

Norge trenger Stad skipstunnel for å lykkes med den nødvendige veksten i havnæringene og ambisjonen om en femdobling av sjømatnæringen. Sjøen er fremtidens transportåre, og Stad skipstunnel vil gjøre sjøtransporten tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig. 

En rapport fra Kongsberg Maritime viser at seiling gjennom Stad skipstunnel vil gi kortere reisetid, mindre drivstoffbruk og opptil 60 % mindre CO2-utslipp for skip, ved seilas i indre farled fra Ålesund til Måløy, i stedet for å seile ytre farled. 

Norsk maritim næring er helt i verdenstoppen med å gjøre sjøtransporten utslippsfri, og Stad skipstunnel er en forutsetning for å flytte mer gods fra vei til sjø. Skal en lykkes med godsoverføring fra vei til sjø, må regulariteten og punktligheten for sjøtransport økes. 

Stad skipstunnel er det eneste store investeringsprosjektet i Nasjonal transportplan innenfor sjøtransport

Tungtrafikk bort fra veiene

Her er Stad skipstunnel et vesentlig bidrag. Stad skipstunnel vil bidra til å flytte tungtrafikk vekk fra et overbelastet veinett, noe som vil spare både driftsutgifter og miljø, og føre til spart slitasje på veinettet. Den norske sjømatnæringen er spådd en formidabel vekst i fremtiden, mens kapasiteten og standarden på norske veier allerede er sprengt.

Med Stad skipstunnel vil det være mulig å etablere hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund, noe som vil knytte Vestlandet sammen og skape en større og mer attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion fra Ålesund, via den maritime klyngen på søre Sunnmøre, til de sterke næringslivsbyene Måløy og Florø. 

Store ringvirkninger

Stad skipstunnel vil også ha stor betydning og skape store ringvirkninger for reiselivsnæringen på Vestlandet. Reiselivet er kanskje den næringen som er hardest rammet av koronakrisen, og realisering av verdens første skipstunnel vil kunne være et tiltak som kan gjøre det lettere å raskt bygge opp reiselivsnæringen på Vestlandet- både som attraksjon i seg selv, og som infrastruktur for å binde sammen Vestlandet som reiselivsregion. Realisering av Stad skipstunnel vil bety mye for Vestlandet og Norge som reisemål.

Stad skipstunnel er det eneste store investeringsprosjektet i Nasjonal transportplan innenfor sjøtransport. Prosjektet er støttet av et samlet Vestland og næringsliv langs hele kysten. Stad skipstunnel er en nødvendig investering i det Norge skal leve av i framtida.

Nå må regjeringen prioritere Stad skipstunnel og starte byggingen i 2021.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Balansert forslag om lakseskatt

Leserinnlegg
18. mai 2020 16:45

Fiskeriministerens nye klær

Kommentar
18. mai 2020 14:16
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...