EIDSFJORD SJØFARM: Konsernet Holmøy Maritimes anlegg på Finneset i Sortland kommune i Nordland. Her ligger datterselskapet og havbruksselskapet Eidsfjord Sjøfarms nye administrasjon og kontrollrom. Fryseterminalen vil være ferdig i august 2020. På dronebildet ligger trålerne «Langøy» og «Holmøy» ved kai.Foto: Øksnes Entrepenør
EIDSFJORD SJØFARM: Konsernet Holmøy Maritimes anlegg på Finneset i Sortland kommune i Nordland. Her ligger datterselskapet og havbruksselskapet Eidsfjord Sjøfarms nye administrasjon og kontrollrom. Fryseterminalen vil være ferdig i august 2020. På dronebildet ligger trålerne «Langøy» og «Holmøy» ved kai.Foto: Øksnes Entrepenør

Når sverting forkles som debatt

I et tilsvar til meg på nettsida til Fiskeribladet den 31. mars bestrider Kåre Nordgård at han har sverta, hengt ut eller angrepet oppdrettsnæringa. Han har angivelig bare debattert.

Leserinnlegg
Skrevet av1. april 2020 20:33

Det står fast at Nordgård har stempla ledelsen i Eidsfjord Sjøfarm AS for å mangle folkeskikk og for å bruke rå pengemakt for å overkjøre alle andre interesser. Og det eine og aleine fordi selskapet har benytta seg av sin rett til å søke om dispensasjon fra en arealplan.

Når ledelsen i en bedrift beskyldes for å mangle folkeskikk, handler det ikke om å «belyse flere sider av en sak». Da handler det om sverting.

Nordgård later som om han sitter med en entydig fasit på hva som blir resultatet om det blir gitt tillatelse til etablering av to oppdrettslokalitetene. Det er han ikke i nærheten av å gjøre.

Naturreservat

Naturreservatet på Gapøya ble oppretta i 1976 på grunn av at Statens reinforsøk hadde Svalbardrein der fra 1975 til 1977. Verneformålet er å bevare naturmiljøet på øya. En del sjøfugl (måser og skarv) har tilhold og hekker på øya. Det er fritidsboliger på øya.

zoomAdvokat Oddmund Enoksen
Advokat Oddmund Enoksen

At to omsøkte oppdrettslokaliteter i sjøen i god avstand fra øya vil føre til at naturreservatet «blir ødelagt», er det ingen grunnlag for å hevde. De to lokalitetene vil ikke berøre øya og naturmiljøet der. Det skal hverken etableres landbase eller andre installasjoner på Gapøya. Hvordan merdene i sjøen og driften av dem skal kunne ødelegge øyas naturmiljø, går i alle fall over min forstand.

Fiskefjord og fiskemottak

At Godfjorden og deler av Kvæfjorden «blir ubrukelig som fiskefjord», er fri fantasi. De to lokalitetene skal ikke plasseres inne i Godfjorden. De vil legge beslag på lite areal i forhold til det totale sjøarealet i området. Det er ingen holdepunkter for at det begrensede næringsfisket i området ikke vil kunne fortsette. Det samme gjelder for fritidsfisket.

Påstanden om at fiskemottaket i Bogen må legges ned, er også grunnlaus.

Hvis Nordgård hadde tatt seg bryet med å sette seg inn i den forskning som foreligger om effekter av oppdrett på villfisk, ville han ikke ha funnet belegg for sin påstand om at fjorden vil bli ubrukelig som fiskefjord. Den forskning som så langt foreligger, viser det motsatte av det Nordgård hevder. Jeg kan her henvise til en artikkel fra Nofima fra 2017.

Mer villfisk med oppdrett

Data fra utlandet viser for øvrig at mengden landa villfisk i en region med oppdrett har vist seg å øke sammenligna med regioner uten oppdrett, dvs. at etablering av oppdrett gir økt villfiskproduksjon. En årsak til dette er sannsynligvis at skiten fra oppdrettsfisk gir økt organisk materiale i sjøen og dermed også økt produksjon av villfisk. Den samme fiskeskiten som Nordgård definerer som et fremmedelement og en vederstyggelighet, gir faktisk opphav til meir villfisk.

Lokalitetene vil bli liggende i sjøen utenfor et område hvor det ikke er bolighus. Noen sjenanse for boliger vil lokalitetene ikke representere.

Lokalitetene vil også bli liggende i betryggende avstand fra eksisterende fritidsboliger. Men også hytteeiere må tåle å se på at det ligger noen oppdrettsmerder i sjøen.

Framtidsretta havbruk

Kåre Nordgård underskriver på vegne av noe som kaller seg «Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms». Det er knapt noe framtidsretta over denne Facebook-gruppa. For den har i praksis ikke noe anna mål enn å få avvikla fiskeoppdrett som ei lønnsom distriktsnæring og å sette en stopper for en matproduksjon som med hensyn til ressurseffektivitet og miljøavtrykk knapt noen andre næringer kan vise maken til.

At oppdrettsnæringa i tillegg skaper verdier i kroner og øre, skal vi - ikke minst i disse dager hvor samfunnsmaskineriet knapt går for halv maskin - prise oss lykkelig for.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

- EU-toll hindrer ikke norsk videreforedling

Leserinnlegg
11. august 2020 09:24

Ein stad går grensa

Kommentar
10. august 2020 19:30

Planlegg kysten for matproduksjon!

Kronikk
9. august 2020 13:44

Svak krone stimulerer sjømateksporten i 2020

Leserinnlegg
6. august 2020 08:29

Jasså, går det ikke an?

Kommentar
4. august 2020 07:32

Debatt: - Vi er bekymret for sjøfolkene

Leserinnlegg
3. august 2020 12:08

Mer klimavennlig sjømatproduksjon

Leserinnlegg
2. august 2020 13:45
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.