HAVBRUKSKOMMUNE: Vesterålen kan glemme å bli framtredende havbrukskommune hvis man velger å stenge døra for Eidsfjord Sjøfarm. Her leveres det luseskjørt til Eidsfjord Sjøfarm.Foto: Selstad
HAVBRUKSKOMMUNE: Vesterålen kan glemme å bli framtredende havbrukskommune hvis man velger å stenge døra for Eidsfjord Sjøfarm. Her leveres det luseskjørt til Eidsfjord Sjøfarm.Foto: Selstad

Mobbing av oppdrettsnæringa - den nye folkesporten?

Miljøvernforbundets Kurt Oddekalv var lenge alene om å dyrke sporten. Men over tid har sporten fått flere deltagere og tilhengere.

Leserinnlegg
Skrevet av27. mars 2020 19:30

Så mange at det kan være grunnlag for å tale om ei sportsgren som har fått status som folkesport.

Den nye folkesporten handler om en eneste ting: Å sverte oppdrettsnæringa. I den kampen skys ingen virkemidler. Det er lenge siden det var minstemål for hvilke argumenter som var gangbare i hetsen av fiskeoppdrett.

Folkeskikk og pengemakt

Felles for mange av disse sportsutøverne er at de sjøl har et heller perifert forhold til alt som har med næringsliv å gjøre. Det er snarere slik at næringsliv er et fremmedord, eller kanskje rettere et fyord. I alle fall gjelder dette hvis det skulle være så galt at det handler om ei lønnsom næring. For overskudd og lønnsomhet hefter det må vite noe suspekt ved.

En av dem som blitt særlig hekta som deltager i denne folkesporten, er Harstads Kåre Nordgård. I en strøm av avisinnlegg har han etter beste evne søkt å henge ut oppdrettsnæringa. I siste runde har han gått et skritt videre. Angrep på næringa er ikke tilstrekkelig. Han har nå funnet det nødvendig å rette skytset direkte mot enkeltbedrifter og eierne.

Manglende folkeskikk?

I et innlegg i flere nordnorske aviser denne måneden med overskrifta «Mangler oppdrettsnæringen folkeskikk?» retter Nordgård et voldsomt angrep på ledelsen i Eidsfjord Sjøfarm AS fra Sortland. Selskapets ledelse mangler folkeskikk. Og overkjører alle andre med rå pengemakt.

Hvilken dødssynd er det ledelsen i Eidsfjord Sjøfarm ifølge Nordgård har begått? Jo selskapet har vært så frekk at det har sendt en søknad til Sortland kommune om dispensasjon fra kommunens arealplan. Dette med sikte på etablering av to nye oppdrettslokaliteter i ytre del av Godfjorden vest for Gapøya.

At en slik søknad, som det i Norge er fritt fram for enhver å fremme, får Nordgård til å ta i bruk karakteristikker som mangel på folkeskikk og utøving av rå pengemakt, forteller om sportsutøver som aspirerer til både gule og røde kort. Og som kanskje bør vurdere å holde seg til det han behersker, nemlig sportsfiske.

zoomAdvokat Oddmund Enoksen
Advokat Oddmund Enoksen

Dispensasjoner er nødvendig

I Sortlands arealplan er det angitt som et hovedmål at kommunen skal være den fremste havbrukskommunen i Vesterålen. Skal dette målet være noe meir enn kakepynt, fordrer det at kommunen tillater etablering av nye oppdrettslokaliteter. Det er kun på den måten at kommunen kan trygge grunnlaget for eksisterende oppdrettsaktivitet og skape grunnlag for auka aktivitet.

At det dispenseres fra en arealplan, er ikke noe ekstraordinært. Sortlands gamle arealplan fra 2005 er det blitt innvilga en lang rekke dispensasjoner fra. Det samme vil det være nødvendig å gjøre i forhold til arealplanen fra 2017. Uten slike dispensasjoner får man ingen utvikling av næringslivet. Et næringsliv som blir møtt med rigiditet og mangel på vilje til løsningsorientering fra administrasjon og politikere, vil fort forvitre eller forsvinne ut av kommunen.

Det ideelle er selvsagt at man til enhver tid har oppdaterte planer som kan ivareta de behov for næringsutvikling som løpende oppstår. Men slik er ikke virkeligheten. Det er en møysommelig prosess å lage nye planer og revidere etablerte planer. Ofte kan det medføre at planene er utdaterte nærmest før de trer i kraft.

Fremste havbrukskommune

Det er mange år siden det ble vedtatt å få på plass en kystsoneplan for hele Vesterålen. I utgangspunktet kan det dermed være besnærende å si til oppdretterne i regionen at dere må vente til denne planen er vedtatt.

Men det vil i tilfelle være beste oppskrift på å skyve denne næringa bort fra regionen. For det går opptil flere tog før denne kystsoneplanen kommer på plass. Og Sortland kommune kan bare glemme sitt mål om å være den fremste havbrukskommunen i Vesterålen hvis han velger å stenge døra for Eidsfjord Sjøfarm og andre i påvente av at man en gang i framtida har fått vedtatt en kystsoneplan.

Red.anm: Som advokat har Enoksen oppdrag for klienter som driver med oppdrett/smoltproduksjon, og klienter innen fiske/fangst, fiskeindustri. Han er også nestleder i styret i fiskerikonsernet Norfra AS.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Balansert forslag om lakseskatt

Leserinnlegg
18. mai 2020 16:45

Fiskeriministerens nye klær

Kommentar
18. mai 2020 14:16
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...