Garnbåten «Sofie» av Svolvær leverer hos Berg Seafood. I bakgrunnen fisker Bjørn Karlsen. Foto: Kjersti KvileFoto: KJERSTI KVILE
Garnbåten «Sofie» av Svolvær leverer hos Berg Seafood. I bakgrunnen fisker Bjørn Karlsen. Foto: Kjersti KvileFoto: KJERSTI KVILE

Statlige støttetiltak kan være nødvendig i fiskeflåten

Konsekvensene av koronaviruset for næringslivet og folk flest er store og de forventes å bli større.

Leserinnlegg

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord viser til den ekstraordinære samfunnssituasjon som følge av koronaviruset.

Vanskelig å forutse

Den 24. mars besluttet myndighetene å utvide perioden med «unntakstilstand» og restriksjoner for den norske befolkningen frem til 13. april. Utenfor landegrensene registreres det at koronaviruset skaper betydelige utfordringer, stadig flere nasjoner opplever problemer med å håndtere virussituasjonen og det innføres strenge begrensende tiltak. 

 Markedssituasjon for norsk fisk fremstår uforutsigbar. Det er vanskelig å forutse hva konsekvensene av den totale situasjon vil bli.

zoomJon-Erik Henriksen, daglig leder i Fiskarlaget Nord,
Jon-Erik Henriksen, daglig leder i Fiskarlaget Nord,

Matproduksjonen skal sikres

Som leverandør av mat og livsviktig næringsgrunnlag er fiskerisektoren betraktet som samfunnskritisk. Regjeringen har vært tydelig på at matvareproduksjon skal sikres. 

For fiskeflåten, og fiskerinæringen generelt, er dette et positivt bakteppe å ha med seg, når det skal diskuteres hva som kan og bør gjøres fra myndighetenes side for å sikre aktørene gjennom krisen. Det er i fellesskapets interesse at fiskerinæringen kan opprettholde sin leveranse og produksjon.

Nye utfordringer

Fiskarlaget Nord har allerede rettet oppmerksomheten mot leverandørindustriens og markedenes betydning for fiskeflåtens anledning til å være operative. Det er bedt om at Fiskeridirektoratet ser på om det kan gjøres tilpasninger i adgangen til bruk av leie- og erstatningsfartøy, når konsekvenser av koronaviruset bidrar til driftsavbrudd. 

Fiskarlaget Nord har også tatt til orde for tilpasninger i dagpengeordningen for fiskere, for å svare opp de særlige utfordringer fiskerne på grunn av koronaviruset må håndtere.

Videre har Fiskarlaget Nord påpekt at det må unngås at fiskeflåten havner i en likviditetskrise. Likviditetskrise i fiskeflåten vil ikke true bare det enkelte rederi, det vil også raskt kunne begrense adgangen til fiskeressursene og slik bli et samfunnsproblem.

Må omstille seg

Med disse utgangspunkt, og i forlengelsen av tidligere innspill, så foreslår arbeidsutvalget følgende:

  • Det bør vurderes å opprette en statlig garantiordning for å sikre aktivitet i kjøperkorpset og flyt i omsetningen av villfisk.

For kystfiskeflåten er mottakssituasjon avgjørende for om fisket kan fortsette. Den minste kystfiskeflåten er spesielt sårbar for stopp i vårtorskefisket, når fisken er tilgjengelig kystnært. Opprettholdelse av aktivitet på land kan kreve at bedrifter omstiller seg til annen produksjon og/eller at man i en overgang må tåle å ligge inne med større grad av fisk på lager. Det bør legges til rette for at relevant omstilling skal kunne gjøres.

Aktivitet i mottaksleddet

Konkret kan en statlig garantiordning på lik linje med den som ble praktisert gjennom salgslagene fra 2008/2009 være relevant å ha i beredskap i kommende periode.

  • Det bør klargjøres om fiskeflåten i tilfelle likviditetskrise kan nytte allerede etablerte statlig garantiordninger, eller om det bør opprettes en spesifikk ordning for fiskeflåten.

Tiltak for å stimulere til aktivitet i mottaksleddet vil ikke garantere for hverken markedssituasjon eller flåtens leveringssituasjon. Det er grunn til å ha i beredskap tiltak flåteleddet kan støtte seg på ved eventuell likviditetskrise som følge av koronakrisen.

Den samfunnsmessige verdien av å sikre fiskeflåten mot likviditetskrise fremstår høy.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Balansert forslag om lakseskatt

Leserinnlegg
18. mai 2020 16:45

Fiskeriministerens nye klær

Kommentar
18. mai 2020 14:16
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...