IS? I dette karet burde det vært is sammen med skreien, mener noen. Ikke nødvendigvis, mener andre. Glimt fra kaia i Henningsvær litt tidligere i vinter.Foto: Jon Eirik Olsen
IS? I dette karet burde det vært is sammen med skreien, mener noen. Ikke nødvendigvis, mener andre. Glimt fra kaia i Henningsvær litt tidligere i vinter.Foto: Jon Eirik Olsen

I Lofoten er bløgging og god utblødning viktigere enn is i karene

Mens is om bord er en selvfølge i Finnmark, kan det leveres fersk skrei av god kvalitet uten is i Lofoten.

Fiskeri
Jon Eirik Olsen
26. mars 2020 05:00Oppdatert:
26. mars 2020 16:00

- Jeg mener Nofima tar feil når de hevder at is og nedkjøling bør være avgjørende krav til kystfiskeflåten. Med kort vei til og fra feltene her i Lofoten er første prioritet at fisken bløgges og får blø ut skikkelig, før den skylles godt. Da spiller det mindre rolle om den holder to eller tre grader, sier bedriftseier Erling Santi Falch ved Saga Fisk i Svolvær. 

Skapt debatt

Etter Fiskeribladets reportasjer fra Lofoten i vinter har det vært en del meningsutvekslinger i debattfeltene der fiskere lenger nord på kysten mener det åpenbart mangler is i fiskekarene i for eksempel Henningsvær. En fisker fra Båtsfjord forteller til avisen at han ikke ville fått levert på bruket hjemme det produktet som fornøyde lofotfiskere i hele vinter har landet i Henningsvær.

zoomIKKE IS: Et krav om å bruke is under lofotfisket vil bli vanskelig å gjennomføre i praksis og gi liten effekt, mener Erling Santi Falch hos Saga Fisk i Svolvær.
IKKE IS: Et krav om å bruke is under lofotfisket vil bli vanskelig å gjennomføre i praksis og gi liten effekt, mener Erling Santi Falch hos Saga Fisk i Svolvær.

Viktige nyanser

Norges Råfisklag har en rolle mellom fiskere og kjøpere i denne problemstillingen, og salgslagets kvalitetssjef, Charles Ingebrigtsen, medgir at det er viktige nyanser i denne debatten.

- Det er ingen tvil om at skrei som skal ut til de beste anvendelsene får optimal holdbarhet hvis den fiskes levende, bløgges umiddelbart, blør godt ut - og kjøles raskt ned i is til rundt to grader. I vanlig sjøvann vil den temperaturen ligge på rundt fire grader i Lofoten nå.

- Men så kommer det andre argumenter inn akkurat her. Som at torsk som skal bli til saltfisk ikke bør ha oppnådd dødsstivhet når den skal gjennom produksjonen, og at torsk som skal henges ikke bør ha vært i direkte kontakt med is. Med kort vei fra feltet kan også effekten av kjøling med is bli begrenset. Her må vi ha respekt for at kjøpere og produsenter gjør riktige valg i samarbeid med fiskerne, understreker han.

zoomNyansert: Det finnes viktige nyanser i kvalitetsdebatten, mener Charles Ingebrigtsen i Norges Råfisklag.
Nyansert: Det finnes viktige nyanser i kvalitetsdebatten, mener Charles Ingebrigtsen i Norges Råfisklag.

Levende om bord

- Men uansett anvendelse er det et faktum at kvaliteten på sluttproduktet er avhengig av at fisken er fanget levende - en forutsetning for at den skal kunne blø ut skikkelig. Det er åpenbart hvordan dette kravet må praktiseres i Lofoten, og jeg håper prismekanismene brukes slik at ikke fisk av mindreverdig kvalitet betales like godt som råstoff fra fiskere som legger sin flid i produktet, sier Ingebrigtsen, og legger ikke skjul på at han er godt kjent med rykter om akkurat dette skjer.

Mer yrkesstolthet

I Nofima holder seniorforsker Edgar Henriksen fast på forskningsselskapets tidligere og godt kjente konklusjoner. Et påbud om is om bord, og minstekrav til råstoffbehandling, kan tenkes som et par av flere pålegg til fiskere og fartøyer, mener han, og beskriver en mulig sertifiseringsordning for flåten.

- Ønsker vi å få opp verdien av norsk fisk, øke foredlingen i Norge, å framstå som en kvalitetsnasjon, og heve yrkesstoltheten blant fiskerne. Da må vi ta noen tydelige grep for å dreie søkelyset i næringa fra kvantum til kvalitet. Is og nedkjøling er bare en del av de forbedringer næringa kan og bør gjøre, understreker Henriksen.

Økt holdbarhet

- Hvis fisk til ferskfiskmarkedene behandles etter de retningslinjene vi skisserer fra Nofima, vil holdbarheten til fisken ute i butikkhyllene øke med fire-fem-seks døgn. Jeg tror de fleste er hundre prosent enig med oss i hvordan dette kan gjøres og hva vi oppnår.

Likevel ser Henriksen ting på fiskefeltet som bidrar i alt annet enn positiv retning for næringa og norsk fisks omdømme: Overstått garnfisk som kanskje har vært død i 36 timer i sju-åtte graders sjøvann med sloget i. Eller altfor store snurrevadhal med åtesprengt fisk som er klemt i hjel. Ikke engang de ofte  roste juksafiskerne slipper unna: Etter en lang dag på havet er riktig nok den siste torsken som er tatt av ypperlig kvalitet - men det gjelder ikke nødvendigvis den fisken som havnet først i containeren uten is og vann på morgenen.

- I noen tilfeller kommer det på land fisk som egentlig burde gått rett i kverna. Men det skjer sjelden eller aldri, konstaterer Nofima-forskeren.

zoomHELST IS: -Men det viktige er å få i gang en debatt som kan høyne kvaliteten på norsk fisk, mener seniorforsker Edgar Henriksen i Nofima.
HELST IS: -Men det viktige er å få i gang en debatt som kan høyne kvaliteten på norsk fisk, mener seniorforsker Edgar Henriksen i Nofima.

Avvises ikke

Tilbake hos Saga Fisk i Svolvær understreker Falch at også lofotfiskerne må finne seg i at det sorteres etter kvalitet ved levering.

- Vi pakker mye ferskfisk av fin kvalitet i lofotsesongen, men det er også en god del som reduseres i pris og som vi må finne andre anvendelser for. Det går som oftest greit, og jeg synes ikke det er vår oppgave å være politi og avvise fiskere som prøver å gjøre det beste ut av sesongen. Det er ofte begrensede muligheter om bord på en liten båt, sier han.

zoomLOSSEKLAR: Leveringskø hos Saga Fisk i Svolvær nylig.
LOSSEKLAR: Leveringskø hos Saga Fisk i Svolvær nylig.

Vil premiere

- Derimot er det en del fiskere som har lagt alt til rette om bord for å levere fisk av ypperste kvalitet. Her er isen på plass og fangstbehandlingen på topp. Og vi vet at sluttproduktet kan sendes til våre mest kresne markeder. Disse fiskerne får et par kroner mer pr kilo for fisken de leverer, og det er slik vi heller ønsker å bruke «gulrot enn pisk». Dette opplegget satser vi på enda mer av til neste år, sier Falch.

Viktig samarbeid

Samarbeid mellom fiskere og kjøpere klinger godt i ørene hos både Nofima og Råfisklaget, og Henriksen er ikke uvillig til å diskutere kvalitetsheving i tråd med de retningslinjer Falch skisserer.

 - Det viktige er at vi får i gang en debatt der alle involverte deltar med et felles mål om å høyne kvaliteten. Jeg kjenner kjøpere som samarbeider nært med fiskerne om egne krav til fisken som skal leveres. Det kan handle om bruk av is, størrelse på hal eller antall timer i havet for garn. Ingen ting er bedre enn at slikt samarbeid fungerer, og at fiskerne opplever at de blir premiert for å gjøre en ekstra kvalitetsinnsats, sier Henriksen.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.