FRAMTIDSRETTET: Norge må ha en framtidsrettet matpolitikk.Foto: Pressefoto fra Meny
FRAMTIDSRETTET: Norge må ha en framtidsrettet matpolitikk.Foto: Pressefoto fra Meny

- Fiskeri, hav- og landbruk må sikres høy selvforsyningsgrad

Stortinget må utsette behandlingen av kvotemeldingen til Riksrevisjonen har lagt fram sin rapport om kyst og havfiske.

Leserinnlegg
Skrevet av24. mars 2020 15:46Oppdatert:
24. mars 2020 15:47

Naturviterne er en fagforening tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne. Vi organiserer medlemmer med høyere naturvitenskapelige utdannelse i stat, kommune og privat, spredt over hele landet, inkludert medlemmer med sitt virke innen fiskeriforvaltning.

Variert flåtestruktur

Naturviterne har en vedtatt samfunnspolitikk der matproduksjon, bioøkonomi og bærekraftig verdiskaping er viktige tema. Naturviterne legger til grunn i vår samfunnspolitiske plattform at «Fiskeri, hav- og landbruk må sikres økonomiske rammer som bidrar til høy selvforsyningsgrad. Vern av matjord og fellesskapets eie av marine fellesressurser må grunnlovsfestes»

Landsmøte 2017 vedtok en resolusjon om at «Felleskapets eie av fisk og vern av matjord må grunnlovfestes».

zoomDagfinn Svadberg Hatløy Forbundsleder fagforeningen Naturviterne
Dagfinn Svadberg Hatløy Forbundsleder fagforeningen Naturviterne

Det å opprettholde lokale fiskerimiljøer, en variert flåtestruktur og at de lokale fiskebestandene blir høstet, mener Naturviterne er avgjørende for økologisk, økonomisk og sosial bærekraft i fiskerinæringen. Sammen med en kunnskapsbasert forvaltning av våre rike fiskeressurser, er dette en bærebjelke for at fiskeri og bioøkonomien gir bærekraftig verdiskaping langs hele kysten.

Fiskeri og bioøkonomi gir bærekraftig verdiskaping langs hele kysten

Nasjonal interesse

Riksrevisjonen er i ferd med en omfattende gransking av fiskerifeltet i Norge. Riksrevisjonen sin rapport «Kvotesystemet i kyst- og havfisket» skal legges fram 28. april.

Regjeringen har lagt opp til at Stortinget skal behandle den omfattende Meld. St. 32 (2018-2019) «Et kvotesystem for økt verdiskaping» 31. mars. Meldingen inneholder mange omstridte forslag og endringer av dagens system.

Det er av nasjonal interesse at behandlingen av stortingsmeldingen skjer på et godt nok beslutningsgrunnlag. Bærekraftig forvaltning og eierstruktur i fiskerinæringen angår nasjonal og lokal råderett over rike naturressurser, og det gjelder store varige verdier i en svært viktig næring for Norge framover, når fossile næringer vil bety mindre.  

Riksrevisjonens rapport

Innholdet i Riksrevisjonens rapport må være kjent for Stortinget, næringen og allmennheten før Stortinget fatter beslutninger om endringer i kvotesystemet.

Naturviterne støtter kravet om at Stortinget må utsette behandlingen av Meld. St. 32 (2018-2019) «Et kvotesystem for økt verdiskaping» til Riksrevisjonen sin rapport om kyst og havfiske er fremlagt og behandlet i Stortinget.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Balansert forslag om lakseskatt

Leserinnlegg
18. mai 2020 16:45

Fiskeriministerens nye klær

Kommentar
18. mai 2020 14:16
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...