FRAMTIDSRETTET: Norge må ha en framtidsrettet matpolitikk.Foto: Pressefoto fra Meny
FRAMTIDSRETTET: Norge må ha en framtidsrettet matpolitikk.Foto: Pressefoto fra Meny

- Fiskeri, hav- og landbruk må sikres høy selvforsyningsgrad

Stortinget må utsette behandlingen av kvotemeldingen til Riksrevisjonen har lagt fram sin rapport om kyst og havfiske.

Leserinnlegg
Skrevet av24. mars 2020 15:46Oppdatert:
24. mars 2020 15:47

Naturviterne er en fagforening tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne. Vi organiserer medlemmer med høyere naturvitenskapelige utdannelse i stat, kommune og privat, spredt over hele landet, inkludert medlemmer med sitt virke innen fiskeriforvaltning.

Variert flåtestruktur

Naturviterne har en vedtatt samfunnspolitikk der matproduksjon, bioøkonomi og bærekraftig verdiskaping er viktige tema. Naturviterne legger til grunn i vår samfunnspolitiske plattform at «Fiskeri, hav- og landbruk må sikres økonomiske rammer som bidrar til høy selvforsyningsgrad. Vern av matjord og fellesskapets eie av marine fellesressurser må grunnlovsfestes»

Landsmøte 2017 vedtok en resolusjon om at «Felleskapets eie av fisk og vern av matjord må grunnlovfestes».

zoomDagfinn Svadberg Hatløy Forbundsleder fagforeningen Naturviterne
Dagfinn Svadberg Hatløy Forbundsleder fagforeningen Naturviterne

Det å opprettholde lokale fiskerimiljøer, en variert flåtestruktur og at de lokale fiskebestandene blir høstet, mener Naturviterne er avgjørende for økologisk, økonomisk og sosial bærekraft i fiskerinæringen. Sammen med en kunnskapsbasert forvaltning av våre rike fiskeressurser, er dette en bærebjelke for at fiskeri og bioøkonomien gir bærekraftig verdiskaping langs hele kysten.

Fiskeri og bioøkonomi gir bærekraftig verdiskaping langs hele kysten

Nasjonal interesse

Riksrevisjonen er i ferd med en omfattende gransking av fiskerifeltet i Norge. Riksrevisjonen sin rapport «Kvotesystemet i kyst- og havfisket» skal legges fram 28. april.

Regjeringen har lagt opp til at Stortinget skal behandle den omfattende Meld. St. 32 (2018-2019) «Et kvotesystem for økt verdiskaping» 31. mars. Meldingen inneholder mange omstridte forslag og endringer av dagens system.

Det er av nasjonal interesse at behandlingen av stortingsmeldingen skjer på et godt nok beslutningsgrunnlag. Bærekraftig forvaltning og eierstruktur i fiskerinæringen angår nasjonal og lokal råderett over rike naturressurser, og det gjelder store varige verdier i en svært viktig næring for Norge framover, når fossile næringer vil bety mindre.  

Riksrevisjonens rapport

Innholdet i Riksrevisjonens rapport må være kjent for Stortinget, næringen og allmennheten før Stortinget fatter beslutninger om endringer i kvotesystemet.

Naturviterne støtter kravet om at Stortinget må utsette behandlingen av Meld. St. 32 (2018-2019) «Et kvotesystem for økt verdiskaping» til Riksrevisjonen sin rapport om kyst og havfiske er fremlagt og behandlet i Stortinget.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

- EU-toll hindrer ikke norsk videreforedling

Leserinnlegg
11. august 2020 09:24

Ein stad går grensa

Kommentar
10. august 2020 19:30

Planlegg kysten for matproduksjon!

Kronikk
9. august 2020 13:44

Svak krone stimulerer sjømateksporten i 2020

Leserinnlegg
6. august 2020 08:29

Jasså, går det ikke an?

Kommentar
4. august 2020 07:32

Debatt: - Vi er bekymret for sjøfolkene

Leserinnlegg
3. august 2020 12:08

Mer klimavennlig sjømatproduksjon

Leserinnlegg
2. august 2020 13:45
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.