- Høyre skroter rekrutteringsordningen for unge fiskere

Det er nesten så en ikke tror hva en leser. Høyre bryr seg ikke om å følge Stortingets anmodningsvedtak.

Leserinnlegg
Skrevet av19. mars 2020 10:06Oppdatert:
19. mars 2020 10:16
zoomREAGERER: Stortingsrepresentant Geir A. Iversen (Sp) reagerer på at regjeringen vil avvikle rekrutteringsordningen for unge fiskere.Foto: Nils Torsvik
REAGERER: Stortingsrepresentant Geir A. Iversen (Sp) reagerer på at regjeringen vil avvikle rekrutteringsordningen for unge fiskere.Foto: Nils Torsvik

På bakgrunn av forslag i NOU 2014: 15, fremmet regjeringen Meld. St. 10 (2015-2016 ) En konkurransekraftig sjømatindustri for Stortinget 13. november 2015. I innstilling 215 S (2015-2016) og anmodningsvedtak fra 5. april 2016, har Stortinget bestemt at Regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med fire saker:

- Vedtak nr. 575: «Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for å styrke rekrutteringen til fiskerinæringen».

I overenstemmelse med rekrutteringskvoteordningen for fiskere under 30 år har vekslende regjeringer gitt 120 nytildelinger de siste 10 år, i all hovedsak i fisket etter torsk, hyse og sei i den minste kystgruppen. I Meld. St. 32 Et kvotesystem for økt verdiskaping (2018-2019) - «kvotemeldingen» - løfter regjeringen litt på sløret med hensyn til hvordan Høyre ser for seg at partiet vil møte Stortingets krav om å få seg presentert « en strategi for å styrke rekrutteringen»:

«Meldingen følger opp regjeringsplattformens punkter om at det skal vurderes nye tiltak som kan bidra til rekruttering og utvikling i næringen, og at det ikke skal innføres strukturering for fartøy under 11 meter, men etableres en kondemneringsordning særlig med utgangspunkt i at samfiskeordningen i fisket etter torsk i nord blir fjernet» ( Meld. St. 32 Et kvotesystem for økt verdiskaping (2018-2019) s. 17 .

Videre heter det:

«Dagens rekrutteringsordning med vederlagsfrie nytildelinger av fiskeritillatelser er en ordning som regjeringen mener bør avvikles » ( Meld. St. 32 Et kvotesystem for økt verdiskaping (2018-2019) s. 29.

zoomGeir Adelsten Iversen (Sp)
Geir Adelsten Iversen (Sp)

Ja du leste riktig! Avvikles står det! Her får vi alle «syn for segn»: Mens Stortinget ber om forslag til styrking av rekrutteringen - altså tiltak som skal demme opp for den katastrofale nedbygging og forgubbing av fiskere i kystflåten - så presterer Høyre å AVVIKLE DEN ORDNINGEN SOM IGJEN FIKK UNGDOMMEN TIL Å SATSE PÅ FISKERI - altså rekrutteringsordningen. Det er nesten så en ikke tror hva en leser. Høyre bryr seg ikke om å følge Stortingets anmodningsvedtak, snarere gjør partiet det motsatte av det de er anmodet om. Dette er meget grovt.

Senterpartiet har i sitt langtidsprogram (2017-21) s. 21 lagt til grunn at med Senterpartiet ved roret skal vi:

- Utrede overgang fra kjøp og salg av kvoter og til tildeling av kvoter og konsesjoner til unge rekrutter når den eldre generasjon takker av.

Ja det står «tildeling»! Dersom vi klarer å «feie ut» Høyre av Fiskeri departement , skal Senterpartiet sørge for å få rekrutteringsordningen med gratis tildelte kvoter tilbake på plass.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.