VESTLANDSDOMINANS: Tom-Christer Nilsen er fiskeripolitisk talsperson i Høyre og fra Askøy utenfor Bergen. Mange peker på ham som arvtager etter Geir-Inge Sivertsens hurtige sorti. Men mens Vestlandet sitter med nesten halve regjeringa, sitter kun en skarve båtsfjording som representant for en hel landsdel. Foto: Anders Furuset
VESTLANDSDOMINANS: Tom-Christer Nilsen er fiskeripolitisk talsperson i Høyre og fra Askøy utenfor Bergen. Mange peker på ham som arvtager etter Geir-Inge Sivertsens hurtige sorti. Men mens Vestlandet sitter med nesten halve regjeringa, sitter kun en skarve båtsfjording som representant for en hel landsdel. Foto: Anders Furuset

Tom-Christer Nilsen (H) kan bli ny fiskeriminister. Men utfordres fra nord.

Det er en viktig grunn til at Tom-Christer Nilsen (H), ikke allerede mandag ble utnevnt som fiskeriminister: Han er fra Askøy, utenfor Bergen.

Politikk
Eskild Johansen
2. mars 2020 15:32Oppdatert:
3. mars 2020 12:18

- Det er hyggelig å bli nevnt, men dette er det opp til statsministeren å avgjøre, sier Høyres fiskeripolitiske talsmann Tom-Christer Nilsen til Fiskeribladet. 

Med mindre enn to år igjen i denne stortingsperioden leter Erna Solberg nå etter en samlende skikkelse i Høyre, som kan fylle rollen som fiskeri- og sjømatminister etter Geir-Inge Sivertsens plutselige sorti før helga. 

Ifølge kilder Fiskeribladet har vært i kontakt med jobbes det i Nord-Norge med å finne en felles kandidat, for å unngå at nok en vestlending ender opp som statsråd, i ei regjering der Vestlands-fylkene snart utgjør halve regjeringa.  

zoomAVSKJED: Fredag 28. februar informerte statsminister Erna Solberg om at Geir-Inge Sivertsen hadde søkt avskjed i nåde fra statsrådsposten som fiskeri- og sjømatminister.
AVSKJED: Fredag 28. februar informerte statsminister Erna Solberg om at Geir-Inge Sivertsen hadde søkt avskjed i nåde fra statsrådsposten som fiskeri- og sjømatminister.

Nilsen er aktuell

De fleste Fiskeribladet har snakket med, peker naturlig nok på partiets erfarne fiskeripolitiske talsmann fra Hordaland, Tom-Christer Nilsen. Likevel er det flere momenter, ifølge kilder i Høyre, som taler mot at Nilsen vil bli Geir-Inge Sivertsens arvtager.  

Mandag ble Torbjørn Røe Isaksen midlertidig satt som inn som fiskeriminister for å kjøpe statsministeren tid til å granske bakgrunnen til mulige statsrådsemner. 

For mange bergensere? 

Inkludert statsminister Erna Solberg selv, har regjeringen allerede fire statsråder fra Hordaland: samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) og justisminister Monica Mæland (H). 

Om også Tom-Christer Nilsen tar plass ved kongens bord, vil en-fjerdedel, av ei regjeringen på 20 statsråder, komme fra gamle Hordaland, som nå sammen med Sogn og Fjordane utgjør det nye fylket Vestland. 

Halve regjeringa fra Vestlandet

Regnes hele nye Vestland fylke, må også Sveinung Rotevatn (V) fra Sogn og Fjordane tas med som den 6. statsråden. Regnes de fire statsrådene fra Rogaland som allerede sitter i dag, etter Venstre og Krfs inntog i regjeringen, vil Tom-Christer Nilsen bli den 10. statsråden fra Vestlands-fylkene. 

Dermed vil halve regjeringa komme fra Vestlands-fylkene, mens bare Frank-Bakke Jenssen (H) fra Båtsfjord, vil representere nesten en halv million nordlendinger. 

En ny fiskeri- og sjømatminster som ikke kommer fra Nord-Norge, vil derfor være svært lite sannsynlig. 

En ting er i hvert fall sikkert: I Høyre er det kutymen at om en vestlending utnevnes til statsrådsposten som fiskeriminister, så vil en statssekretær utnevnes fra nord, og motsatt, forteller kilder i Høyre til Fiskeribladet.

Trenger tverrpolitisk enighet

At kvotemeldingen også trengs å loses gjennom i Stortinget, før stortingsperiodens slutt, er også noe som taler mot at Tom-Christer Nilsen hentes fra Høyres stortingsgruppe. 

Flere kilder i Høyre Fiskeribladet har snakket med, peker på at man vil trenge en vant saksordfører i Stortingets næringskomité, som kjenner kvotemeldingen godt, om regjeringen skal ha håp om å lande en tverrpolitisk enighet innen neste stortingsvalg. 

Om Høyre ikke klarer å sikre seg ett tverrpolitisk forlik på Stortinget rundt kvotemeldingen, risikerer partiet å ende opp i en åpen kamp langs kysten og i Nord-Norge mot et offensivt Senterparti. Alternativet er at en bredere enighet rundt fiskeripolitikken kan knytte Sp og Arbeiderpartiet sterkere til regjeringen i et felles kompromiss om den viktige fiskerimeldingen, i forkant av stortingsvalgkampen i 2021.

Sskulle løfte Høyre i nord

Konsekvensene uten enighet i fiskeripolitikken kan bli at Høyre går mot et utraderende stortingsvalg i Nord-Norge høsten 2021, der de kan ende opp med få eller ingen stortingsrepresentanter fra landets to nordligste fylker.

Oppgaven med å styrke Høyres posisjon i Nord-Norge, som trolig var en viktig bakenforliggende årsak for å utnevne Geir-Inge Sivertsen som fiskeriminister, er enda ikke løst. Tunge krefter i Høyre jobber derfor hardt for å få på plass en mulig statsrådskandidat fra den nordlige landsdelen.

zoomPEKES PÅ: Eivind Holst er tidligere ordfører i Vågan kommune og flere sentrale i Høyre peker mot Holst som ny fiskeri- og sjømatminister. 
PEKES PÅ: Eivind Holst er tidligere ordfører i Vågan kommune og flere sentrale i Høyre peker mot Holst som ny fiskeri- og sjømatminister. 

Trenger mer kraft i nord

Kilder i Nordland Høyre løfter spesielt frem Eivind Holst, tidligere ordfører i Vågan for Høyre, som høyaktuell for ministerposten, ifølge NTB. At Holst er aktuell, bekreftes også av andre kilder utenfor Nordland Høyre, som Fiskeribladet har snakket med. 

Nordland er i tillegg et fylke uten representasjon på statsrådsnivå per i dag. Med et samlet innbyggertall like høyt som Troms og Finnmark til sammen, taler den geografiske fordelingen i regjeringen for at det er Nordland Høyre som står for tur. 

Holst mot strukturering

Holst har blant annet markert seg som motstander av strukturering av den minste flåtetypen, da han satt som ordfører i Vågan kommune. Dette gjør han mer moderat enn det fiskeripolitiske programmet til Høyre.

Derfor kan han bli vurdert som mer politisk spiselig - for å lande et mulig kompromiss med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, ifølge Fiskeribladets kilder.

- At noen mener jeg er en god kandidat, er jo hyggelig, ler han på telefon til NTB.

- Jeg vet jo det meste av det som foregår i fiskeripolitikken, men kjenner jo ikke alle detaljene, sier han.

En kilde sier til Fiskeribladet at siden Holst er forslått inn i arbeidsutvalget i Høyre, er han på vei til å bli så sentral i partiorganisasjonen, at han vil bli vanskelig å komme utenom. 

zoomNEVNT SOM AKTUELL: Porsangerfisker Jo Inge Hesjevik er gruppenestleder for Høyre på fylkestinget i Troms og Finnmark. 
NEVNT SOM AKTUELL: Porsangerfisker Jo Inge Hesjevik er gruppenestleder for Høyre på fylkestinget i Troms og Finnmark. 

Skadeskutt Troms og Finnmark

Siden Geir-Inge Sivertsen også er fylkeslagsleder for Troms og Finnmark Høyre, frykter kilder Fiskeribladet har snakket med, at ingen nå tar jobben med å samle fylkespartiet bak en felles ny person fra det nye sammenslåtte fylket. 

Siden det allerede sitter en finnmarking som forsvarsminister, og Anne-Karin Olli fra Måsøy sitter som statssekretær med ansvar for samiske saker og nasjonale minoriteter, blir andre navn fra det sammenslåtte fylket, som blant annet NTB har plukket opp, mindre aktuelle. 

Høyres profilerte fylkestingspolitiker fra Porsanger, fiskeren Jo-Inge Hesjevik, samt tidligere ordfører fra Vadsø Hans Jacob Bøna, ansees derfor som uaktuelle i denne omgang. 

At Frank Bakke-Jenssen kommer fra det sammenslåtte fylket, trenger ikke nødvendigvis å veie så tungt at ikke kandidater fra Troms er aktuell.

zoomKAN VÆRE AKTUELL: Øyvind Hilmarsen er tidligere byrådsleder for Høyre i Tromsø og jobber i dag i SINTEFS havbruksavdeling. 
KAN VÆRE AKTUELL: Øyvind Hilmarsen er tidligere byrådsleder for Høyre i Tromsø og jobber i dag i SINTEFS havbruksavdeling. 

Ny statsråd fra Tromsø?

Troms-miljøet i Høyre har allerede flere nye og unge navn i regjeringen, men foreløpig kun på rådgivernivå. 

Derfor peker flere kilder internt i Høyre som har kjennskap til diskusjonen, på tidligere Byrådsleder i Tromsø Øyvind Hilmarsen (H). 

Hilmarsen skal også ha vært høyaktuell som fiskeriminister i forrige runde, da Geir-Inge Sivertsen, som da var mer sentralt plassert i Høyre, ble utnevnt.

Han har en periode bak seg som sentralstyremedlem i Høyre, er ansett for å ha bred politisk erfaring og være godt testet i storm i den konfliktorienterte Tromsø-politikken. Hilmarsen satt som byrådsleder i et parlamentarisk system i Tromsø fra 2011 til 2015. 

Han er heller ikke medlem av Frimurerlosjen, slik mange andre sentrale Høyre-politikere fra Troms er.

Jobbet i havbruksnæringen

Siden Hilmarsen forlot Tromsø-politikken har han jobbet i Sintef Nord som forretningsutvikler og har spesielt bred erfaring fra havbruksnæringens teknologiutviklings miljøer. 

Hilmarsen er også knyttet til havbruksnæringen på en mer uhildet måte enn mange andre i Høyre med sjømatbakgrunn, som senior forretningsutvikler i Sintef. Det gjør også at han fort kan bli trukket opp som kandidat for statsrådsposten. 

Til Fiskeribladet forteller Hilmarsen at han synes det er hyggelig og ærefullt å bli nevnt i en slik sammenheng.

- Jeg har jobbet innenfor næringen nesten hele livet. Fiskeri og havbruk er en av Norges mest spennende næringer, og jeg trives godt der jeg arbeider nå, sier Hilmarsen. 

zoomKAN VÆRE AKTUELL: Administrerende direktør, Renate Larsen, i Norges sjømatråd. 
KAN VÆRE AKTUELL: Administrerende direktør, Renate Larsen, i Norges sjømatråd. 

Flere aktuelle kandidater: 

  • Renate Larsen - administrerende direktør i Norges sjømatråd. 

Fra Troms er også leder i Sjømatrådet og tidligere administrerende direktør i Lerøy, Renate Larsen, en mulig fremtidig kandidat som fiskeri- og sjømatminister. 

Hun har tidligere stilt til valg for Tromsø Høyre og ble av regjeringen satt inn som ny leder i Helse Nord, noe som tyder på at hun har gode kontakter i regjeringen. 

  • Helge Orten - stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal. 

Han skal også ha vært aktuell i forkant av utnevnelsen av Geir-Inge Sivertsen i januar. 

  • Margunn Ebbesen - Stortingsrepresentant fra Nordland. 

Ebbesen, som også NTB har spekulert i, er ansett som mindre aktuell enn Eivind Holst fra samme fylke, og derfor trolig mindre aktuell. 

  • Amund Drønen Ringdal - Næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund og lokalpolitiker fra Høyre. 

Ringdal satt som statssekretær i fiskeridepartementet da Elisabeth Aspaker satt som fiskeriminister og skal også ha vært aktuell i januar, da jobben gikk til Sivertsen. Men Ringdal er fra Austevoll,  i tidligere Hordaland fylke, og løser derfor ikke Solbergs geografiske problem. 

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.