SJØTRANSPORT: Mer varegods, inkludert sjømat, bør gå sjøveien, men det skjer ikke av seg selv. Illustrasjonsfoto: SinkabergHansen
SJØTRANSPORT: Mer varegods, inkludert sjømat, bør gå sjøveien, men det skjer ikke av seg selv. Illustrasjonsfoto: SinkabergHansen

Sjømatnæringen trenger et sjøens Avinor

Leder
25. februar 2020 20:12

Fremtidens transport av gods, inkludert fisk, må foregå på en mer miljøvennlig måte enn å sendes opp i luften, eller ut på veier av svært varierende kvalitet. Mer transport kan gå langs kysten. 

Fossilt drivstoff

I sommer vedtok Solberg-regjeringen at utslippene fra innenriks sjøfart og fiske skal halveres innen 2030, sammenlignet med 2005. Fartøy innen fiske, transport og gods skal altså gradvis fase ut fossilt drivstoff

Dette og at mer gods skal transporteres sjøveien, er to miljøvennlige tiltak som henger Nye «Atlantic» sparer drivstoff og letter arbeidet
sammen. Da er det sørgelig å se at Nasjonal transportplan (NTP) mot 2050 regner med at den største volumveksten vil skje på veiene. Det skyldes at det meste av persontransporten skjer på veiene. For godstransport beregner Nasjonal transportplan at veksten vil skje med båt. Da er det viktig at infrastrukturen langs sjøveien er på plass og til det trenger vi gode havner. 

Vi hadde også trengt et «Sjøvesen», på lik linje med Vegvesenet, som kjemper for mest mulig midler til veiene, eller et sjøens Avinor for å fremme sjøtrafikkens interesser. 

Bømlo Fiskerihavn

Vi trenger noen som ser all sjøtransport under ett. Det har vi ikke og det er derfor flott å se at Bømlo Fiskerihavn tar saken i egne hender. De kom med i transportplanene for perioden 2024-2029, men hadde ikke tid til å sitte og vente i fire år på å komme i gang. 

Bømlo Fiskerihavn planlegger og prosjekterer et havneanlegg som inneholder industrikaier, fiskemottak, slakteri og alt mulig sjømatnæringen kan få bruk for i sin videre utvikling. I tillegg vil det også være mulig å tilrettelegge for utslippsfritt drivstoff. 

Utslipp skal halveres

Fossilt drivstoff er primus motor for de aller fleste fartøy i dag. Skal Solberg-regjeringen nå sitt mål med å halvere utslippene innen ti år, må diesel og olje erstattes med drivstoff som for eksempel elektrisitet, hydrogen, biodiesel og biogass.

Ammoniakk er også på listen over mulige kilder til drivstoff i framtiden. Men det er ikke bare å putte ammoniakk, hydrogen eller biodiesel på tanken. Fartøyene må enten skiftes ut eller bygges om før de kan kjøre av gårde på luft, diverse avskjær eller ulike former for avføring. I tillegg trengs infrastruktur på land som kan forsyne fartøyene med strøm og alternativt drivstoff.

For å utstyre havnene rundt om i landet slik at de kan ta unna en ønsket vekst, trengs et sjøens Avinor.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...