FINNMARKSKYSTEN: Finnmark Senterparti vil at fiskeressursene på finnmarkskysten skal utvikle fiskeriavhengige samfunn.Foto: Jørn Mikael Hagen
FINNMARKSKYSTEN: Finnmark Senterparti vil at fiskeressursene på finnmarkskysten skal utvikle fiskeriavhengige samfunn.Foto: Jørn Mikael Hagen

Finnmarkskysten skal utvikle fiskeriavhengige samfunn

Finnmark Sp menes at kvotemeldingen må trekkes tilbake og har vedtatt følgende innspill til utformingen av norsk fiskeripolitikk.

Finnmark senterparti har avholdt en fiskeripolitisk konferanse for å sette fokus viktige sider av norsk fiskeripolitikk. 

Større miljøbevissthet

Det er den politiske viljen til å styre fiskeriaktiviteten for å opprettholde bærekraftige fiskerisamfunn, som er det samfunnsøkonomiske bidraget fra utnyttelsen av ressursene. Og dette bør ligge fast i norsk fiskeripolitikk. Ressursrenten i norsk fiskeri ligger fast i loven, «Fiskeressursene skal komme de fiskeriavhengige samfunnene til gode».

zoomGeir Adelsten Iversen
Geir Adelsten Iversen

Finnmark Senterparti etterlyser større miljøbevissthet i forvaltningen av fiskeressursene. En av løsningene er at fisken landes så nær fiskefeltene som mulig og at fisken fiskes når den 

er tilgjengelig nær landingssteder. Overføring av en del av torskekvoten fra trål til konvensjonell kystflåte (under 15 m), vil her ha et betydelig potensial for redusert Co2 utslipp.

Løsriving av trålstigen

Finnmark Senterparti er opptatt av at staten overholder sitt ansvar for å utvikle sjøsamiske kystsamfunn. Økte rettigheter i kystfisket er avgjørende i denne sammenheng.

Finnmark Senterparti krever at leveringspliktsystemet blir gjeninnført og etterlevd. Hvis trålerne ikke oppfyller forpliktelsene skal pliktkvotene tilbakeføres til kystflåten under 15 meter. Finnmark Senterparti mener at trålstigen ikke skal over 30 prosent og ikke ligge fast. 

Dagens ordning tilgodeser trålerrederienes interesser i så stor grad at det i realiteten er fritt friske i denne kvotegruppa. En løsriving av trålstigen vil sikre og styrke ferskfisk ordningen.

Samfunnsbevisst ressursforvaltning

Finnmark Senterparti støtter ikke forslaget om at fartøykvoter, strukturkvoter og konsesjoner skal gjøres om til fiskeritillatelser. Bindinger til kvoter og konsesjoner vil med dette forsvinne, og muligheten for samfunnsbevisst ressursforvaltning begrenses betraktelig.

Finnmark senterparti ønsker å legge om reglene for ferskfiskordningen slik at man går bort fra å premiere de som leverer fersk fisk til videreforedling, til at man straffer de som lander frossenfisk og fisk til eksport i bulk. De som leverer fisk for eksport ubehandlet, får 20 prosent avkortning av kvoten.

Behov for opprydding

Fiske i åpen gruppe er en rettighet som er viktig å opprettholde. Kvotene er eid av det norske folk, ikke staten eller privatpersoner. Retten til å drive fiske som levebrød i fiskeriavhengige samfunn opprettholdes av fiske i åpen gruppe. Kvotene i åpen gruppe er i dag for lav til å livnære seg av. Gruppen trenger å få tilført mer av totalkvoten og det er et stort behov opprydding i denne gruppen.

Kvoter må tildeles etter faktisk lengde, men dette må ikke føre til at kvoter fra en kvotegruppe overføres til en annen. Når kvoten tildeles etter faktisk lengde må tap i gruppekvoten tas fra den totale kvoten, eller inndratt trålplikt kvoter.

Det er viktig at ikke gjennomføres strukturering eller kondemnering i båter under 11 meter. Det er viktig at strukturkvoter faller tilbake ved utløp av strukturtiden.

Utvikling av fiskerihavner er kritisk viktig for våre fiskerier. Finnmark Senterparti forutsetter at staten sikrer fullfinansiering til dette arbeidet.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.