FORSKYVING: Over tid har det skjedd en forskyvning i kvotefaktorer mellom de ulike gruppene i Finnmarksmodellen.ILLUSTRASJONSFOTO: PER TRAHNA
FORSKYVING: Over tid har det skjedd en forskyvning i kvotefaktorer mellom de ulike gruppene i Finnmarksmodellen.ILLUSTRASJONSFOTO: PER TRAHNA

Useriøst eller uvitende fra Fiskarlaget Nord

Fiskarlaget Nords oppspill om ressursfordeling, spesielt internt i konvensjonell sektor, er useriøst.

Leserinnlegg
Skrevet av19. februar 2020 11:03Oppdatert:
19. februar 2020 11:53

Fiskebåt registrerer at lederen i Fiskarlaget Nord forsøker å starte en debatt om ressursfordelingen, spesielt internt i konvensjonell sektor. Oppspillet er useriøst, uavhengig av om det er manglende kunnskap eller dårlig organisasjonskultur som er årsaken. At enkelte fartøygrupper er tildelt mindre torsk i år, til tross for at totalkvoten er gått opp, har sin årsak i at de er tildelt for høye andeler de foregående årene. De er således ikke utsatt for en urett, snarere tvert imot.

Underdekning i enkelte gruppe

Over tid har det skjedd en forskyvning i kvotefaktorer mellom de ulike gruppene i Finnmarksmodellen. Dette har skjedd gjennom fullt lovlige disposisjoner etter til enhver tids gjeldende strukturregelverk. 

zoomAudun Maråk, adm.dir i Fiskebåt .
Audun Maråk, adm.dir i Fiskebåt .

Kvantum tilhørende disse faktorene har over tid ikke blitt forflyttet tilsvarende, noe som medførte at gruppen som faktorene ble tilført til, over tid har hatt underdekning av sitt rettmessige kvantum, mens det motsatte har vært tilfelle for de gruppene som faktorene er blitt hentet fra. 

Dette har ført til at gruppen mellom 11 - 14,9 og over 21 meter over flere år har fått tildelt for lite kvantum i forhold til gruppenes reelle kvotefaktorer, mens gruppen under 11 meter og mellom 15 - 20,99 har fått tilsvarende for mye i forhold til sine faktorer. Dette har over flere år medført at det tilsynelatende har vært et overfiske i de gruppene som er blitt tildelt for lite kvantum, mens de øvrige har hatt restkvantum ved årets slutt.

zoomEspen Jacobsen. Avdelingsleder i Fiskebåt, Tromsø.
Espen Jacobsen. Avdelingsleder i Fiskebåt, Tromsø.

Fremstilles som tapere og offer

Gruppene som over tid har fått et uforholdsmessig kvantum tildelt, blir nå brukt av Roger Hansen i en ressursfordelingskamp ved å bli fremstilt som tapere og offer. Det som imidlertid er tilfelle, er at disse gruppene over flere år urettmessig har fått tildelt for stort kvantum på bekostning av de øvrige gruppene og disse kan derfor ikke omtales som tapere. Fiskeridirektoratet har etter påtrykk fra blant annet Fiskebåt rettet opp i den uriktige kvotetildelingen, og vi er derfor tilfreds med at kart og landskap nå stemmer overens.

Av artikkelen i Kyst og Fjord den 13. februar 2020 kan det fremstå som at Roger Hansen ikke skjønner hva som er årsaken til justering av kvotene mellom de ulike gruppene i Finnmarksmodellen. Dette fremstår svært underlig, da også Fiskarlaget Nord har deltatt på møtene hvor problemstillingen knyttet til feil i kvotetildelingen har vært drøftet.

Finnmarksmodellen

I tillegg til møter har saken også vært behandlet under en rekke reguleringsmøter, sist møte den 6 og 7. november 2019 hvor problemstillingen ble drøftet under punkt 5.4.2 «Forslag til regulering av lukket gruppe». Sitat:

- Det vises til diskusjonen vedrørende fordeling av kvotefaktorer og kvoter i lukket gruppe i Finnmarksmodellen under sak 5 i reguleringsmøtet i juni i år. Der følgende påpekes fra Fiskeridirektoratet;

Hver av de fire lengdegruppene i Finnmarksmodellen har egne gruppekvoter. Utgangspunktet for fordelingen av kvoten mellom lengdegruppene var en politisk beslutning. Rent teknisk ble imidlertid gruppekvotene til de enkelte lengdegruppene etter hvert beregnet på grunnlag av summen av kvotefaktorene i gruppene de første årene.

Det ble foretatt en slik teknisk justering av gruppekvotene sist i 2007, og fordelingen følger Norges Fiskarlags fordelingsvedtak av 2007, jf. tabell.

HjemmelslengdeNorges Fiskarlags fordelingsvedtak 2007
0 - 10,9 m27,65 %
11 - 14,9 m26,56 %
15 - 20,9 m27,44 %
21 - 27,9 m18,35 %
Totalt100,00 %

Manglende «vanntette skott»

I tiden etter 2007 har det funnet sted endringer i struktur-, fordelings- og reguleringspolitikken som gjør at det i dag ikke er entydig samsvar mellom den vedtatte fordelingen og den tekniske fordelingen mellom lengdegruppene. 

Med teknisk fordeling menes hvordan kvotefaktorene til enhver tid faktisk fordeler seg mellom lengdegruppene. Manglende «vanntette skott» mellom lengdegruppene i strukturpolitikken har gjort dette mulig ved at hele eller deler av strukturkvoter flyttes på tvers av lengdegruppene i Finnmarksmodellen. 

Tildeling av rekrutteringskvoter og fordeling av strukturgevinster har også påvirket avviket mellom den vedtatte fordelingen og den tekniske fordelingen mellom lengdegruppene.

Kvotefaktorer i tilknytning til de strukturkvotene

Fiskeridirektoratet har nå kartlagt og kvalitetssikret de opprinnelige hjemmelslengdene knyttet til strukturkvotene i Finnmarksmodellen. Vi kan nå identifisere kvotefaktorer i tilknytning til de strukturkvotene eller deler av strukturkvotene som er flyttet mellom lengdegruppene i Finnmarksmodellen.

Vi finner pr. 7. oktober i år 88,8697 kvotefaktorer i lengdegruppen under 11 meter hjemmelslengde og 231,9883 kvotefaktorer i lengdegruppen mellom 11 og 14,9 meter hjemmelslengde som kan relateres til rekrutteringskvoter. 

Det er besluttet at fisket innenfor rekrutteringskvotene skal belastes et kvantum tatt fra «toppen» og disse kvotefaktorene (grunnkvotene) holdes derfor utenfor i de videre beregningene.

Tabellen under viser fordeling av kvotefaktorer mellom lengdegruppene i Finnmarksmodellen der strukturkvotene er plassert i henhold til den utgåtte deltakeradgangens opprinnelige

Hjemmels- lengdeGrunn- kvoterStruktur- kvoterSum kvote- faktorerFordeling (%)
0 - 10,9 m2 395,11173,88122 568,9927,49 %
11 - 14,9 m1 363,441 005,762 369,2025,35 %
15 - 20,9 m1 127,931 514,762 642,6928,28 %
21 - 27,9 m726,54341 038,361 764,9018,88 %
Totalt5 613,023 732,769 345,78100,00 %
( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.