Båtsfjord Arbeiderparti har vedtatt fiskeripolitiske uttalelse fra på årsmøtet 13.2.20 Geir Knutsen (Ap) er ordfører i Båtsfjord. Foto: Eskild Johansen
Båtsfjord Arbeiderparti har vedtatt fiskeripolitiske uttalelse fra på årsmøtet 13.2.20 Geir Knutsen (Ap) er ordfører i Båtsfjord. Foto: Eskild Johansen

- Grunnprinsippene i fiskerilovverket må være førende for veien videre

En forsterking av ordningene vil bidra til ytterligere verdiskapning og ringvirkninger samt bidra til å opprettholde bosetting i kystsamfunn.

Leserinnlegg
Skrevet av17. februar 2020 09:31

Båtsfjord Arbeiderparti (BAP) vedtok på årsmøte nylig at grunnprinsippene i havressursloven, deltakerloven og fiskesalgslagsloven må være førende for veien videre. Det må sikres at mål som er satt for fiskerinæringen også kommer til uttrykk i praksis.

Gode rammevilkår

BAP mener at det har vært en positiv utvikling innen fiskeriene de siste årene.

BAP mener at det er svært viktig at fiskerinæringen får gode rammevilkår som fortsatt skaper utvikling for hele kysten.

Husk at en overordnet målsetting for forvaltningen av de fellesskapseide fiskeressursene og fordeling av fiskerettigheter, er næringens bidrag til samfunnsøkonomisk lønnsom aktivitet, bosetting og sysselsetting i kystsamfunnene.

Fisken tilhører folket i fellesskap og skal bidra til aktivitet og bosetting langs hele kysten.

Sikre helårig arbeidsplasser

BAP foreslår følgende tiltak for å sikre helårige arbeidsplasser innen fiske og fiskeindustri:

Grunnprinsippene i havressursloven, deltakerloven og fiskesalgslagsloven må være førende for veien videre. Det må sikres at mål som er satt for fiskerinæringen også kommer til uttrykk i praksis.

Ferskfiskordningen og levendelagring må videreføres og styrkes. Ferskfiskordningen og levendelagring bidrar til at sesongen forlenges og gir grunnlag for økt foredling gjennom året, noe som øker verdiskapningen. I tillegg bidrar ferskfiskordningen til økt fangst av andre fiskeslag samt til økt aktivitet og ringvirkninger i andre sektorer i samfunnene.

Videreføre Finnmarksmodellen

Dette er ordninger som er med på å øke leveringsdyktigheten til markedene jevnt over året samt sikrer sysselsetting både på hav og land.

BAP mener at Finnmarksmodellen må videreføres.

BAP støtter avvikling av hjemmelslengdeordningen og at båtenes faktiske lengde bestemmer hvilke gruppe man hører til i.

Det innføres ikke strukturering for fiskefartøy under 11 meter og åpen gruppe må opprettholdes. Åpen gruppe må prioriteres til nyrekruttering. Rekruttering til fiskerinæringen må prioriteres.

Rekrutteringskvoten må styrkes og videreføres.

Skole- og lærlingekvoteordningen må opprettholdes for å legge til rette for at utdanningsinstitusjoner kan gjennomføre mer praktisk rettet undervisning.

Dagens tidsbegrensning med hjemfall av kvoter må videreføres. Ved utløpet av strukturkvotene tilbakeføres kvoter til fartøygruppene de kom fra, slik intensjonen med ordningen hele tiden har vært.

Leveringspliktige trålere

Trålstigen, som fordeler torskeressursene nord for 62. breddegrad har vært en viktig premiss i fordeling mellom trålflåten og kystflåten. BAP støtter en kvotefordeling med 70 prosent til kystflåten og 30 prosent til trålflåten.

 Økt leveranse av fersk råstoff fra tilbudspliktige trålere. De leveringspliktige kvotene må oppfylle formålet om å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel.

Bredden i både fiskeflåten og landindustrien langs hele kysten må ivaretas og sikres.

Videreføre distriktskvoteordning med krav om bearbeiding av råstoff til flere kommuner.

Her kan man bruke kvoter som gjennom strukturordning frigjøres og gjennom kvoter som trekkes inn ved overtredelse av plikter.

BAP er imot en statlig utleieordning av kvoter,

BAP mener at det må stilles aktivitetskrav til fartøy som deltar i samfiskeordningen. I dag fungerer ordningen som en skjult strukturordning i og med at enkeltfartøyer tas permanent ut av samfisket.

Videreføre dagens kongekrabbeforvaltning.

Havfisketurisme har vokst til å bli en viktig næring langs kysten av Nord- Norge. Denne næringen må bringes inn i kontrollerte former hvor fisket skal handle om opplevelser og ikke ressursuttak.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Planlegg kysten for matproduksjon!

Kronikk
9. august 2020 13:44

Svak krone stimulerer sjømateksporten i 2020

Leserinnlegg
6. august 2020 08:29

Jasså, går det ikke an?

Kommentar
4. august 2020 07:32

Debatt: - Vi er bekymret for sjøfolkene

Leserinnlegg
3. august 2020 12:08

Mer klimavennlig sjømatproduksjon

Leserinnlegg
2. august 2020 13:45

En sommer ved havet

Kronikk
1. august 2020 16:01

Debatt: - Havet er ingen søppelplass

Leserinnlegg
30. juli 2020 10:56

Debatt: - Få sjøfolka hjem!

Leserinnlegg
30. juli 2020 08:42

Fremtidsrettet fiskerinæring

Leserinnlegg
27. juli 2020 09:43

Hjartesukk frå ein olding til sjøs

Leserinnlegg
26. juli 2020 09:05

Global status for fiskeri og akvakultur

Kommentar
25. juli 2020 13:06
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.