OPPHEVET: Svein Arne Hansen fikk inndratt to garn, men anket saken til lagmannsretten som opphevet Rana tingretts dom.Foto: privat
OPPHEVET: Svein Arne Hansen fikk inndratt to garn, men anket saken til lagmannsretten som opphevet Rana tingretts dom.Foto: privat

Fisker Svein Arne Hansen vant mot staten i straffesak om inndraging av garn

- Klassisk nybegynnerfeil hos dommer og aktor i tingretten, var fisker Svein Arne Hansens reaksjon da avgjørelsen fra Hålogaland lagmannsrett kom.

Fiskeri
Ole Erik Klokeide
Telefon 55 21 33 09
Mobil 478 09 837
12. februar 2020 15:12

- Jeg er veldig fornøyd med dette, og jeg er glad vi fiskere har en som Ståle Hellesø å henvende oss til, sier Hansen til Fiskeribladet.

Klinkende klart

Den enstemmige dommen er krystallklar. Lagmannsretten skriver at den finner at tingrettens dom må oppheves i det tingretten har domfelt Hansen uten at det forelå tiltalebeslutning eller forelegg som trer i stedet for tiltalebeslutning.

- Lagmannsretten fant at vi hadde rett i at det var grunnlag for å anke og at anken skulle behandles selv om fristen var ute. Lagmannsretten avgjorde at domsslutningen i tingretten om at Hansen dømmes for overtredelse av havressursloven skulle oppheves. Tingretten hadde gjort feil. Med dette er hovedbegrunnelsen for å anke oppfylt for Hansen, sier Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø.

zoomAdvokat Ståle Hellesø, Norges Fiskarlag.
Advokat Ståle Hellesø, Norges Fiskarlag.

- Unødvendig ressursbruk

Lagmannsretten fant ikke at det skulle bli ny sak om inndragning av de to garnene fordi det ikke forelå «særlige grunner» for det. 

- Det lever Hansen helt greit med. Han synes videre at denne saken illustrerer at påtalemyndigheten har brukt uforholdsmessig med ressurser på å tvinge gjennom inndragning av to garn som han på ingen måte selv har noen spesielle behov for å få tilbake. Hans poeng er at når påtalemyndigheten hadde kommet til at det ikke var ønskelig å tiltale han for straff, så var det unødvendig ressursbruk å tvinge gjennom hovedforhandling og rettssak for å inndra de to garnene han ikke engang hadde bruk for, sier advokaten.

Meldte seg selv

Hansen ble tiltalt for ikke å ha merket to garn som sto 100 meter unna de andre garnene hans som var merket. Statens Naturoppsyn (SNO) beslagla garnene, men visste ikke hvem som eide dem. Hansen ringte selv SNO og spurte om det var oppsynet som hadde tatt dem.

Opprinnelig var det anmeldelse på to forhold; ikke nedsenket garn og manglende merking av garn. Politiet utstedte forelegg for begge forhold samt at de ønsket å inndra to garn til en verdi av til sammen 4000 kroner. Disse garna var allerede inndratt av Naturoppsynet og beslaglagt i 13 måneder

Dømt til inndraging

Hansen fikk først en bot på 8000 kroner for ikke å ha merket garnene, og inndragning av de to garnene. Politimesteren i Nordland ga etter hvert en påtaleunnlatelse for ikke å ha merket garnene, og saken var dermed avgjort. Det trodde i hvert fall Hansen.

Men politimesteren ville fortsatt inndra garnene og sendte saken til Rana tingrett. Der ble Hansen dømt til inndraging.

Ikke straffedømt

- Saken gjaldt utelukkende spørsmål om to garn kunne inndras fordi garnene ikke var merket. Det var ingen påstand om straff fordi det var gitt påtaleunnlatelse for straff for manglende merking av de garnene, sier Hellesø.

Fiskeribladet omtalte dommen og flere medier kastet seg på.

- Dommen ble anket, hovedsakelig fordi dommen ga et uriktig inntrykk av at Hansen ble straffedømt for overtredelser av havressursloven og at han ble identifisert som domfelt i media. Det var sistnevnte som utløste at anken ble sendt, selv om ankefristen var utløpt like før medieoppslaget.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.