SKVISES UT: Rekefiskere fortrenges ut av rekefeltene, mener artikkelforfatterne. Foto: Rune Kr. Ellingsen
SKVISES UT: Rekefiskere fortrenges ut av rekefeltene, mener artikkelforfatterne. Foto: Rune Kr. Ellingsen

Rekefiskere fortrenges fra rekefeltene

Rekefiskerne opplever at myndighetene vil ha dem bort. De sier det bare ikke. Som rekefisker kan man ikke planlegge for framtida og man skal bare være glad for å overleve økonomisk fra dag til dag.

Er situasjonen bedre for dem som har investert i pelsdyroppdrettet? Der sier myndighetene tydelig at de skal bort og det tilbys en kompensasjon, selv om den ikke dekker tapet.

Ankemuligheter oppbrukt

Rekefiskere i Nord-Trøndelag og på Helgeland mister enda et rekefelt. Midt-Norsk Havbruk AS søkte den 31. mars 2016 om etablering av ny lokalitet Kvingra i Leka kommune. Da arealsøknaden ble offentliggjort, sendte brukere av rekefeltet Kvingra, lokale fiskere på Helgeland ut oppfordring til Nordland Fylkes Fiskarlag, som fulgte opp saken. 

Kvingra er et lite og viktig felt, fordi man får mye på en kort tauing. Reka står veldig tett på feltet om våren. Nordland Fylkes Fiskarlag og Brønnøy Fiskarlag har anket. Nå finnes det ingen

ankemuligheter igjen. Det legges tung vekt på oppramsing av rammeverk og korte trekk som berører hovedsaken i arealkonflikten. 

Forankring midt i rekefelt

Riktignok er lusemiddelbruk generelt en stor utfordring for sameksistensen mellom fiskeri og akvakultur. Nye regler fra 2017 tilsier at med mindre en lokalitet ligger i et registrert rekefelt eller i et gytefelt eller minimum 500 meter fra disse, er det lov å slippe ut avlusningsmidler brukt til badebehandling. Fiskarlaget mener at 500 meter er utilstrekkelig avstand.

Utfordringa for Kvingra er i tillegg at fortøyninga er lagt i rekefeltet. Det går ikke an å tråle i Kvingra på grunn av forankringen av oppdrettsanlegget. Rekefiskere har allerede mistet mange felt og Kvingra blir bare ett nytt i rekken.

Kan fortsatt drive fiske

I avslaget sier direktoratet seg enig i fiskarlagene sin vurdering av at oppdrettsanlegget vil vanskeliggjøre fiske fra det aktuelle feltet, siden det er snakk om et mindre rekefelt og at fortøyningene strekker seg et stykke inn i feltet. Direktoratet begrunner med at de av kartverktøyet ser at det er flere rekefelt i området. Med det mener direktoratet at rekefiskerne fortsatt kan utøve rekefiske.

Rekefiskere fordeler fangsten på flere felt. Dette er for å bevare bestand, for å fordele fiskepresset og for å lykkes med et mest mulig bærekraftig uttak. Når et felt tas vekk, står færre felt igjen. 

Mindre handlingsrom

Oppdrettsanlegg fortrenger muligheten til fordeling av fiskepress. Rekefiskeren må betale med reduserte muligheter til utvikling. Det blir mindre handlingsrom for ivaretagelse av grunnlaget som de er prisgitt - de reelle naturgitte forutsetningene. 

I området er det dokumentert fangst av 10.000 kilo reker i 2015, til 200 kroner per kilo. Det er mye penger for en rekefisker.

Selv om Fiskeridirektoratet kan mene at det er en ubetydelig sum, er det langt fra ubetydelig for en rekefisker. For rekefiskere finnes ingen arealer å dele med havbruksnæringen. Til det er for mange områder tapt allerede.

Skvises ut

Det blir færre rekefelt og færre rekefiskere. Det hersker ingen tvil om at de fortrenges fra arealer. Den naturlige kystflåten, den mest tradisjonelle vi har i landet, skvises ut.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Digitalisering øker kvaliteten på forsøk

Kommentar
19. september 2020 10:33

Kjære delegat, pust med magen

Leserinnlegg
18. september 2020 08:36

Det marine økosystemet i nord er i endring

Kommentar
17. september 2020 19:22
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.