TILLATELSE: MDG frykter viktige fiskeområder står i fare for å bli bygget ned etter at Mowi Norway AS har fått ny lokalitet Lønngrunnen i Ørland kommune.Foto: Anders Furuset
TILLATELSE: MDG frykter viktige fiskeområder står i fare for å bli bygget ned etter at Mowi Norway AS har fått ny lokalitet Lønngrunnen i Ørland kommune.Foto: Anders Furuset

- Oppdrett har blankofullmakt til å rasere gytefelt og rekefelt

Fylkesrådmannens saksframlegg knuser alle muligheter til at lokalt engasjement, skriver fylkesutvalgsmedlem Tommy Reinås (MDG) i dette innlegget.

Leserinnlegg

En klage fra beboer i Knut Hellesvik har stått i bresjen for å samle inn underskriftskampanje på vedtak om tildeling til Mowi Norway AS på ny lokalitet Lønngrunnen i Ørland kommune i Trøndelag, som nylig ble behandlet i fylkesutvalget.  

Ikke klagerett

Fylkesrådmannen finner ikke at Knut Hellesvik har rettslig klageinteresse for de forhold som er fremsatt i klagen av. Han anser ikke Hellesvik som part i saken. Det på tross av at Hellesvik har samlet inn litt over 500 signaturer - hvorav halvparten er innbyggere i Lysøysund. 

I tillegg har Hellesvik samlet inn underskrifter fra lokalt næringsliv, hele 11 bedriftsledere har signert, noe som vel er mesteparten av næringslivet i Lysøysund. Hellesvik er også lokal beboer i området, og han er en aktiv talsmann for å bevare natur og fiskeområdet Lønngrunnen.

I saksframlegget fra fylkesrådmannen står det likevel «Enhver som skrev under på brevet har hatt anledning til selv å klage på vedtaket og få frem på hvilken måte etableringen av akvakulturanlegget vil kunne påvirke deres interesser negativt.»

På tross av dette velger fylkesrådmannen å ikke gi Knut Hellesvik en slik klagerett, dette reagerer vi i MDG negativ på.

Negative konsekvenser

Vi mener at det er uheldig at lokale interesser ikke skal få klagerett, når ulike lokale samfunnsinteresser står på spill. Her ser vi at et gytefelt blir rasert, et rekefelt står i fare for å bli ødelagt, og vi ser at konsekvensene for villaks og sjøørret blir negative.

Vi mener at lokalbefolkningen må kunne bli hørt ved representanter som Knut Hellesvik, som har samlet inn hundrevis underskrifter fra både lokalbefolkning og næringslivet i Lysøysund.

MDG er av den oppfatning at enhver innbygger kan klage, når viktige fiskeområder står i fare for å bli bygget ned, samme med rekefelt. Dette er fellesskapets verdier - og Hellesvik representerer over 200 lokale innbyggere som nå får naturarven ofret - på alteret til oppdrettsindustrien.

Vektes forskjellig

Vi synes det er problematisk at man ikke har vektet hensynet til vår felles naturarv som viktigere. Hensynet til oppdrettsindustrien vektes alltid som viktigere enn hensynet til gytefelt, rekefelt, og villaksen fra fylkesrådmannen og de toneangivende partier som Sp, Ap og Høyre. Det kan virke som at oppdrettsindustrien har fått en blankofullmakt til å rasere våre felles naturverdier.

MDG vil minne Ap og SP om at de i sin helt ferske samarbeidsplattform har nedfelt følgende; - Det rødgrønne flertallet skal jobbe for å bevare villaks- og sjøørretstammene i fylket og det rødgrønne flertallet skal jobbe for at det må være strenge vilkår for nye tillatelser i oppdrettsnæringen. MDG kan ikke se at de rødgrønne her tar sin egen samarbeidsplattform på alvor.

Ikke miljømessig forsvarlig

Vi reagerer sterkt på følgende formulering fra rådmannen: «Trøndelag fylkeskommune har kommet frem til at det er miljømessig forsvarlig a° gi tillatelse til etablering av lokaliteten. Miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og hensynet til en bærekraftig utvikling av næringen reguleres i akvakulturloven og tilhørende forskrifter.»

Dette er alt annet en miljømessig forsvarlig - verken for et gytefelt for torsk, et rekefelt, eller for konsekvensene for laks og sjøørret, dette er jo en rasering av miljøet.

Fylkesutvalget vedtok rådmannens innstilling mot stemmene til MDG, venstre og SV.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.