Færre fiskelandinger i 2019. Men gode priser veier opp.Ill.foto: KJERSTI KVILE
Færre fiskelandinger i 2019. Men gode priser veier opp.Ill.foto: KJERSTI KVILE

Færre fiskelandinger i 2019. Men gode priser veier opp

Fiskeri
8. januar 2020 15:14

Landet kvantum for norske fartøy var syv prosent lavere i 2019 enn i 2018. 

Samlet verdi av landingene er i 2019 i overkant av 21 milliarder kroner og dermed relativt lik som 2018. God prisutvikling på viktige fiskeslag som makrell, sei og torsk har kompensert for kvantumsnedgangen.

Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene til Fiskeridirektoratet. Tallene for 2019 er foreløpige.

Nedgang i landet kvantum for flere fiskeslag

I 2019 var det en nedgang i landet kvantum både for pelagisk fisk og torsk og torskeartet fisk.

Innenfor pelagisk sektor skyldes nedgangen i kvantum i all hovedsak at fisket etter lodde falt vekk i 2019, men også kvantum av makrell og nordsjøsild ble redusert fra 2018 til 2019. Nedgangen ble noe kompensert for ved økt fangst av norsk vårgytende sild og industrifisk som tobis og øyepål.

Innenfor torskefiskeriene var det nedgang i landet kvantum torsk, hyse og sei fra 2018 til 2019. Størst er nedgangen i landet torsk, og ser en på utviklingen fra toppåret 2014 hvor det ble det landet rundt 470 000 tonn, til 2019 hvor kvantumet var i underkant av 330 000 tonn, er nedgangen i perioden på vel 30 prosent.

God prisutvikling for viktige fiskeslag

Samlet fangstverdi innenfor pelagiske fiskerier øker noe fra 2018 til 2019 som følge av prisoppgang på 19 prosent på makrell og økte landinger av norsk vårgytende sild.

Innenfor torskefiskeriene er samlet fangstverdi relativt stabil og dette skyldes hovedsakelig god prisutvikling på sei og torsk.

Interaktive visninger: Velg dataene selv

Tallene for 2019 vil være tilgjengelige på statistikksidene på fiskeridir.no. Her vil det være mulig å hente ut informasjon om landet fangst i ulik form. En kan i tillegg til fiskesort, kvantum og verdi bl.a. hente ut opplysninger om fartøyets kommune, landingskommune, redskap, lengdegrupper og fangstområde.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.