FORSLAG PÅ HØRING. Salgslagene har kommet med forslag om at halvparten av all fryst hvitfisk skal på auksjon. Her fra  Peterhead fiskemarked i Skottland.Foto: Nils Torsvik
FORSLAG PÅ HØRING. Salgslagene har kommet med forslag om at halvparten av all fryst hvitfisk skal på auksjon. Her fra  Peterhead fiskemarked i Skottland.Foto: Nils Torsvik

Absolutte krav om mer fryst fisk på auksjon er problematisk

Leder
8. januar 2020 20:16Oppdatert:
24. januar 2020 14:13

Stadig mindre fryst torsk, sei og hyse går på auksjon i det åpnet markedet. Dette ønsker salgslagene å gjøre noe med. Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag foreslår at minimum 50 prosent av hver landing med ombordprodusert torsk, sei og hyse skal på auksjon.  

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Hensikten er at fiskeindustrien i større grad skal få mulighet til å konkurrere om fryst råstoff fra norske fiskebåter. 

Fiskesalgslagsloven og tilhørende forskrift gir salgslagene enerett til å fastsette omsetningsformer og salgsvilkår i førstehåndsomsetningen av fisk. Auksjon er også den foretrukne omsetningsformen hos regjerende politikere,  fordi den sikrer en samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av villfanget fisk. 

Samtidig med at auksjonsandelen går ned, har enkelte rederier som Leinebris og Ervik Havfiske rigget seg til for ombordfrysing og etablert gode nettverk av kunder.

Uheldig for båtene

Lisa Leinebø Pinheiro, som både er fisker og eksportør, mener forslaget fra salgslagene er uheldig. Hun argumenterer for at mer hyse gjennom auksjoner i førstehånd vil bety lavere pris for hele næringen, mens det motsatte er tilfelle når båter som ombordfryser kan levere fisken på kontrakter, uten at den går på auksjon. 

Leinebøs argument er at når en del fisk tas ut av markedet, blir det mer konkurranse om den som går på auksjon. Dermed får fiskerne bedre betalt med dagens praksis. Tvinges minst halvparten av landingene på auksjon, vil båtleddet lide tap.  

Ansvar følger med monopol

Argumentet er godt, og lett å si seg enig i, men fiskerne må passe seg slik at de ikke undergraver sitt eget system. De har fått et monopol på å drive fiske. Med det følger et ansvar overfor de som skal leve av fisken etter at den har kommet i land. 

Når andelen fisk tilgjengelig gjennom auksjon går ned, forsvinner også et kvantum fisk som kunne vært foredlet i Norge. I stedet for  å styrke landindustrien i Norge, foredles den til produkter som klippfisk og saltfisk i andre land.

Begrenset handlingsrom

Det spørs om politikerne vil sitte rolig og se på at andelen fryst hvitfisk på auksjon fortsetter å synke, uten at noe gjøres for å snu utviklingen. En økning av mengde hvitfisk på auksjon er nødvendig, selv om forslaget fra salgslagene vil gå ut over arbeidet som enkelte eksportbedrifter har lagt ned i markedene for fryst hvitfisk. Også til tross for at forslaget til en viss grad vil begrense rederienes handlingsrom. Heller ikke fiskere kan forlange å få i pose og sekk.

Men det kan være problematisk å se torsk, sei og hyse under ett. Absolutte regler er vanskelig å håndtere. Det som fungerer for torsk, trenger ikke å fungere for hyse og sei. Både fiskerne og landindustrien vil tjene på at en god del hyse tas ut av førstehåndsmarkedet i perioder der det føres i land store mengder hyse.

Salgslagene bør derfor justere forslaget slik at det ikke er absolutte krav om at minst 50 prosent av hver eneste landing av torsk, hyse og sei skal på auksjon, og heller lage en mer fleksibel ordning. 

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...