TIL HAVS: Fiskeridirektoratet tilrår 11 områder for havbruk til havs som aktuelle for konsekvensutredning i første omgang. I tillegg er det identifisert 12 områder som kan være aktuelle for konsekvensutredning på et senere tidspunkt.Illustrasjonsfoto: Ole Morten Melgård
TIL HAVS: Fiskeridirektoratet tilrår 11 områder for havbruk til havs som aktuelle for konsekvensutredning i første omgang. I tillegg er det identifisert 12 områder som kan være aktuelle for konsekvensutredning på et senere tidspunkt.Illustrasjonsfoto: Ole Morten Melgård

Nye områder for havbruk til havs identifisert

11 havområder kan være egnet for havbruk til havs, mener Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Havbruk
Redaksjonen
17. desember 2019 08:16Oppdatert:
17. desember 2019 09:12

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet kartlagt og identifisert områder som kan være egnet for havbruk til havs. Fiskeridirektoratet opplyser at de tilrår 11 områder som kan være aktuelle for konsekvensutredning i første omgang. Arbeidet er gjort etter bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet, og rapporten ble sendt til departementet i går.

Fiskeridirektoratet anbefaler at følgende 11 områder vurderes nærmere gjennom en konsekvensutredning:

 • Sklinnabanken
 • Norskerenna sør
 • Trænabanken
 • Tromsøyflaket
 • Frøyabanken sør
 • Frøyabanken nord
 • Indrebakken
 • Haltenbanken sør
 • Fugløybanken
 • Lopphavet
 • Vardø

Norsk Industri mener at områdene som er foreslått avsatt til havbruks til havs ligger alt, alt for langt ut og derfor ikke er egnet, noe som er tidligere omtalt i IntraFish. Organisasjonen peker blant annet på at de ikke har brønnbåter som kan gå så langt ut til havs som de foreslåtte områdene viser.

Rapporten finner du her:

LAST NED FILHavbruksområder til havs

27 steder kan undersøkes

Kartleggingen har vært avgrenset til området utenfor én nautisk mil utenfor grunnlinjen og innenfor Norges eksklusive økonomiske sone. Fiskeridirektoratet har utviklet en kartløsning med kjente og kartfestede arealbruksinteresser og miljøverdier opplyses det videre.

Ved hjelp av overlappsanalyser, samt informasjon og innspill fra sektormyndigheter og næringsorganisasjoner, har Fiskeridirektoratet identifisert 27 foreløpige undersøkelsesområder. I tillegg har akvakulturnæringen kommet med forslag om noen andre områder, skriver direktoratet på sin nettside. 

Havforskningsinstituttet har levert sine innspill gjennom tre rapporter som omhandler fysiske miljøbetingelser og økosystempåvirkning, laksens miljøkrav som også sikrer god fiskevelferd samt smittespredning.

zoomKARTLEGGING: Slik fremstår de nye områdene identifisert for havbruk til havs. Kartet viser også alle de 27 foreløpige undersøkelsesområdene som sektormyndigheter og næringsorganisasjoner har gitt innspill til. I tillegg har havbruksnæringen kommet med forslag om noen andre områder, som også er vist.
KARTLEGGING: Slik fremstår de nye områdene identifisert for havbruk til havs. Kartet viser også alle de 27 foreløpige undersøkelsesområdene som sektormyndigheter og næringsorganisasjoner har gitt innspill til. I tillegg har havbruksnæringen kommet med forslag om noen andre områder, som også er vist.

Ingen fullstendig kartlegging

- I den samlede vurderingen inngår også fysiske miljøbetingelser sett opp mot grenseverdier for god fiskevelferd. Det er ikke kjent hvilken teknologi som eventuelt vil bli brukt til havs, og i hvilken grad denne vil kunne dempe fiskens opplevelse av de fysiske miljøbetingelsene inne i anlegget. I vurderingen har derfor ikke strømhastighet og bølgehøyde utelukket noen av områdene som egnet. Vi vet heller ikke hvordan fremtidige havanlegg vil fortøyes, eventuelt om disse vil kunne være seilende. Havdybde har derfor heller ikke vært en utelukkende faktor i vurderingen, heter det i direktoratets omtale av rapporten.

Det presiseres at rapporten ikke inneholder en fullstendig kartlegging av norske havområder, og at det også vil være andre områder enn de som er identifisert i dette arbeidet som kan være egnet for havbruk til havs. Det er i dag ikke noe forbud mot etablering av akvakulturanlegg til havs utenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Lokalisering til havs forutsetter, på lik linje som lokalisering langs kysten, at de generelle vilkårene for tildeling av akvakulturtillatelse er oppfylt, jf. akvakulturloven § 6.

Kartløsning «Havbruk til havs»

Fiskeridirektoratet opplyser at de har utviklet en kartløsning der kjente og kartfestede miljøverdier og arealbruksinteresser samt sjødata og annen informasjon er lagt inn. Kartløsningen er brukt som verktøy for å identifisere områder. Kartløsningen er en del av leveransen til NFD og er offentlig tilgjengelig i Fiskeridirektoratets kartløsning.

Direktoratet opplyser at kartløsningen vil utvikles og oppdateres, slik at den kan brukes i det fremtidige arbeidet med å legge til rette for akvakultur i havområdene.

Forslaget er nå sendt til Nærings- og fiskeridepartementet. Ifølge bestillingen til Fiskeridirektoratet vil det på et senere tidspunkt måtte gjennomføres en konsekvensutredning av alle eller enkelte av de identifiserte arealene.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.