REDNINGSKAPASITET: Kampen om plassering av en ny helikopterbase i Troms spisser seg til. Regjeringen peker på Tromsø og kysten, mens opposisjonen peker mot Bardufoss. For Karlsøy-fiskerne vil valget kunne være avgjørende. Her fra et forlis utenfor Lofotodden i 2017. Illustrasjonsfoto: Redningsselskapet
REDNINGSKAPASITET: Kampen om plassering av en ny helikopterbase i Troms spisser seg til. Regjeringen peker på Tromsø og kysten, mens opposisjonen peker mot Bardufoss. For Karlsøy-fiskerne vil valget kunne være avgjørende. Her fra et forlis utenfor Lofotodden i 2017. Illustrasjonsfoto: Redningsselskapet

Karlsøy-fiskere i havsnød må vente lenger på helikopterhjelp om Ap, SV og Sp vinner fram

- 30 minutter er forskjellen på liv og død, sier fisker Villy Mikkelsen, om Ap, SV og Sps forslag.

Sikkerhet
Eskild Johansen
15. desember 2019 18:09Oppdatert:
28. januar 2020 12:53

Under valgkampen pekte Erna Solberg på Tromsø som den midlertidige basen for det nye redningshelikopteret som skal komme til Troms.

Tirsdag 10. desember varslet et flertall i justiskomiteen bestående av Sp, SV og Ap, at de heller ville ha redningshelikopteret til Bardufoss. 

For fiskerne i Karlsøy, vil plassering på Bardufoss kunne bety opp til 30 minutter lengre tid i sjøen ved et forlis, enn hvis redningshelikopteret kommer fra Tromsø. 

- Det er fire timer til nærmeste redningsskøyte her ute. Det eneste vi kan håpe på er redningshelikopteret. Da er 30 minutter veldig lenge for en fisker å ligge i vannet, sier fiskeren fra Vannareid.

zoomTORSVÅG HAVNA: Villy Mikkelsen er tidligere leder i Fiskarlaget på Vannøya. Han sitter i dag som vara til kommunestyret i Karlsøy for Arbeiderpartiet. 
TORSVÅG HAVNA: Villy Mikkelsen er tidligere leder i Fiskarlaget på Vannøya. Han sitter i dag som vara til kommunestyret i Karlsøy for Arbeiderpartiet. 

Økt flytid til fiskefeltene

En beregning av flytid, basert på de nye redningshelikoptrene AW101s marsfart og dagens eksisterende dekningsgrad, viser at plassering av nytt redningshelikopter i Tromsø kontra Bardufoss, vil kunne slå veldig forskjellig ut for fiskerne i Troms.

For å nå fiskerne i Karlsøy, vil flytiden mellom Bardufoss og Vannøya i130 knops fart, være på 45 minutter inkludert beredskapstid. Fra Tromsø vil flytiden bli 15 og 20 minutter mindre, opplyser Hovedredningssentralen til Fiskeribladet. 

Avhengig av operasjon, vil helikopteret måtte mellomlande i Tromsø, for å ta med seg røykdykkere eller akuttmedisinsk personell, noe som vil øke tidsbruken ut til de sentrale fiskefeltene. 

Et redningshelikopter fra Bardufoss vil dermed kunne bruke opp mot en halvtime lengre tid til Vannøy, enn et helikopter fra Tromsø. 

(saken fortsetter under bildet). 

zoomFORESLÅTT DEKNING: Plasseringen av ett nytt redningshelikopter i Troms, med 45 minutters flytid inkludert beredskapstid på 15 minutter, gir stor variasjon i flytid. Mellom Vikna og Tranøy står 350 fiskebåter med langt lavere dekning enn resten av landet når det 7. redningshelikopteret er på plass i Troms. 
FORESLÅTT DEKNING: Plasseringen av ett nytt redningshelikopter i Troms, med 45 minutters flytid inkludert beredskapstid på 15 minutter, gir stor variasjon i flytid. Mellom Vikna og Tranøy står 350 fiskebåter med langt lavere dekning enn resten av landet når det 7. redningshelikopteret er på plass i Troms. 

Hovedredningssentralen vil ha Tromsø

Bent-Ove Jamtli er avdelingsdirektør for Hovedredningssentralen i Nord-Norge, som holder til i Bodø. Han sier at av hensyn til fiskeriene, vil et nytt redningshelikopter være mest hensiktsmessig å plassere i Tromsø.

- Ved ulykker på havet er redningsinnsats, som hovedregel, mer tidskritisk enn ved redningsaksjoner på land, sier Jamtli til Fiskeribladet. 

Han sier flytiden til de viktigste fiskeriene langs kysten vil bli vesentlig kortere fra Tromsø enn Bardufoss. 

zoomBODØ VIL HA TROMSØ: Bent-Ove Jamtli er avdelingsdirektør for Hovedredningssentralen i Nord-Norge. 
BODØ VIL HA TROMSØ: Bent-Ove Jamtli er avdelingsdirektør for Hovedredningssentralen i Nord-Norge. 

Tromsø nærmest fiskebankene

- Dersom en hendelse skjer i havet vest av Troms, så vil det i gjennomsnitt være 15 til 20 minutter lengre flytid fra Bardufoss enn Tromsø for å komme frem til stedet for hendelsen, sier Jamtli.

I tillegg kan det forekomme ekstra tidsbruk om helikopteret må plukke opp ekstra medisinsk eller bedredskapsressurser i Tromsø, avhengig av type ulykke.

- Hovedredningssentralen Nord-Norge støtter Justis- og beredskapsdepartementets vurdering av at det av operative hensyn er mest hensiktsmessig å plassere redningshelikopterbasen i Tromsø fremfor på Bardufoss, sier Jamtli til Fiskeribladet. 

Fiskeriorganisasjonene vil ha Tromsø 

Tor Arne Vaskinn er avdelingsleder for Fiskebåt nord, som forrige uke forfattet et brev til Justis- og beredskapsdepartementet. I brevet, underskrevet av Fiskebåt Nord, Fiskarlaget Nord, Norges Kystfiskarlag og Norsk Sjømannsforbund, støtter fiskeriorganisasjonene regjerings valg om Tromsø som base for et nytt redningshelikopter

zoomTor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt Nord.
Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt Nord.

Han reagerer på at SV, AP og SP i justiskomiteen forrige tirsdag pekte mot Bardufoss, til tross for råd fra både Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Universitetssykehuset i Nord-Norges medisinske vurdering og fiskeriorganisasjonenes behov.

- Sykehus er viktig ha i nærheten av basen, det kan spare dem for flytid. Mannskapene har i tillegg en del begrensninger hvor lenge de kan være i lufta, påpeker Vaskinn.

Næringsrapport fra Midt-Troms

Ifølge stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) fra Lavangen, som var initiativtager for vedtaket i justiskomiteen tirsdag forrige uke, så er det en næringsrapport fra Næringshagen i Midt-Troms som er bakgrunnen for at Senterpartiet har valgt å gå for Bardufoss som base for et nytt redningshelikopter i Troms. 

zoomSP GÅR FOR BARDUFOSS: Sandra Borch (SP), er stortingsrepresentant og sitter i justiskomiteen på Stortinget. 
SP GÅR FOR BARDUFOSS: Sandra Borch (SP), er stortingsrepresentant og sitter i justiskomiteen på Stortinget. 

I komitébehandling vektla SV, Ap og SP spesielt nødvendigheten av å beholde helikopterkapasitet i Bardufoss, etter at Bell-helikoptrene er vedtatt flyttet til Rygge. 

- Det er for å få en spredning av helikopterberedskapen i hele Troms. I Tromsø er allerede helikoptre knyttet til politi og sykehus plassert, påpeker Borch. 

Innenlandsredning må veie tyngre

Borch mener også at hensynet til innenlands skredkapasitet må veie tyngre, enn bare sjøsikkerhet. 

- Vi mener først og fremst at vi må ha en bedre gjennomgåelse av helikopterberedskapen i Nord-Norge. Det var feil av regjeringen å konkludere på Tromsø så tidlig, mener Borch. 

- Dere har akkurat selv konkludert med Bardufoss?

- Når regjeringen har bestemt seg for Tromsø, ønsker ikke vi å legge debatten død. Derfor har vi sammen med SV og AP, landet på Bardufoss, sier Borch, som føyer til: 

- Vi mener en plassering på Bardufoss derfor vil gi en bedre dekning av beredskapshullet i Troms, enn Tromsø, sier Borch. 

Spesielt vektlegger rapporten at lavinehund-kapasitet i Tromsø ved skredulykker, enkelt kan bygges opp ved Bardufoss. 

Skredulykker i Nord-Troms topper statistikken

I de siste ti årene har 29 mennesker forulykket i skred i Troms, viser tall fra Norges Geotekniske Institutt.

Av de 29 døde syv personer nærmere Bardufoss enn Tromsø. Fem personer omkom i samme avstand som Bardufoss og Tromsø og 17 personer døde nærmere Tromsø enn Bardufoss.

De farligste yrkene

Sintef har laget statistikk på utvalgte næringer, der forskerne sammenligner dødsulykker og ulykkesfrekvens i 16-årsperioden 2000 til 2015.

Beregnet per 1.000 årsverk er fiskeri Norges farligste yrke (0,625 omkomne per 1.000 årsverk), fulgt av havbruk (0,218). 

På tredje plass kommer landbruk (0,163), på fjerde offshore/supplyflåten (0,116).

På femte plass finner vi bygg og anlegg (0,068).

- Næringspolitiske hensyn?

I rapporten fra Næringshagen i Midt-Troms, som Borch viser til, er flytiden fra Bardufoss til Sør-Troms beregnet til å være kortere enn det vil bli fra Tromsø. 

Et mindre behov for redningskapasitet knyttet til sjøsikkerhet, og behovet for å ivareta kompetansearbeidsplassene for helikoptre på Bardufoss, mener rapporten bør veie tyngre enn de faglige rådene fra 330-skvadronen. 

- Hvorfor mener du en rapport fra en næringshage er viktigere å lytte til enn de faglige rådene knyttet til beredskap?

- Vi har ikke landet på Bardufoss for å redde arbeidsplasser i Midt-Troms. Dette handler for Senterpartiet om manglende berdskapshull i Troms, og om hvordan vi mener dette best kan dekkes, sier Borch. 

Hun sier innspillet til partiet ikke bare kommer fra næringshagen i Midt-Troms, men også fra andre miljøer.

- Vi har fått innspill fra folk som jobber både på Bardufoss og i Tromsø. Det vi argumenterer med er at hvis man legger redningshelikoptre til Tromsø vil man får en overlapping i nord, og en underdekning i sør, avslutter Borch. 

Om næringsrapporten:

  • Rapporten er utarbeidet av Næringshagen i Midt-Troms, sier blant annet at redninger til havs synker, og redninger på land øker, og derfor vil Bardufoss være en bedre geografisk lokalisering enn Tromsø. 
  • Prosjektleder for rapporten er Jan-Terje Jakobsen, som er tidligere vedlikeholdsleder ved Bardufoss flystasjon.
  • Gruppeleder for Senterpartiet på Fylkestinget i Troms og Finnmark, Irene Lange Nordahl, jobber i tillegg for Næringshagen i Midt-Troms.

Borch understreker at hun kjenner til at prosjektleder for rapporten, Jan-Terje Jakobsen, er tidligere vedlikeholdsleder ved Bardufoss flystasjon.

Senja, Tromsø og Karlsøy

De tre kommunene i Troms med desidert største fiskeflåter, er henholdsvis Tromsø med 208 fiskefartøy, Senja med 162 fartøy og Karlsøy med 127. For alle tre kommunene, vil et redningshelikopter plassert i Tromsø, ha kortere reaksjonstid til de sentrale fiskefeltene der den størst del av fiskeflåten operere, enn Bardufoss. 

zoomINITIERTE: Det var tidligere Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, som initierte utredningen om en syvende helikopterbase i Troms i 2017.
INITIERTE: Det var tidligere Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, som initierte utredningen om en syvende helikopterbase i Troms i 2017.

Det var, ifølge tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), ett av de viktigste årsakene til at Tromsø ble valgt som midlertidig base for det syvende redningshelikopterbasen i landet, foran Badufoss. 

- Da jeg startet utredningen var også mitt utgangspunkt at Bardufoss burde bli ny base for redningshelikoptre. Men nettopp på grunn av at de akuttmedisinske ressursene ligger i Tromsø, og hensynet til sikkerhet til sjøs, så endte det faglige rådet på Tromsø, sier Amundsen.

- Distriktspolitikk foran beredskapssikkerhet

Amundsen mener argumentene fra Sandra Borch og opposisjonspartiene på Stortinget viser at man tar større hensyn til arbeidsplasser i Midt-Troms enn faglige råd og beredskapssikkerhet. 

- Det blir totalt useriøst å lytte til en næringsrapport fra en næringshage foran de faglige rådene. Det Sandra Borch begir se ut på nå er distriktspolitikk. Det bør handle om beredskap og sikkerhet. For folk på havet er redningshelikoptrene viktigste innsatsfaktoren hvis ulykken er ute. Da holder det ikke å referere til rapporter fra en næringshage, mener Amundsen, som føyer til: 

- Jeg kan jo snu distriktsargumentet på hodet og si: bør ikke sikkerheten til distriktsarbeidsplassene langs kysten være viktigst? 

zoomØVELSE: Sea King redningshelikopter under øvelse.
ØVELSE: Sea King redningshelikopter under øvelse.

Karlsøy-fiskerne i utkanten

Villy Mikkelsen har i en årrekke vært fisker med hjemmehavn i Torsvåg på Vannøy i Karlsøy.

Han mener en halv time ekstra ventetid i havet har mye å si for en forlist fisker.

- Hvis man får et forlis utenfor Torsvåg - med kuling og strømføringer nært land, så kan det gå på minutter før man ligger i havet og det er kort tid. En halv time har enormt mye å si, forklarer Mikkelsen.

Han forteller at hans egen svigersønn fikk motorhavari senets for 14 dager siden. 

- Han lå et stykke fra land, men det tok fire timer før redningsskøyta kom. Vi ligger ofte i dødsoner for mobildekning. Den eneste muligheten som vi virkelig kan stole på er redningshelikoptre, mener Mikkelsen. 

Han vil nå løfte saken inn for kommunestyret i Karlsøy via lokalpartiet sitt, for å se om kommunen vil stille seg bak fiskeriorganisasjonene og de lokale fiskerne i Karlsøy. 

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.