ØKER: Langs store deler av kysten i nord fiskes det kveite i alle størrelser.Foto: Einar Lindbæk
ØKER: Langs store deler av kysten i nord fiskes det kveite i alle størrelser.Foto: Einar Lindbæk

Fiskere og forskere ser med bekymring på den store økningen i kveitefisket

Et økende kveitefiske er i ferd med å bli en stadig viktigere del av driftsgrunnlaget for mange kystfiskebåter. Men nå blinker varsellampene.

Reguleringer
Jon Eirik Olsen
9. desember 2019 05:00

- Kveitefisket har økt formidabelt de siste 20 årene, og i dag er landet kvantum på et nivå som kanskje gjør det nødvendig å bremse utviklingen litt, sier forsker og kveiteansvarlig ved Havforskningsinstituttet, Erik Berg.

Han understreker at ingenting i dag tyder på at kveitebestanden har problemer. Langs store deler av kysten i nord fiskes det kveite i alle størrelser, og småkveite finnes nesten over alt.

zoomPÅ VAKT: Det kan være på grunn å følge med det som nå skjer i kveitefisket, mener havforsker Erik Berg.
PÅ VAKT: Det kan være på grunn å følge med det som nå skjer i kveitefisket, mener havforsker Erik Berg.

- Men historien til det kystnære kveitefisket gir grunn til å være ekstra på vakt. I dag lander både yrkesfiskere, fritidsfiskere og turistfiskere mye kveite, og spesielt tendensen til å fiske små kveite på stadig grunnere vann er et faresignal, sier Berg.

Stoppet brått

- Etter krigen utviklet imidlertid kveitefisket seg til et enda høyere nivå enn i dag, med en topp kanskje rundt 1950. Det som da skjedde var at det ble en brå og brutal slutt på fisket. Senere har det tatt flere tiår før kveita etter hvert er kommet tilbake på det nivået vi ser i dag. Nå landes det rundt 3.000 tonn nord for 62-graden. Selv om jeg må erkjenne at vi som forskere vet for lite om kveita nå, så kan tiden være inne for å sette en makskvote litt under dette nivået, sier Berg.

Han minner spesielt om det store vekstpotensialet denne fisken har. En velkjent debatt går på om man skal fiske større eller mindre torsk, men lar man en 10-kilos kveite vokse i åtte år kan den ifølge Berg være blitt 100 kilo.

Over hele kysten

Kveiteforskerne ser av sine statistikker at dagens betydelige kveitefiske i kommersiell sammenheng kom i gang i Vesterålen allerede fra rundt 1995. Senere har fisket bredt seg til Troms og så både nordover og sørover fra 2013-2014.

Hos Norges Råfisklag bekreftes det landingstallene at kveitefisket nå øker i stort sett alle områder.

zoomBEKREFTER: Willy Godtliebsen, omsetningssjef i Råfisklaget, bekrefter økningen i kveitefisket.
BEKREFTER: Willy Godtliebsen, omsetningssjef i Råfisklaget, bekrefter økningen i kveitefisket.

- Ser man på tallene bare fra i fjor til i år, har Øst-Finnmark økt fra 84 til 184 tonn kveite, Vest-Finnmark har gått litt ned fra 409 til 392 tonn, Troms har økt fra 572 til 690 tonn, Vesterålen har økt fra 149 til 183 tonn, Lofoten har gått fra 425 til 531 tonn, og et område som Helegeland har økt sitt kveitefiske fra 180 til 244 tonn, oppsummerer omsetningssjef Willy Godtliebsen.

- Mens line tradisjonelt har hatt en sterk posisjon ser vi nå av redskapsstatistikken at andelen kveite tatt på garn øker. Andelen ligger på fra vel 50 til 74 prosent, der Helgeland har den høyeste prosenten, forteller Godtliebsen.

Garnbegrensninger

Hos Sørøy/Loppa Fiskarlag i Vest-Finnmark er det nettopp den økende bruken av garn i kveitefisket som bekymrer laget og leder Jon-Atle Bjørnø, når de nå sender at varsko til Fiskarlaget Nord for videre oppfølging.

«En del båter har spesialisert seg på dette fisket med svært store bruksmengder, og dette har ekspandert veldig etter at silda startet sin overvintring på Kvænangen/Lopphavet. Det er nå kommet til båter fra både Nordland og helt ned til Ålesund som fisker kveite parallelt med sitt sei- og torskefiske i området. Dette har medført at det står kveitebruk over hele Lopphavet. Det er snakk om mange tusen garn», heter det fra lokallaget, som mener det med tanke på framtida kan stilles spørsmål ved et så stort uttak av kveite på et begrenset område av kysten.

zoomBEKYMRET: Jon-Atle Bjørnø og Sørøy/Loppa fiskarlag er bekymret over utviklingen i kveitegarnfisket.
BEKYMRET: Jon-Atle Bjørnø og Sørøy/Loppa fiskarlag er bekymret over utviklingen i kveitegarnfisket.

«Lettfisket»

Laget påpeker at det for garnfiskerne dreier seg om «lettfisket» kveite som er på gytevandring, og «når en i tillegg ser at det blir drevet med ulovlige garn og at røktingskrav ikke alltid blir overholdt, mener vi det er på sin plass med ei bekymringsmelding», heter det fra lokallaget, som mener det alt i alt kan være opptil 100 båter, inkludert turistfiskere, som jakter på kveite i havområdet mellom Sørøya og Torsvåg.

Det konkrete forslaget til tiltak er en bruksbegrensning på eksempelvis 150 garn, pålagt bruk av AIS og innmelding til Bruksvaktsentralen, samt bedre kontroll av fisket og kravet til røkting.

Breiflabbgarn

Om bord på Fiskeridirektoratet kontrollbåt «Rind» forteller inspektør Jim Anders Edvardsen at direktoratet er klar over kveitefisket og at det til dels har vært drevet parallelt med annet fiske.

- Vi har vært mye opptatt med sildefisket på Kvænangen den siste tida, men planlegger å sjekke forholdene rundt kveitefisket i området nå framover. Antall garn i bruk er ikke tema for oss, men minstemålet på 80 cm, og ikke minst kravet til masker på minst 470 mm i kveitegarn er noe vi vil være obs på. Så sent som i forrige uke kom Kystvakten over breiflabbgarn med mindre masker, som ikke var meldt til Kystvaktsentralen og som trolig var brukt i kveitefiske. Det endte med anmeldelse, forteller Edvardsen.

 Når det gjelder kveitefisket generelt er det ingen begrensninger på krokfisket, mens garn må stoppe sitt fiske i perioden 20. desember til 1. april av hensyn til den nevnte vandringen mot gytefeltene. I tillegg skal kveite på over to meter kastes ut igjen på grunn av opplagret innhold av uheldige stoffer.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.