SSB: Oppturen i norsk økonomi snart over

Torhild Måkestad Martinussen
Telefon 55 30 22 34
Mobil 98404287
5. desember 2019 10:24Oppdatert:
5. desember 2019 10:26

«I løpet av neste år vil konjunkturoppgangen i Norge, som har vart siden begynnelsen av 2017, trolig være over», slår Statistisk sentralbyrå (SSB) fast når det legger frem sitt syn på utsiktene for norsk og internasjonal økonomi frem mot 2022. 

SSB forklarer at avmattingen i internasjonal økonomi og markert lavere vekst i petroleumsinvesteringene bidrar til omslaget

Rente på historisk lavt nivå

«I årene framover ventes det at veksten i norsk økonomi ligger nær trendveksten, arbeidsledigheten er på linje med det vi anser som normal kapasitetsutnytting og boligmarkedet vil være i balanse. Renta vil likevel holdes på et historisk lavt nivå. Dette har sammenheng med at rentene internasjonalt ser ut til å forbli svært lave. Samlet ventes produksjonsutviklingen i Norge å være forenlig med normal kapasitetsutnytting i hele perioden fram til 2022», skriver SSB.

Usikkerhet rundt valutautvikling

SSB viser til at det er stor usikkerhet rundt valutakursutviklingen fremover:

«Krona har vært svak siden 2016 og den har svekket seg ytterligere gjennom sommeren og høsten i år. Sammenliknet med da oppgangskonjunkturen begynte ved inngangen til 2017 er den importveide kronekursen ved inngangen til desember rundt 7 prosent svakere. Vi har forutsatt uendrete valutakurser fra dagens nivå ut prognoseperioden, men det er stor usikkerhet rundt valutakursutviklingen framover. Våre forutsetninger innebærer at den importveide valutakursen på årsbasis svekker seg rundt 3,0 prosent i 2019 og 2020, og at en euro vil koste i overkant av 10 kroner fram mot 2022».

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.