KONTROLL: Pelagisk Forening meiner at kontrollarbeid bør finansierast med inndregne midlar, og over statsbudsjettet. Her er fiskeriminister Harald T. Nesvik på kaikanten i Lofoten, saman med Råfisklagets folk.Arkivfoto: Frode Adolfsen
KONTROLL: Pelagisk Forening meiner at kontrollarbeid bør finansierast med inndregne midlar, og over statsbudsjettet. Her er fiskeriminister Harald T. Nesvik på kaikanten i Lofoten, saman med Råfisklagets folk.Arkivfoto: Frode Adolfsen

- Behov for å tenkja nytt når det gjeld fiskerikontroll

Pelagisk Forening meiner at det er viktig å auka faktiske kontrollar, og ikkje straffeforfølja mindre formalkontrollar.

Leserinnlegg
Skrevet av2. desember 2019 12:23

Nærings- og fiskeridepartementets fiskerikontrollutval har overlevert rapporten sin til statsråd Nesvik. Rapporten kjem på høyring 2. desember. 

Pelagisk Forening er opptatt av berekraftig fiskeri, og at lovar og reglar skal føljast, og at det er viktig at næringsaktørane har like konkurransetilhøve. Presseoppslag, angåande bestikkingar, og omfattande svart sal av kongekrabbe, viser at det er behov for å tenkja nytt når det gjeld fiskerikontroll. 

Ikkje fleire avgifter

Statsråden gav uttrykk for at han ønskte vidare samarbeid med næringa, noko Pelagisk Forening meiner er positivt, og ønskjer å delta i. 

Utvalet rår til at kontrollarbeid skal finansierast av ei kontrollavgift. Pelagisk Forening ønskjer ikkje fleire avgifter, og meiner at kontrollarbeid bør finansierast med inndregne midlar, og over statsbudsjettet. 

Utvalet rådde òg til lovendringar, slik at ulike etatar kan utveksla informasjon utan hinder av teieplikt. Dette krev omfattande datasystem. Pelagisk Forening er òg opptatt av næringsaktørane sitt rettsvern, og personvern, og er spent på korleis utvalet tenkjer å ta omsyn til dette. Utvalet kritiserte òg at det er mange ulike kontrollinstansar, og at det er dårleg koordinering og leiing.

Betre tilpassing

 Utvalet foreslår òg oppretting av eit «Fiskeripoliti». Pelagisk Forening ser utfordringar med dette, og synest det er merkeleg om det skal vera ulike politi for ulike næringar. Det blei opplyst at berre 0,5 % av landingane blir kontrollert «på kaikanten». 

Pelagisk Forening meiner at det er viktig å auka faktiske kontrollar, og ikkje straffeforfølja mindre formalkontrollar. Det bør òg vurderast om uavhengig tredjepart bør stå for veging av fangst ved landingane. 

Pelagisk Forening meiner òg at regelverket må vera betre tilpassa dei praktiske utfordringane i næringa, og ikkje stilla krav som det er uråd å etterleva over tid. Til dømes er det mange ikkje-naudsynte saker når det gjeld fangstestimering. Det er òg truleg at med auka heimlar for gebyr. Dette har visse utfordringar i høve til rettstryggleik, då næringsaktøren får søksmålsbyrda. Dette i motsetnad til i straffesaker. Pelagisk Forening kjem til å levera høyringssvar i saka.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Planlegg kysten for matproduksjon!

Kronikk
9. august 2020 13:44

Svak krone stimulerer sjømateksporten i 2020

Leserinnlegg
6. august 2020 08:29

Jasså, går det ikke an?

Kommentar
4. august 2020 07:32

Debatt: - Vi er bekymret for sjøfolkene

Leserinnlegg
3. august 2020 12:08

Mer klimavennlig sjømatproduksjon

Leserinnlegg
2. august 2020 13:45

En sommer ved havet

Kronikk
1. august 2020 16:01

Debatt: - Havet er ingen søppelplass

Leserinnlegg
30. juli 2020 10:56

Debatt: - Få sjøfolka hjem!

Leserinnlegg
30. juli 2020 08:42

Fremtidsrettet fiskerinæring

Leserinnlegg
27. juli 2020 09:43

Hjartesukk frå ein olding til sjøs

Leserinnlegg
26. juli 2020 09:05

Global status for fiskeri og akvakultur

Kommentar
25. juli 2020 13:06
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.