KONTROLLERER: Fiskeridirektoratets folk er på plass for å utføre kontroll på et fiskebruk i Havøysund.Illustrasjonsfoto: Agnar Berg
KONTROLLERER: Fiskeridirektoratets folk er på plass for å utføre kontroll på et fiskebruk i Havøysund.Illustrasjonsfoto: Agnar Berg

Kvalitetstilsyn må gjøres permanent - og omfatte alle salgslag

Norge har verdens beste forvaltning av marine ressurser. Samtidig er det ingen tvil om at det er rom for forbedringer, også på kontrollsiden, noe ikke minst de siste ukers avsløringer av fiskerikriminalitet, viser.

Leserinnlegg

Norsk Villfisk ønsker innstillingen fra Fiskerikontrollutvalget velkommen. Norsk Villfisk, som er samarbeidsorganet for fiskesalgslagene i Norge, mener det er på sin plass med felles innsats og felles anstrengelser mellom alle relevante aktører for å redusere forekomsten av kriminalitet i fiskerinæringen. 

Dette er nødvendig både av hensyn til god ressursforvaltning, hensynet til like konkurransevilkår, og for bekjempelse av økonomisk kriminalitet i sin alminnelighet.

Viktig bidrag

Norsk Villfisk er samtidig opptatt av at man i jakten på forbedringer ikke kaster på båten de ordningene som fungerer godt i dag.

Norsk Villfisk vil i denne sammenhengen peke på det utstrakte kontroll- og tilsynsarbeidet som i dag ligger i salgslagene. Dette arbeidet har vært trappet opp de siste årene og er et viktig bidrag til det øvrige kontrollarbeidet som utføres av ulike myndighetsaktører.

Fiskesalgslagene har blant annet en plikt til å sørge for like konkurransevilkår. Det krever at vi må påse at aktørene i bransjen følger forretningsreglene. Kontroll av sluttsedlene som det vitale dokumentet i førstehåndsomsetningen, er og vil fortsatt være, avgjørende viktig. Denne kontrollen går hånd i hanske med ressurskontrollen. Den krever også at vi har kontroll-kompetanse i salgslagene. Organiseringen av det samlede kontrollarbeidet må ta hensyn til denne ressursen, og fortrinnsvis bygge på den.

Forbedringspotenisal

Norsk Villfisk er enig i at ressurskontrollen har et forbedringspotensial, og forslaget om større tverr-etatlighet mellom fiskerinæringen og myndighetene for å forebygge og etterforske fiskerikriminalitet er i så måte et godt forslag. Men sett i lys av at vi har økt innsatsen de siste årene, stiller vi oss undrende til at utvalget foreslår å redusere salgslagenes rolle. Vi ønsker tvert i mot å bidra i prosessen for å styrke og bedre kontrollarbeidet. Salgslagenes sluttseddelsystem kan ikke vurderes uavhengig av øvrig kontrollarbeid. Landings- og sluttseddelkontroll vil med andre ord fortsatt være viktig, og salgslagene er nærmest til forestå denne kontrollen på en god måte

Få kontroller

Fiskerikontrollutvalgets innstilling viser til at det av totalt 240.398 landinger kun ble gjennomført 1297 full- og mottakskontroller i Fiskeridirektoratets regi.

Norsk Villfisk vil peke på at det i tillegg til disse kontrollene, i 2019 vil bli gjennomført mer enn 1.000 landings- og fartøykontroller i regi av salgslagene. I tillegg kommer mer enn 500 kvalitetskontroller og -tilsyn også utført av salgslagene.

Kvalitetskontrollen som gjennomføres av salgslagene er viktig for å forhindre kriminalitet og sikre at sentrale forretningsregler ikke omgås. I dag henger denne kontrollen tett sammen med salgslagenes øvrige virksomhet. Norsk Villfisk mener dagens prøveordning med kvalitetstilsyn i Råfisklagets distrikt må gjøres permanent, og utvides til å omfatte hele landet og alle salgslag. Kvalitetskontrollen må betraktes og gjennomføres som en integrert del av arbeidet med å forebygge fiskerikriminalitet

Norsk Villfisk vil komme tilbake til de punktene i utvalgets innstilling som vi stiller oss mest undrende til, i den kommende høringen.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Bli slank, smart og lev lenge

Kommentar
19. september 2020 12:59

Digitalisering øker kvaliteten på forsøk

Kommentar
19. september 2020 10:33

Kjære delegat, pust med magen

Leserinnlegg
18. september 2020 08:36

Det marine økosystemet i nord er i endring

Kommentar
17. september 2020 19:22
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.