STORBRITANNIA: Norsk fiskerinæring profitterer på at Marks and Spencer merker produktet med norsk opprinnelse, det gir et fortrinn foran andre fangstnasjoner.Foto: Wikipedia
STORBRITANNIA: Norsk fiskerinæring profitterer på at Marks and Spencer merker produktet med norsk opprinnelse, det gir et fortrinn foran andre fangstnasjoner.Foto: Wikipedia

Tinte torskefileter fra Norge gjør suksess i London

Introduksjonen av tinte torskefileter basert på fryst råstoff har vært en av flere drivere for økt etterspørsel etter torsk de siste årene, men hvordan framstilles produktkategorien i engelsk dagligvarehandel?

Leserinnlegg

De siste årene har det vært et skifte i etterspørselen etter torsk og aldri før har norske fiskere fått bedre betalt for torsken i norske kroner. Veksten er drevet av kvotenedgang, kronesvekkelse mot euro og økt etterspørsel etter torsk. Likeledes er økt konkurranse om råstoffet og kontinuerlig utvikling av ny produksjonsteknologi viktige drivere. Justert for norsk inflasjon er torskeprisen høyere i dag enn ved forrige «topp» i 2007, til tross for at den norske torskekvoten er 100 000 tonn høyere i dag.

Tinte torskefileter

En av produktkategorien som har stimulert etterspørselen etter torsk er tinte torskefileter basert på fryst råstoff. Veksten i denne produktkategorien er en av årsakene til at torsk av mindre størrelser har hatt en høyere prisvekst enn stor torsk de siste 15 årene. Kategorien ble en stor suksess fordi den løste mange av utfordringene til fersk filet, hvor utfordringene særlig var relatert til sesongvariasjoner i fisket og perioder med dårlig vær som skapte store utfordringer i tilførselsbildet. 

Tinte produkter gir en helt annen stabilitet og tilfredsstiller markedets krav til regelmessige tilførsler. Fordi man kan tine fisken basert på faktisk etterspørsel i markedet er svinnet i produktkategorien halvert, noe som igjen har en positiv effekt på betalingsviljen til industrielle kjøpere. Regelmessig tilførsel er også viktig for å forklare suksess til andre produktkategorier som klippfisk av torsk og fersk laks.

På besøk i butikken

Verdensmetropolen London er Storbritannias største by og en av de viktigste byene for konsum av torsk. For å lære mer om produktkategorien tok vi turen innom en tilfeldig Marks & Spencer butikk i nettopp London, hvor vi fant to ulike produkter basert på tint torsk, et filetprodukt og et loins-produkt. Prisen på filetproduktet var 17 britiske pund per kilo, mens loinsen i samme kjølereol kostet 22 pund per kilo. Loins-produktet var imidlertid på tilbud, slik at enhetsprisen var rundt 3,5 pund. En slik butikkobservasjon gir innsikt i hvilken produktegenskaper som kommuniseres til forbruker i en viktig produktkategori.

I «The Guardian» siteres den skotske kokken, bærekraftpioneren og opinionsdanneren Adam Handling på at han på at han kun kjøper torsk fra Norge

Produktinformasjon med mening

På framsiden var det trukket fram norsk opprinnelse og fangstmetode. Likeledes fikk bærekraft stor oppmerksomhet, noe bruken av MSC-logoen understreker. Videre beskrives det at den bærekraftig fiskede torsken har en mild og ren smak og en saftig og skivende tekstur. 

På produktets bakside går man mer i dybden. Næringsinnholdet får stor oppmerksomhet og innholdet av fett, karbohydrater, fibre, proteiner og salt beskrives. Fokuset på helse fortsetter med at torsken er sunn og at den best konsumeres som en del av en sunn livsstil og et balansert og variert kosthold. Videre fortsetter man med stor oppmerksomhet på Marks & Spencer sitt FOREVR FISH-engasjement. Kampanjen ble introdusert i 2011 for å hjelpe forbruker og deres barn til å lære mer om fisk, rydde de britiske strendene og beskytte livet i havet. Videre brukes det også plass på at torsken kommer fra et sertifisert fiske som oppfyller MSC-standarder for et velregulert og bærekraftig fiske.

Norsk fiskerinæring profitterer på at Marks & Spencer merker produktet med norsk opprinnelse, det gir et fortrinn foran andre fangstnasjoner. I et intervju i den engelske avisen «The Guardian» siteres den skotske kokken, bærekraftpioneren og opinionsdanneren Adam Handling at han på at han kun kjøper torsk fra Norge fordi han vet at bestandene er bærekraftig forvaltet. Handling trekker særlig fram forvaltningen og kvotesystemet som fordelaktig. For norsk fiskerinæring er denne koblingen svært positiv.

Tilberedningstips

Etter næringsinnhold og bærekraft rettes fokus mot tilberedning både i ovn og i stekepannen. Her er det anbefalinger om 15-16 minutter i ovnen på 190 grader, alternativt 4-5 minutter i stekepannen. Likeledes forteller man forbruker at steketiden varierer med tykkelsen på fisken. Deretter kommer man med noen advarsler at dette er råfisk som må tilberedes og at det kan finnes små bein til tross for at disse er forsøkt fjernet. Videre står det at man kan fryse fiske til tross for at den allerede har vært fryst, uten at dette vil påvirke kvaliteten. Men det anbefales at når fisken igjen er tint, må man tilberede og konsumere den innen 24 timer.

Forbruker får informasjon om at torsken er pakket i Storbritannia og fanget med krok og line i Nordøst-Atlanteren. Fordi man velger å kommunisere at fisken fanges med krok og line, er det grunn til å tro at forbruker har preferanser for fangstredskapet. Likeledes er det grunn til å tro at informasjon om at produktet er pakket i Storbritannia er positiv for engelske forbrukere, fordi det signaliserer lokale ringvirkninger.

Til tross for stadig høyere førstehåndspriser er fortsatt tinte torskefileter et populært produkt i britiske dagligvarehandel. Tinte fileter basert på fryst råstoff har vært en suksess fordi det er tilgjengelig hver eneste dag med tilnærmet samme kvalitet. Måte produktet presenteres på i britisk dagligvarehandel viser hvor viktig det er med fokus på bærekraft ogkvalitet i hele verdikjeden.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Bli slank, smart og lev lenge

Kommentar
19. september 2020 12:59

Digitalisering øker kvaliteten på forsøk

Kommentar
19. september 2020 10:33

Kjære delegat, pust med magen

Leserinnlegg
18. september 2020 08:36

Det marine økosystemet i nord er i endring

Kommentar
17. september 2020 19:22
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.