AUTOMATISK: All fisk som landes, her blåkveite, skal veies umiddelbart. Og det skal skje på automatiske vekter, hvis direktoratet får gjennomslag for sitt forslag.Illustrasjonsfoto: Lofoten Viking
AUTOMATISK: All fisk som landes, her blåkveite, skal veies umiddelbart. Og det skal skje på automatiske vekter, hvis direktoratet får gjennomslag for sitt forslag.Illustrasjonsfoto: Lofoten Viking

Nye veieregler kan knekke små fiskemottak

Fiskeridirektoratet foreslår enda strengere krav til fiskebrukenes vektsystemer. Det kan bety stengte dører ved flere små mottak.

Reguleringer
Jon Eirik Olsen
20. november 2019 17:06Oppdatert:
22. november 2019 13:03

Bekymringsmeldingen kommer i dette tilfellet fra Nordland Fylkes Fiskarlag. I et vedtak fra laget understrekes et sterkt ønske om å komme påståtte ulovligheter i fiskerinæringa til livs. Og de forslagene som nå foreligger fra direktoratet har laget i prinsippet ingen innvendinger mot.

- Men her legges det også opp til et påbud om såkalt automatiske vekter ved fiskebrukene. I praksis kan det vise seg at mange bruk ikke har økonomisk ryggrad til å kjøpe inn nye og kostbare veiesystemer, sier daglig leder Steinar Jonassen i fylkeslaget.

- Konsekvensen blir i så fall at det blir stadig lengre mellom fiskebrukene, og dermed rammes den minste fiskeflåten som er avhengig av å levere fangsten lokalt, påpeker han.

Mange påstander

Forslaget fylkeslaget henviser til, er direktoratets utkast til endringer i landings- og sluttseddelforskriften som nå er ute til høring i næringa. 

Dette regelverket har vært skjerpet jevnt og trutt de siste årene med en målsetting om gi fiskerimyndighetene en best mulig oversikt over uttaket av fiskeressursene. Fylkeslaget støtter som nevnt en slik målsetting, og benytter anledningen til å minne om de mange udokumenterte påstandene om ulovligheter i næringa som har dukket opp med ujevne mellomrom.

Lang frist eller unntak

Forslagene denne gangen handler foruten vektpåbudet om blant annet nærmere kobling av fangstdagbokdata opp mot landings- og sluttseddel, og mer nøyaktig identifisering av båter som leverer og personer som signerer sedlene.

Fylkeslaget har en del mindre innvendinger her, men understreker at fiskebrukene må gis en lang frist for anskaffelse av nytt veieutstyr, og kanskje også en unntaksmulighet fra kravet i tilfeller der nyanskaffelse ikke vil være regningssvarende.

Fra fiskerinæringa er det i mange sammenhenger hevdet at så lenge den fysiske kontrollen på kaikanten er på dagens nivå, så vil det alltid være muligheter for å omgå regelverket, hvis noen skulle ønske det. Direktoratet er klar over utfordringen, og i forskriften heter det blant annet følgende: «Det er forbudt å ha faste innretninger som kan benyttes til å transportere fisk utenom vekten, samt å ha innretninger plassert før eller i forbindelse med vekten som kan være egnet til å påvirke veiingen».

Utvalget snart ferdig

- Litt spesielt i denne sammenhengen er det at direktoratet sender ut et slikt forslag bare kort tid før det departementsoppnevnte kontrollutvalget som Magnar Pedersen leder skal legge fram sin innstilling. Her vil jo nødvendigvis en del sammenfallende problemstillinger bli tatt opp, sier Jonassen.

 - Akkurat det har jeg og utvalget ingen mening om. Vi forholder oss til vårt mandat. Hva Fiskeridirektoratet og Nordland Fylkes Fiskarlag gjør, blander vi oss ikke i. Det jeg kan si er at vi er godt i rute med vårt arbeid, og sluttrapporten vil bli overlevert til departementet i Oslo 29. november klokka 0900, sier utvalgsleder Pedersen til Fiskeribladet.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.