IKKE BRA: Ordfører i Hasvik, Eva D. Husby (Ap), mener at nabokommunen Hammerfest har presset på i saken om å etablere en havvindmøllepark utenfor Sørøya. Det er hun kritisk til.Foto: Agnar Berg
IKKE BRA: Ordfører i Hasvik, Eva D. Husby (Ap), mener at nabokommunen Hammerfest har presset på i saken om å etablere en havvindmøllepark utenfor Sørøya. Det er hun kritisk til.Foto: Agnar Berg

- Vi kan ikke ofre fiskeriene våre for at Hammerfest skal få strøm til Melkøya-anlegget

- Det er sjokkerende at Hammerfest kommune har vært en aktiv pådriver for å åpne opp et område utenfor Sørøya for vindkraftutbygging, sier Hasvik-ordfører Eva D. Husby (Ap).

Miljø
Agnar Berg
Telefon 75 54 49 21
Mobil 932 56 324
19. november 2019 11:04Oppdatert:
19. november 2019 11:07

- Jeg trodde at det var noen kontorfolk nede i departementet i Oslo som hadde foreslått dette, men så var det Hammerfest kommune, sier Husby. Hun ble sjokkert da hun leste i Fiskeribladet om prosessen som førte til at Olje- og energidepartementet nå har foreslått å åpne området Sandskallen-Sørøya Nord for utbygging av en havvindmøllepark.

Kom overraskende

Husby sier at det kom veldig overraskende på henne at Hammerfest kommune er villig til å ofre noen av de rikeste fiskefeltene for en havvindmøllepark.

- Og når kommunens ledelse har tatt en aktiv rolle for å påvirke at det skjer, er det både skremmende og provoserende, sier hun.

Hasvik og Hammerfest er nabokommuner. En stor del av Sørøya tilhører Hasvik kommune. Den andre delen av Sørøya er det Hammerfest som har.

zoomHAVVIND: Området Sandskallen-Sørøya Nord, som OED foreslår åpnet for vindkraftutbygging, er på 262 kvadratkilometer. Ifølge departementet kan opptil 15 prosent av dette området bli fysisk båndlagt av en fremtidig havvindmøllepark
HAVVIND: Området Sandskallen-Sørøya Nord, som OED foreslår åpnet for vindkraftutbygging, er på 262 kvadratkilometer. Ifølge departementet kan opptil 15 prosent av dette området bli fysisk båndlagt av en fremtidig havvindmøllepark

Fiskeribladet skrev i den aktuelle artikkelen om prosessen der Sandskallen-Sørøya Nord i en strategisk konsekvensutredning som Norges Vassdrag- og energidirektoratet, NVE, gjorde i 2012 av 15 mulige områder for vindkraftutbygging til havs, ble foreslått åpnet for vindkraftutbygging.

Vurdering av området

Men i 2018 gjorde NVE en ny vurdering av områder som de mente burde åpnes. I denne vurderingen ble Sandskallen-Sørøya Nord vurdert som mindre aktuell på grunn av «flaskehalser» i kraftnettet.

Dette førte til at Hammerfest kommune kom på banen, og 22. november i fjor gjorde formannskapet dette vedtaket: «Formannskapet i Hammerfest anmoder OED om at det prioriterte havområder Sandskallen utenfor Sørøya åpnes for kraftproduksjon, i 2018. Formannskapet ber rådmannen følge opp denne saken.»

Melkøya-utfordringen

Hammerfest kobler mulighetene for vindkraft fra en vindmøllepark utenfor Sørøya med muligheter til å få elektrifisert LNG-gassproduksjonen på Melkøya som i dag får energi fra et gasskraftverk. Dette gasskraftverket står for rundt to prosent av Norges totale utslipp av klimagassen CO2.

Saken ble fra Hammerfest kommune sin side fulgt opp i et møte med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i forbindelse med Barentshavskonferansen 2. april i år.

Fra Hammerfest stilte daværende ordfører Alf E. Jakobsen (Ap), tidligere næringssjef Odd-Børge Pedersen og plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen.

Ifølge Edvardsen var det Hammerfest-ordføreren som la fram saken for Freiberg på møtet.

Jakobsen hadde «mandat» for å ta opp havvindmøllesaken fra vedtaket formannskapet gjorde 22. november i fjor.

zoomHAR SLUTTET: Alf E. Jakobsen (67) har gått av som ordfører i Hammerfest etter 20 år ved roret. Jakobsen har vært en av landets mest populære ordførere for Ap. I 2015 fikk Ap 71 prosent av stemmene i Hammerfest.
HAR SLUTTET: Alf E. Jakobsen (67) har gått av som ordfører i Hammerfest etter 20 år ved roret. Jakobsen har vært en av landets mest populære ordførere for Ap. I 2015 fikk Ap 71 prosent av stemmene i Hammerfest.

Spontant møte med Freiberg

Fiskeribladet har forsøkt å få brakt på det rene om det har vært noen brevutveksling, e-poster eller SMSer om tema Sandskallen-Sørøya Nord mellom Hammerfest kommune og Olje- og energidepartementet, OED, i forkant av møtet.

Det skal det ikke ha vært. Møtet skal ha vært av en mer spontan karakter der delegasjonen fra Hammerfest under konferansen ba om å få snakke med Freiberg.

Petroleumshovedstaden i nord

Ifølge Edvardsen ville ikke OED ha åpnet området utenfor Sørøya hvis ikke innspillet fra Hammerfest hadde kommet i dette møtet med Freiberg.

OED foreslår tre havvindområder

Olje- og energidepartementet, OED, sendte 2. juli på høring forslag om å åpne tre havområder for fornybar energiproduksjon, havvindmølleparker.

Åpning av områder betyr at det er mulig å søke om konsesjon til storskala vindmølleprosjekter.

OED foreslår å åpne områdene Utsira Nord og Sandskallen - Sørøya Nord.

Departementet ønsker også innspill på Sørlige Nordsjø II.

Høringsfristen på OEDs forslag gikk ut 1. november.

I høringsnotatet som Freiberg sendte på høring 2. juli i år, er Sandskallen-Sørøya Nord et av tre områder OED foreslår å åpne for havvindmølleparker.

Husby sier at det kan se ut som om Hammerfest kommune har brukt det faktumet at kommunen er Nord-Norges petroleumshovedstad for å få innflytelse hos OED.

- Men vi skal kjempe imot at det blir en havvindmøllepark utenfor Sørøya. Vi kan ikke ofre fiskeriene våre for at Hammerfest skal få strøm til å elektrifisere Melkøya, sier hun til Fiskeribladet.

Burde ikke overraske

Alf E. Jakobsen (Ap) gikk i oktober av etter 20 år som ordfører i Hammerfest.

Jakobsen sier at det ikke bør komme som noen overraskelse på ordfører Eva D. Husby i Hasvik at han og Hammerfest kommune har jobbet med å få Sandskallen - Sørøya Nord åpnet for vindkraftutbygging etter at NVE i 2018 vurderte at dette området ikke burde åpnes for vindkraftutbygging.

- Kommunen har hatt en åpen prosess på dette. Vår holdning har vært omtalt i media og det er offentlige dokumenter på det. Formannskapsvedtaket fra 22. november i fjor er jo et eksempel på det. Vi har aldri lagt skjul på at vi ønsker å få til en vindmøllepark til havs, sier Jakobsen.

Den tidligere ordføreren sier videre at han har stor respekt for at Hasvik-ordføreren kjemper for fiskeriinteressene siden Sandskallen - Sørøya Nord er et viktig fiskefelt og at fiskerinæringen betyr mye for Hasvik.

- Ho Eva gjør en god jobb for Hasvik.

Bekrefter viktig møte

- Men også i vår høringsuttalelse til OEDs forslag om å åpne området utenfor Sørøya, har vi forbehold for en slik åpning at det skal tas hensyn til fiskeriinteressene, sier Jakobsen.

Han er enig med vurderingen til plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen i Hammerfest kommune om at møtet han som ordfører, og de to andre fra Hammerfest, hadde med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, kan ha vært avgjørende for at Freiberg nå har foreslått å åpne området utenfor Sørøya for vindkraftutbygging.

Jakobsen sier at Freiberg i møtet var lydhør og positiv til det han som ordfører tok opp når det gjaldt Sandskallen - Sørøya Nord. Men at Freiberg der og da ikke ga noen lovnader.

Loppa-ordføreren reagerer også

I sør grenser Hasvik kommune til Loppa.

Området utenfor Sørøya som OED har foreslått åpnet for vindkraftutbygging er brukt av fiskere fra både Hammerfest, Hasvik og Loppa i tillegg til fiskere fra andre kommuner i Finnmark og «fremmedfiskere» fra lenger sør.

Loppa-ordfører Stein Thomassen (Ap) sier at han stiller spørsmål ved hvordan prosessen med å få åpnet Sandskallen-Sørøya Nord for vindkraftutbygging har skjedd.

zoomIKKE OVERRASKENDE MED BRÅK: Ordfører i Loppa, Stein Thomassen (Ap) sier at det er naturlig at det blir bråk av et slik møte Hammerfest kommunene hadde med OED.
IKKE OVERRASKENDE MED BRÅK: Ordfører i Loppa, Stein Thomassen (Ap) sier at det er naturlig at det blir bråk av et slik møte Hammerfest kommunene hadde med OED.

En omgåelse

- Det er vel en omgåelse av de vanlige høringsinstansene når Hammerfest kommune får i stand et slik møte med olje- og energiministeren. Det er naturlig at det blir konflikt av noe slik når fiskerinæringen ikke tas med på råd i forkant av møtet, sier Thomassen.

Thomassen påpeker at området ved Sørøya er et svært viktig fiskefelt både for lokale fiskeri og fiskere utenfra.

- Alle ønsker grønn energi. Men en må finne steder for å produsere fornybar energi som smerter minst, sier han.

OEDs forslag om å åpne opp området utenfor Sørøya for vindkraftutbygging har møtt sterk motstand fra både Fiskarlaget og Kystfiskarlaget.

Også tunge institusjoner som Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har vendt tommelen ned.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.