KAMP OM PLASSEN: Fiskerne må kjempe for å beholde sin rettmessige plass på havet. Bildet er fra Johan Sverdrup-feltet. Foto: Tommy Ellingsen
KAMP OM PLASSEN: Fiskerne må kjempe for å beholde sin rettmessige plass på havet. Bildet er fra Johan Sverdrup-feltet. Foto: Tommy Ellingsen

- Det blir stadig trangere om plassen på havet

Leder
16. november 2019 18:11

Havet fylles opp. Nye næringer har kommet til og flere vil det bli. Da er det ekstra viktig at de ulike partene tar hensyn til hverandre og ikke opptrer som bajaser. 

Ikke til etterfølgelse

Forholdet mellom Fiskarlaget og Equinor i Hywind Tampen prosjektet i Nordsjøen er ikke et eksempel til etterfølgelse. Her har muligens Equinor feilberegnet litt og tenkt at noen få fiskere ikke skal få komme i veien for oljegigantens satsing på miljøvennlig kraftproduksjon. Men fiskerne lar seg ikke overkjøre, og bra er det.

For det viser seg at feltet der vindturbinene Hywind Tampen er tegnet inn, er viktige fiskebanker for pelagisk nordsjøtrål, sei- og torsketrål og til dels linefiske. Fiskarlaget har derfor kommet med forslag om å justere vindparken litt, slik at disse fiskeriene kan fortsette. Og her står saken. Equinor mener det vil bli for kostbart. Fiskarlaget mener det er vikarierende motiver. De mener den egentlige årsaken til at det er så vanskelig å imøtekomme deres ønsker, er hensynet til framtidig olje- og gassutvinning.

Forlanger å bli tatt hensyn til

Fiskerne har rett til å utøve yrket sitt. Viser de seg som en svak part i denne saken, er faren for at de vil være lett overtrålbare i kommende saker. 

For det er flere enn oljeselskaper, vindkraft og fiskere som vil til havs. Oppdrettsnæringen søker seg lenger ut. Norwegian Forum for Underwater Mining ønsker å utrede muligheten for et nytt norsk industrieventyr på havets bunn. Turistnæringen og transport har nok også sine planer for hvordan de kan øke sin aktivitet på havet. 

Norges Fiskarlag har henvendt seg til Olje- og energidepartementet. De er bekymret for  fiskernes rettsikkerhet på grunn av måten Equinor har opptrådt. De forlanger å bli ivaretatt av myndighetene i denne saken.

God sameksistens

Blant annet forlanger de at havressursloven følges. Den skal sikre en ansvarlig og helhetlig forvaltning av de viltlevende marine ressursene. Loven legger vekt på føre var-prinsippet,  hensynet til gyteområder, biologisk mangfold, verdiskaping og sysselsetting. 

I forarbeidet til loven la Energi- og miljøkomiteen vekt på at når det satses på havenergi skal det skje i god sameksistens med fiskeriinteressene langs kysten. Etablering av vindkraftproduksjon til havs eller bølgekraftanlegg kan påvirke fisket negativt dersom installasjonene blir plassert i fiskeriområder. 

Fiskerne forventer at de skal kunne utføre yrket sitt i uovervinnelig framtid. Da må de være sikre på at maten de henter opp kommer fra rene fjord- og havmiljø og at de får fiske der fisken er. Det krever gjensidig respekt og god kommunikasjon mellom partene. 

 Norge forvalter noen av de viktigste fiskebestandene i verden.  Uten mat og drikke, trenger vi heller ikke vindkraft.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.