FORTSETTER? Fiskere som leverer på Skjervøy innenfor ferskfiskordningen kan få fortsette - eller motta en snarlig stoppordre.Foto: Frode Adolfsen
FORTSETTER? Fiskere som leverer på Skjervøy innenfor ferskfiskordningen kan få fortsette - eller motta en snarlig stoppordre.Foto: Frode Adolfsen

Departementet holder igjen ferskfisk-stoppen

Meldingen om stopp i ferskfiskordningen skulle allerede vært sendt ut. Men direktoratet avventer nå en politisk behandling av stoppen.

Reguleringer
Jon Eirik Olsen
14. november 2019 13:12Oppdatert:
14. november 2019 13:35

- Det er kommet flere innspill i denne saken, og Nærings- og fiskeridepartementet har varslet at de vil se på de forslagene som foreligger. Vi avventer derfor nå, men vil komme med en melding umiddelbart når en avgjørelse fra politisk hold er tatt, sier seniorrådgiver Synnøve Liabø i Fiskeridirektoratet.

Mange fiskere og fiskebruk forberedte seg nok på en snarlig stopp da de siste tallene for ferskfiskordningen forelå. Men Sjømat Norge uttalte i går at de ville arbeide for en videreføring av ordningen, og dette utspillet er senere blitt fulgt opp fra flere hold. Men det er delte meninger i næringa om Sjømat Norges ønske.

Støtte fra Nord

- I Fiskarlaget Nord mener vi det er riktig å bidra til at industrien får ferskt råstoff også den siste perioden av året. Den muligheten vi ser nå, er at ferskfiskordningen videreføres og at det tillates noen grad av forskuttering av neste års avsetning til ferskfiskordningen, sier daglig leder Jon-Erik Henriksen i det nordligste fylkesfiskarlaget.

- Dersom en skal forskuttere fiske på neste års avsetning, så kan dette skje i en kombinasjon av at man gir ferskfiskordningen for 2020 utsatt oppstart, sier Henriksen, og laget antyder at en oppstart midt i mai kan bidra til å holde ordningen i år i gang et stykke inn i desember.

Nei fra Nordland

Men litt lenger sør, i Nordland Fylkes Fiskarlag, vil man ikke være med på en slik løsning.

- Vårt arbeidsutvalg har behandlet saken og mener fisket i lukket gruppe bør stanses når avsetningen er fisket opp. Det ser ut til å skje i slutten av denne uka, sier daglig leder Steinar Jonassen.

- Det er lite forutsigbart å skulle ta et bevisst overfiske av ordningen, da det bare vil gå ut over neste års avsetning, sier han, og viser til at årets ferskfiskordning er redusert av samme årsak.

Ber om tid

- Vi har meddelt vårt syn til både Norges Fiskarlag og myndighetene, og er nå opptatt av at beskjed om stoppen kommer ut til fiskerne så tidlig at avslutningen av fisket kan planlegges på en ordentlig måte. Vi har en ganske stor lineflåte i drift på ferskfiskordningen, og de må forberede egnere og egning ut fra det som nå skjer, sier Jonassen, og både han og Liabø mener tre-fire dager er en rimelig løsning.

Fra trålerne?

Norges Kystfiskarlag er her enig med nordlandsfiskerne i kravet om stopp nå - dersom ikke det er mulig å hente torsk fra trålerne til å dekke et eventuelt overfiske som følge av at ordningen får fortsette.

Kystfiskarlaget presiserer imidlertid at denne problemstillingen gjelder lukket gruppe. Åpen gruppe bør få fortsette så lenge gruppas egen avsetning varer, mener laget, og viser til at det de siste årene har vært satt en felles stopp på ferskfiskordningen for alle grupper.

Må diskuteres

Fra Fiskarlaget Nord understreker daglig leder Henriksen at det man nå foreslår er en midlertidig løsning for å avhjelpe en situasjon der industrien ønsker råstoff og kystfiskeflåten stort sett har fisket sine kvoter. Målet på sikt er at ferskfiskordningen skal disponeres slik at den varer hele den aktuelle sesongen, og det er det nødvendig å ta en diskusjon på hvordan ordningen er regulert og disponeres i flåteleddet.

- Da snakker vi også om differensiering av kvotegrunnlaget for ferskfiskordningen i tråd med Finnmarksmodellen, og vi må diskutere om det er riktig at seinotflåten skal kunne få tilgang til ferskfiskordningen med to grunnkvoter, sier han.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.